Brinquedos crear as tablas cos campos e claves correspondentes. Establecer as relacións entre as tablas, como proceda, aplicando a integridade referencial. Crear os formularios Introducir os datos nas tablas mediante os formularios creadosDescargar 21.46 Kb.
Fecha de conversión29.01.2019
Tamaño21.46 Kb.

CMXA Aplicacións Informáticas Access

Crear un BD chamada BRINQUEDOS

Crear as tablas cos campos e claves correspondentes.

Establecer as relacións entre as tablas, como proceda, aplicando a integridade referencial.

Crear os formularios

Introducir os datos nas tablas mediante os formularios creados.

Crear as consultas que se indicarán máis adiante

Crear os informes
Os datos a introducir nunha táboa chamada ARTÍCULOS son os seguintes:

Código artículo

Descripción

Cantidade

Precio coste

Precio venta

A1

Pipo chupete

124

30,00€

33,00€

B1

Elefante

130

12,00€

21,00€

A2

Caravan mochila

213

18,00€

30,00€

B2

Gato

120

9,00€

15,00€

B3

Foca

140

12,00€

27,00€

Os artículos anteriores corresponden a dúas gamas dierentes:

Gama muñecas: artículos cuxo código empeza pola letra A

Gama peluches: artículos cuxo código empeza pola letra B


Na empresa traballan os seguintes vendedores: introdúceos nunha tabla chamada VENDEDORES:


Código vendedor

Nome

Idade

Antigüidade na empresa (en anos

1

Antonio

25

2

2

Pedro

23

1

3

María

27

2

Ao longo do trimestre producíronse as seguintes ventas. Introdúceas nunca tabla chamada VENTAS:
Código artículo

Código vendedor

Cantidade

Fecha venta

A1

1

120

12-01-06

A2

1

130

25/01/06

B1

1

140

25/02/06

B2

2

150

27/01/06

Crea un autoformulario para cada tabla


Define as seguintes consultas:

1.- Unha que estableza un novo campo na tabla artículos chamado ganancia, que será igual ao precio de venta menos o precio de coste.

2.-Lista de artículos cuxa ganancia é inferior a 18 €. (Obviamente ha de estar baseada na consulta anterior)

3.-Ventas realizadas por un vendedor cuxo nome se indicará cada vez que se execute a consulta.

4.-Relación das ventas efectuadas en xaneiro

Informe que indique as ventas agrupadas por vendedor. Debe aparecer o artículo vendido, cantidade, nome do vendedor e data de venta./


La base de datos está protegida por derechos de autor ©bazica.org 2016
enviar mensaje

    Página principal