Hezkuntza, unibertsitate eta ikerketa sailaDescargar 364.94 Kb.
Página1/3
Fecha de conversión12.02.2017
Tamaño364.94 Kb.
  1   2   3

HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE

ETA IKERKETA SAILA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓNCURRICULUMAREN EUSKAL DIMENTSIOA

DIMENSIÓN VASCA DEL CURRICULUM


CED

Europako osagaia

Componente europeo
OHARRAK

 Koaderno honetan EZ markarik egin eta EZ idatzi.

 Proba honek 100 galdera ditu. Galderak euskaraz edo gaztelaniaz irakur ditzakezu, edo bietan.

 Lau aukeren artean erantzun egokiena aukeratu eta erantzun-orrian markatu.

 Erantzuteko denbora: ordubete.

Amaitzen duzunean, ez mugitu aulkitik arduradunek zure azterketa-material guztiak jaso arte. Ez irten arduradunak baimena eman arte.

OBSERVACIONES

NO hagas marcas NI escribas en este cuadernillo.

 Esta prueba consta de 100 preguntas. Puedes leerlas en euskera o en castellano, o en ambas lenguas.

 Elige la respuesta más adecuada de entre las cuatro y márcala en la hoja de respuestas.

 Tiempo para responder: una hora.

 Cuando termines, no te muevas de tu silla hasta que la persona encargada recoja todo tu material de evaluación. No salgas hasta que la persona encargada te lo permita.


EUSKARA
CASTELLANO


01

Etxean zein hizkuntzatan hitz egiten duzue?

a) Beti euskaraz.

b) Gehienbat euskaraz.

c) Beti edo gehienetan gaztelaniaz.

d) Beste hizkuntza batean.


01

¿Qué lengua habláis en casa?

a) Siempre en euskera.

b) Casi siempre en euskera.

c) Siempre o casi siempre en castellano.

d) Otra lengua.


02

Zure aitaren eta amaren artean zein da ikasketa mailarik altuena?

a) Unibertsitate-ikasketak.

b) Batxilergoa.

c) Lanbide heziketa.

d) Lehen mailako ikasketak.


02

¿Cuál es el nivel de estudios más alto de tus padres?

a) Estudios universitarios.

b) Bachiller.

c) Formación profesional.

d) Estudios primarios.


03

Europaren muga geografikoak ondokoak dira: (N) iparraldean, Ozeano Glaziar Artikoa; (S) hegoaldean, Mediterraneoa; (W) mendebaldean, Ozeano Atlantikoa; eta (E) ekialdean, zer?

a) Danubio ibaia.

b) Labrador penintsula.

c) Ural mendiak. *

d) Ozeano Barea.


03

Estos son los límites geográficos de Europa: el Océano Glacial Ártico al Norte (N); el mar Mediterráneo al Sur (S); el Océano Atlántico al Oeste (W); ¿y al Este (E)?

a) El río Danubio.

b) La península del Labrador.

c) Los montes Urales. *

d) El océano Pacífico.


04

Itsasontziz Atenastik Londresera joanez gero, zein portutan egin zenezake atsedenaldia bidaian zehar?

a) Lisboa. *

b) Paris.

c) Berlin.

d) Oslo.


04

Si vas en barco de Atenas a Londres, ¿En qué puerto podrías hacer un alto en tu viaje?

a) Lisboa. *

b) París.

c) Berlín.

d) Oslo.


05

Mendikate hauetatik zein dago Europan?

a) Apalatxeak.

b) Alpeak. *

c) Atlas.

d) Andeak.


05

¿Cuál de estas cordilleras está en Europa?

a) Los Apalaches.

b) Los Alpes. *

c) El Atlas.

d) Los Andes.


06

Ondoko ibaietatik zein ez da Europakoa?

a) Sena.


b) Volga.

c) Rhin.


d) Orinoco. *


06

¿Cuál de estos ríos no está en Europa?

a) El Sena.

b) El Volga.

c) El Rin.d) El Orinoco. *


07

Ondoko zuhaitzetatik zein da Europako eremu mediterraneokoa?

a) Haritza.

b) Olibondoa.*

c) Pagoa.

d) Izeia.


07

¿Cuál de estos árboles es propio de la zona mediterránea europea?

a) El roble.

b) El olivo.*

c) El haya.

d) El abeto.


08

Lehen liburua 1448an inprimatu zen Europan. Nork asmatu zuen inprenta?

a) Lutero.

b) Marco Polo.

c) Marconi.

d) Gutenberg. *


08

El primer libro se imprimió en Europa en 1448. ¿Quién inventó la imprenta?

a) Lutero.

b) Marco Polo.

c) Marconi.

d) Gutenberg. *


09

Zein herrialdek galdu zituen lehen eta bigarren Mundu-Gerrak?

a) Frantziak.

b) Alemaniak.*

c) Errusiak.

d) Espainiak.


09

¿Qué país perdió la Primera y la Segunda Guerra Mundial?

a) Francia.

b) Alemania.*

c) Rusia.

d) España.


10

Lehen Mundu Gerra Sarajevon piztu zen. Non dago Sarajevo?

a) Bosnia-Herzegovinan.*

b) Austrian.

c) Alemanian.

d) Hungarian.


10

La Primera Guerra Mundial se originó en Sarajevo. ¿Dónde está Sarajevo?

a) En Bosnia-Herzegovina.*

b) En Austria.

c) En Alemania.

d) En Hungría.


11

Ondoko zein pertsonaiak antolatu zuen juduen esterminioa?

a) Lenin.

b) Churchill.

c) Mussolini.

d) Hitler. *


11

¿Cuál de los siguientes personajes organizó el exterminio de los judíos?

a) Lenin.

b) Churchill.

c) Mussolini.

d) Hitler. *


12

Gernikaren bonbardaketa eta suntsipena koadro famatu batean islatu zuen pintore handi batek. Nor da pintore hori?

a) Dali.


b) Leonardo da Vinci.

c) Picasso.*

d) Goya.


12

El bombardeo y la destrucción de Gernika quedó plasmado en un famoso cuadro. ¿Quién fue el autor de la obra?

a) Dalí.


b) Leonardo da Vinci.

c) Picasso.*

d) Goya.


13

Zein zerrenda da desegokia?

a) Mozart, Verdi, Falla

b) Petrarca, Dostoyevski, Cervantes

c) Debussy, Bach, Ravel

d) Shakespeare, Homero, Darwin *


13

¿Qué serie es errónea?

a) Mozart, Verdi, Falla

b) Petrarca, Dostoyevski, Cervantes

c) Debussy, Bach, Ravel

d) Shakespeare, Homero, Darwin *


14

Nongo hiriburua da Sofia?

a) Finlandiakoa.

b) Bulgariakoa. *

c) Norvegiakoa.

d) Danimarkakoa.


14

¿De qué país es capital Sofía?

a) Finlandia.

b) Bulgaria. *

c) Noruega.

d) Dinamarca.


15

Aukera ezazu bloke zuzena.

a) Italia – Koloniako katedrala

Grezia ­– Partenon

Alemania – Pompeia

Frantzia – Versallesko jauregia
b) Italia – Pompeia

Grezia – Partenon

Alemania – Koloniako katedrala *

Frantzia – Versallesko jauregia


c) Italia – Pompeia

Grezia – Koloniako katedrala

Alemania – Partenon

Frantzia – Versallesko jauregia


d) Italia – Versallesko jauregia

Grezia – Partenon

Alemania – Koloniako katedrala

Frantzia – Pompeia
15

Elige el bloque correcto.

a) Italia – Catedral de Colonia

Grecia – Partenón

Alemania – Pompeya

Francia – Palacio de Versalles
b) Italia – Pompeya

Grecia – Partenón

Alemania – Catedral de Colonia *

Francia – Palacio de Versalles


c) Italia – Pompeya

Grecia – Catedral de Colonia

Alemania – Partenón

Francia – Palacio de Versalles

d) Italia – Palacio de Versalles

Grecia – Partenón

Alemania – Catedral de Colonia

Francia – Pompeya
16

Ondoko hizkuntzetatik zein da erromanikoa, hau da, latinetik sortua?

a) Ingelesa.

b) Katalana.*

c) Euskara.

d) Grekoa.


16

¿Cuál de estas lenguas es románica; es decir, derivada del latín?

a) Inglés.

b) Catalán.*

c) Euskera.

d) Griego.


17

Europar Batasuna gaur egun 15 estatuk osatzen dute. Ondoko estatuetako bat Europar Batasunean dago. Zein da?

a) Suitza.

b) Errumania.

c) Turkia.

d) Grezia.*


17

15 estados componen hoy en día la Unión Europea. Uno de los siguientes estados está en la Unión Europea. ¿Cuál?

a) Suiza.

b) Rumanía.

c) Turquía.

d) Grecia.*


18

GEFIER Mendilerro hauetariko bat Nafarroa eta Gipuzkoa artean dago. Zein?

a) Aralar. *

b) Arkamu.

c) Urbasa-Entzia.

d) Gorbeia.


18

GEFIER Una de estas cordilleras se extiende por Gipuzkoa y Navarra. ¿Cuál?

a) Aralar. *

b) Arkamu.

c) Urbasa-Entzia.

d) Gorbea.


19

GEFIER Non dago Aizkorriko mendilerroa?

a) Araba eta Burgos artean.

b) Bizkaia eta Gipuzkoa artean.

c) Nafarroa eta Zuberoa artean.

d) Gipuzkoa eta Araba artean. *


19

GEFIER ¿Dónde se encuentra la cordillera de Aizkorri?

a) Entre Álava y Burgos.

b) Entre Bizkaia y Gipuzkoa.

c) Entre Navarra y Zuberoa.

d) Entre Gipuzkoa y Álava. *


20

GEFIER Araban ba al dago mila metrotik gorako mendirik?

a) Bai, baina bat bakarrik.

b) Ez, muino txikiak baino ez daude.

c) Bai, badira batzuk. *

d) Ez, labore-lurrak dira denak.


20

GEFIER ¿Hay en Álava algún monte superior a los mil metros?

a) Sí, pero sólo uno.

b) No, sólo hay pequeñas colinas.

c) Sí, hay algunos. *

d) No, todo son tierras de cultivo.


21

GEFIKLI Zein eskualdek du klima hezeena?

a) Enkarterriek. *

b) Nafarroako Erriberak.

c) Arabako Errioxak.

d) Hiruretan berdintsua da.


21

GEFIKLI ¿Qué región tiene el clima más húmedo?

a) Las Encartaciones. *

b) La Ribera de Navarra.

c) La Rioja Alavesa.

d) Es parecido en los tres.


22

GEFIKLI Nafarroako Bardeetan nolakoa da landaretza?

a) Goi-mendikoa.

b) Pagadiz betea.

c) Gehien bat estepa gisakoa. *

d) Gehien bat atlantikoa.


22

GEFIKLI ¿Cómo es la vegetación en las Bardenas de Navarra?

a) De alta montaña.

b) Está repleta de hayedos.

c) Principalmente estepario. *

d) Principalmente atlántico.


23

GEFIKLI Baso-mota guztiak ez dira berdinak. Artea eta artadiak non daude, gehienbat?

a) Nafarroako Pirinioan.

b) Euskal Herriko eskualde mediterraneoan. *

c) Ipar Euskal Herrian.

d) Euskal Herrian ez dago artadirik.


23

GEFIKLI No todos los tipos de bosque son iguales. ¿Dónde se encuentran, principalmente, las encinas y encinares?

a) En el pirineo navarro.

b) En la región mediterránea del País Vasco. *

c) En el País Vasco continental (País Vasco-francés).

d) En el País Vasco no hay encinares.


24

GEFIKHI Bidasoa ibaia nondik pasatzen da?

a) Mungialdetik.

b) Irundik.*

c) Donostiatik.

d) Amurriotik.


24

GEFIKHI ¿Por dónde pasa el río Bidasoa?

a) Por la comarca de Mungia.

b) Por Irun.*

c) Por Donostia.

d) Por Amurrio.


25

GEFIKHI Ibaizabal ibaia non sortzen da?

a) Anboto aldean. *

b) Aizkorri mendilerroan.

c) Nafarroako Pirinioan.

d) Enkarterrietan.


25

GEFIKHI ¿Dónde nace el río Ibaizabal?

a) En la zona de Anboto *

b) En la cordillera de Aizkorri.

c) En el pirineo navarro.

d) En las Encartaciones.


26

GEFIKHI Lapurdiko kostaldea nora begira dago?

a) Iparraldera.

b) Hegoaldera.

c) Ipar-ekialdera.

d) Ipar-mendebaldera. *


26

GEFIKHI ¿Hacia dónde se orienta la costa de Lapurdi?

a) Hacia el norte.

b) Hacia el sur.

c) Hacia el noreste.

d) Hacia el noroeste. *


27

GEGIMAR Administrazio aldetik non dago Trebiñuko konderria?

a) Euskal Autonomia Erkidegoan.

b) Nafarroako Foru Erkidegoan.

c) Errioxan.

d) Gaztela-Leonen. *


27

GEGIMAR ¿Dónde está situado administrativamente el Condado de Treviño?

a) En la Comunidad Autónoma Vasca.

b) En la Comunidad Foral Navarra.

c) En la Rioja.

d) En Castilla-León. *


28

GEGIMAR Euskal Autonomia Erkidegoaren biztanleen artean, zenbat dira bizkaitarrak?

a) % 14


b) % 24

c) % 34


d) % 54 *


28

GEGIMAR ¿Cuántos habitantes de la Comunidad Autónoma Vasca son vizcaínos?

a) El 14%

b) El 24%

c) El 34%

d) El 54 %*


29

GEGIMAR Ipar Euskal Herriak ze entitate osatzen du?

a) Frantziako foru-erkidego bat da.

b) Frantziako probintzia bat da.

c) Frantziako autonomia-erkidego bat da.

d) Frantziako departamentu baten zati da. *


29

GEGIMAR ¿Qué entidad constituye el norte de Euskal Herria?

a) Es una comunidad foral de Francia.

b) Es una provincia de Francia.

c) Es una Comunidad Autónoma de Francia.

d) Es una parte de un departamento de Francia. *


30

GEGIBIZ Nongo eskualdea da Baztan?

a) Bizkaikoa.

b) Lapurdikoa.

c) Arabakoa.

d) Nafarroakoa. *


30

GEGIBIZ ¿Dónde se encuentra el Baztán?

a) En Bizkaia.

b) En Lapurdi.

c) En Álava.

d) En Navarra. *


31

GEGIBIZ Arabako Errioxak zerekin egiten du muga?

a) Aragoirekin.

b) Kantabriarekin.

c) Bizkaiarekin.

d) Nafarroarekin. *


31

GEGIBIZ ¿Con quién limita la Rioja Alavesa?

a) Con Aragón.

b) Con Cantabria.

c) Con Bizkaia.

d) Con Navarra. *


32

GEGIBIZ Non dago Goierri izeneko eskualdea?

a) Gasteiz inguruan.

b) Gipuzkoan. *

c) Nafarroa Beherean.

d) Nafarroa Garaian.


32

GEGIBIZ ¿Dónde se encuentra la comarca de Goierri?

a) En los alrededores de Vitoria-Gasteiz.

b) En Gipuzkoa. *

c) En la Baja Navarra.

d) En la Navarra Alta.


33

GEGIBIZ Zenbat biztanle ditu Gasteizek?

a) 500.000 inguru.

b) 100.000 baino gutxiago.

c) 200.000 inguru. *

d) Bilbok adina.


33

GEGIBIZ ¿Cuántos habitantes tiene Vitoria-Gasteiz?

a) Aproximadamente 500.000.

b) Menos de 100.000.

c) Aproximadamente 200.000. *

d) Tantos como Bilbao.


34

GEGIBIZ Herri hauetariko batek ez du porturik. Zeinek?

a) Baionak.

b) Santurtzik.

c) Mutrikuk.

d) Gernikak. *


34

GEGIBIZ Una de estas localidades no tiene puerto. ¿Cuál?

a) Bayona.

b) Santurce.

c) Mutriku.

d) Gernika. *


35

GESE Zer ustiatu izan da gure herriko nekazaritza mediterraneoan?

a) Mahatsa, garia eta olibondoa. *

b) Larreak eta garagarra.

c) Basoak.

d) Zitrikoak eta kiwiak.


35

GESE ¿Qué se ha explotado en la agricultura mediterránea del país?

a) La vid, el trigo y el olivo. *

b) Los pastizales y la cebada.

c) Los bosques.

d) Los cítricos y el kiwi.


36

GESE Arrantza sektorean bi portu-herri hauek dira nagusi:

a) Donostia eta Zarautz.

b) Ondarroa eta Bermeo. *

c) Getaria eta Deba.

d) Mutriku eta Hendaia.


36

GESE En el sector pesquero los dos principales puertos pesqueros son:

a) Donostia y Zarautz.

b) Ondarroa y Bermeo. *

c) Getaria y Deba.

d) Mutriku y Hendaya.


37

KUL Non ateratzen da gasa Euskal Herrian?

a) Itsasoan, Bermeo parean. *

b) Entzian, Opakua inguruan.

c) Pirinioetan, Orhi mendian.

d) Baztanen, Otsondoko portuan.


37

KUL ¿Dónde se extrae gas en Euskal Herria?

a) En el mar, frente a Bermeo. *

b) En Entzia, en los alrededores de Opakua.

c) En los Pirineos, en el monte Orhi.

d) En Baztán, en el puerto de Otsondo.


38

GESE Burdin meategi nagusiak non egon dira XX. mendean?

a) Durango aldean.

b) Aralar aldean.

c) Oiartzun aldean.

d) Ortuella aldean. *


38

GESE ¿Dónde han estado las principales minas de hierro en el siglo XX?

a) En la zona de Durango.

b) En la zona de Aralar.

c) En la zona de Oiartzun.

d) En la zona de Ortuella. *

  1   2   3


La base de datos está protegida por derechos de autor ©bazica.org 2016
enviar mensaje

    Página principal