Normes d´Ús dels ordinadorsDescargar 13.35 Kb.
Fecha de conversión19.04.2017
Tamaño13.35 Kb.
NORMES D´ÚS DELS ORDINADORS
Internet permet l’accés a informació molt valuosa, per la seva diversitat , però també a informació inadequada, incompleta, no contrastada, obsoleta o ofensiva per a algunes persones. L’usuari haurà d’avaluar ell mateix la validesa de la informació, ja que la biblioteca no es fa responsable de la informació a la qual s’accedeix.
L’accés a internet és lliure i gratuït. Els usuaris socis amb carnet de la xarxa de biblioteques de les Illes tenen dret a 1 hora de connexió. Es podrà prorrogar sempre que no hi hagi llista d’espera. Aquells usuaris que no disposin de carnet podran optar a consultes de màxim 30 minuts.
Per usar aquest servei hi ha que inscriure’s prèviament en el mostrador d’informació.
La consulta és individual; en casos excepcionals es permetrà l’accés simultani de dues persones com màxim. És important respectar la privacitat dels altres usuaris.
Els menors de 16 anys necessiten una autorització dels pares o tutors assumint la responsabilitat sobre la informació que consulten els seus fills. (Demanar imprès al mostrador)
L’usuari atendrà i respectarà els avisos de copyright de la informació consultada.
Es podrà imprimir el resultat de les consultes o usar sistemes d’emmagatzematge portàtil (USB, CD).

  • Les impressions en blanc i negre al preu de 0.10 €.

  • ▪ Es podrà imprimir fins a un màxim de 20 fulls.NOTA: El personal de la biblioteca es reserva el dret a finalitzar les sessions en qualsevol moment o a negar aquest servei a qualsevol usuari o usuària que no compleixi les normes establertes.

NORMAS DE USO DE LOS ORDENADORES
Internet permite acceder a información muy valiosa, pero también a información inadecuada, incompleta, no contrastada, obsoleta u ofensiva para algunas personas. El usuario deberá evaluar por sí mismo la validez de la información, ya que la biblioteca no se hace responsable de la información a la cual se acceda.
El acceso a internet es libre y gratuito. Los usuarios socios con carnet de la red de bibliotecas de les Illes tienen derecho a 1 hora de conexión. Aquellos usuarios que no dispongan de carnet podrán optar a consultas rápidas de máximo 30 minutos.
Para hacer uso de este servicio hay que inscribirse previamente en el mostrador de información.
La consulta es individual; en casos excepcionales se permitirá el acceso simultáneo de dos personas como máximo. Es importante respetar la privacidad de los demás usuarios
Los menores de 16 años necesitan una autorización de los padres o tutores asumiendo la responsabilidad sobre la información que consulten sus hijos. (Pedir impreso en el mostrador)
El usuario atenderá y respetará los avisos de copyright de la información consultada.
Se puede imprimir el resultado de las consultas o usar sistemas de almacenamiento portátil (USB, CD).

  • Las impresiones en blanco y negro al precio de 0.10 €.

  • ▪ Se podran imprimir hasta un máximo de 20 hojas.NOTA: El personal de la biblioteca se reserva el derecho a finalizar las sesiones en cualquier momento o a negar este servicio a cualquier usuario o usuaria que no cumpla las normas establecidas.
COMPUTER RULES
Internet is a valuable research tool allowing access to a wide variety of information that you might find helpful in your research. However there are also many Web sites with wrong and potentially dangerous information. The library is not responsible for any contents found on the linked sites.
We provide free access to Internet. To use one of the computers you will need a user’s card from any library of the Balearic Islands. There is a maximum of 1 hour per customer for Internet. Customers without user card can use internet for 30 minutes.

Before starting, users have to sign in the information desk form.

º

Users may not invade the privacy of others. Each customer has the right to a quiet and organized work space. No more than 2 people may use a work station at the same time.


Costumers under 16 require: consent of one of the parents to access to Internet. Parents or legal tutors must assume responsibility on deciding what library resources are appropriate for their own children. It is both the right and responsibility of parents and legal tutors to guide their own children’s usage of library resources in accordance with individual family principles (Ask at desk for the form)
We strongly recommend to read and respect copyright notices.
You can print documents or save them in a flash memory stick (USB) or CD.

▪ Black and white copies 0.10 €.▪ There is a maximum of 20 copies allowed.
PLEASE NOTE: If users don’t follow these rules the library staff can deny or stop the access to the service.


La base de datos está protegida por derechos de autor ©bazica.org 2016
enviar mensaje

    Página principal