Nový programy (PRÁzdniny) označeny takhle (barva písma)Descargar 2.48 Mb.
Página20/31
Fecha de conversión10.01.2017
Tamaño2.48 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   31

BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ

Svojsíkova 2669/20, 400 11 Ústí n. L., mobil: 775-240 758, e-mail: biblecz@seznam.cz (Jaroslav Kernal), www.biblecz.org, www.anglickyklub.org

19. st 18.00 VÁNOČNÍ PÁRTY KŘESŤANSKÉHO ANGLICKÉHO KLUBU

PRAV. SCHŮZKY: Dům techniky (Skřivánek), č. 216 * út 17.00 Studium Bible, 18.00 Modlitební shromáždění * ne 9.30 SPOLEČNÉ SHROMÁŽDĚNÍ - spol. uctívání Boha

2. ne KŘESŤANSKÁ SVOBODA POD VEDENÍM DUCHA SVATÉHO

9. ne KŘESŤANSKÁ SVOBODA S OSOBNÍ ZODPOVĚDNOSTÍ

16. ne KŘESŤANSKÁ SVOBODA S ODPOVĚDNOSTÍ ZA DRUHÉ

23. ne SLAVNOSTNÍ VÁNOČNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

ST (17.00 + 19.00) + ČT (19.00) KURZ AJ (inf.: 775-240 758 a www.AnglickyKlub.org)

25. út - se biblické studium a modlitební shrom. nekoná!!!
4. čt 18.00 REGISTRACE DO KONVERZAČNÍCH KURZŮ AJ - Dům techniky

Kurzy budou probíhat vždy ve ST + ČT ve večer.hodinách s lektory z VB -

Dále nabízíme individuální hod. AJ s rodilými mluvčími

Pozor nechala si akce z prazdnin!

PŘIPRAVUJEME: 30. 6. so - 7. 7. so DOVOLENÁ S ANGLIČTINOU - aktivní rekreace s výukou angličtiny na zámku v Nečtinách (www.nectiny.cz)
titus.bmp

7. ne CO TO JE CÍRKEV?

10. st + 17. st 17.00 + 18.30 CELOROČNÍ KONVERZAČNÍ KURZY ANGLIČTINY S RODILÝMI MLUVČÍMI - ve spolupr. s Křesťanským anglickým klubem (www.anglickyklub.org) - inf. na tel. 775-240 758 (p. Jaroslav Kernal)

14. ne ZNAKY CÍRKVE PODLE BOŽÍHO SLOVA

21. ne ROLE KŘESŤANA V CÍRKVI

28. ne TITUS - služebník církve

Řek, narozený pohanským rodičům v Antiochii Syrské. Nejspíše pokřtěn apoštolem Pavlem, jehož se stal důvěrným přítelem. Tita ustanovil Pavel biskupem na Krétě, kde byla značně pokleslá mravnost a mnozí se houževnatě drželi gnostického bludu.
ANGLIČTINA V POHODĚ - kurz pro děti a teenagery - info Mgr. Petr Papež - tel. 606-821 543, petrpapez@gmail.com
Připravujeme:

30. 6. so - 7. 7. so DOVOLENÁ S ANGLIČTINOU - aktivní rekreace s výukou angličtiny na zámku v Nečtinách (www.nectiny.cz)
Další informace najdete na:

www.biblecz.org (Biblické společenství křesťanů)

www.anglickyklub.org (Křesťanský anglický klub)
nebo na telefonu 775 240 758 (J. Kernal), kernal@biblecz.org
S pozdravem

Jaroslav Kernal
(obr.: nectiny.jpg) - z minule
Pravidelně se scházíme v Domě techniky na Skřivánku, místnost č. 216 * Každé út 17.00 Studium Bible - diskuzní studium Janova evangelia; 18.00 Seznamte se s Bohem - základy víry * Každou ST 17.00 + 18.40 Konverzační kurzy angličtiny s rodilými mluvčími - Křesťanský anglický klub (www.anglickyklub.org) * Každou ne 9.30 Bohoslužby - společné uctívání Boha * (inf.: 775-240 758)
do května CELOROČNÍ KONVERZAČNÍ KURZY ANGLIČTINY S RODILÝMI MLUVČÍMI - ve spolupr. s Křesťanským anglickým klubem (www.anglickyklub.org) - inf. na tel. 775-240 758 (p. Kernal)

18. ne 9.30 DOBRÁ ZPRÁVA O NAROZENÍ SPASITELE - narození Ježíše (www.vira.cz/vanoce) - oslava Nového roku ve společenství církve (inf.: 775-260 125)

21. st 18.00 XMAS CLUB - Vánoce v české a anglosaské tradici, vánoční pohoštění, povídání v češtině i angličtině - vánoční anglický klub (www.anglickyklub.org)
Církev bratrská

V Zahrádkách 33 (Pod Holoměří), 400 01 Ústí n. L., tel.: 472 741 565 (kazatel Mgr. Š. Paluchník, paluchnik@volny.cz), 776 704 559 (br. vik. D. Granát), www.cb.cz/usti

každé PO 17.30 ŽIDOVSKÉ TANCE PRO ŽENY A DÍVKY - V Zahrádkách 33, UL

PRAVIDELNĚ: NE 9.30 Bohoslužby; ÚT 16.00 Setkání dorostu; ST 18.30 Setkání nad Biblí; 18.00 Mládež; SO 18.30 Tělocvična  (ZŠ Mírová, poř. YMCA, 604 175 260)

zidovsketance.bmp
(obr.: grygar.bmp, zenobjevu.bmp)

SENIOR KLUB vždy posl. ST v měsíci - poř.: YMCA v Ústí n. L. (www.usti.ymca.cz) - viz str. ????

1. po 10.00 NOVOROČNÍ BOHOSLUŽBA

7. ne 18.00 KRÁLOVSTVÍ BOŽÍ JE MEZI VÁMI (Lk 17, 20 - 21; Mt 6, 33) - ekumenická bohoslužba - SPOLEČNÝ TÝDEN MODLITEB - viz str. ???? - káže Štěpán Hlavsa - Apoštolská církev (www.apostolskacirkev.cz) - info: Česká evangelická aliance (www.ea.cz

14. ne 18.00 LÁSKA BEZ PŘETVÁŘKY (Jan 13, 34 - 35; 15, 13; Ř 12, 9) - ekumenická bohoslužba - SPOLEČNÝ TÝDEN MODLITEB - viz str. ???? - káže Jiří Tomášek - Církev adventistů 7. dne (www.casd.cz) - info: Česká evangelická aliance (www.ea.cz

16. út 10.00 HOVORY O BOHU A VÍŘE - Domov důchodců v Doběticích (www.dd-dobetice.cz

13. út 10.00 HOVORY O BOHU A VÍŘE - Domov důchodců v Doběticích (www.dd-dobetice.cz)

25. ne 9.30 UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU - vystoupení dětí v rámci pravidelné bohoslužby - modlitebna CB UL (V Zahrádkách 33)

4. čt + 11. čt + 18. čt + 25. čt 18.30 KURZY ALFA - příležitost hledat odpovědi na důležité otázky v životě člověka (www.kurzyalfa.cz) - každý upřímně zván - modlitebna CB v Ústí n. L., V Zahrádkách 33 (spojení trolejbusem č. 60, st. ‘V Zahrádkách’)

14. pá 18.30 VELIKONOCE - VELKÝ PÁTEK - káže ing. Daniel Fajfr (*1952) - kazatel, místopředseda Rady Církve bratrské (www.cb.cz) a tajemník pro evangelizaci, absolvent ČVUT (www.cvut.cz), v současnosti magisterské studium teologie misie, od r. 1995 učitel na ETS Praha (www.etspraha.cz) a VOŠST - DORKAS v Olomouci (www.dorkas.cz)

16. ne 9.30 VELIKONOČNÍ NEDĚLE - káže Mgr. Štefan Paluchník - kazatel Církve bratrské

17. po VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ - výlet křesťanů na Opárno - info:usti@cb.cz - každého upřímně zveme k účasti

ST 18.30 Setkání nad Biblí - Úvahy o biblické knize Žalmů;

KAŽDÉ ÚT 17.00 Skupinka věřících lidí z Chabařovic se pravidelně schází v budově Staré Radnice, inf. sestra Bohuslavová na tel.: 724-111 699
!!!POZOR!! (minule) NOVÁ POLOŽKA!!!
logo-cka

ČESKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE - občanské sdružení - místní skupina Ústí n. L.

Větrná 2725/28, 400 11 Ústí n.L., tel.: 603-112 301 (Ing. Jan Rosenauer), e-mail: rosenauer@volny.cz, www.studovna.cz/cka

Posláním ČKA je přispívat k rozvoji vědy, umění a vzdělání v ČR. Nezávislé sdružením občanů otevřené křesťanům všech církví a všem, kteří cítí odpovědnost za uplatňování křesťanských kulturních a morálních hodnot ve společnosti.

24. ne 10.00 100 let evangelického kostela P. Ježíše v Trmicích - bohoslužbu vede synodní senior Českobratrské církve evangelické Joel Ruml - Žižkova ul., stanice busu ‘Za humny’.

14:00 Děčínské barokní kvarteto - slavnostní koncert

rumljoel - Joel Ruml
24. čt 19.00 SOUČASNÁ RODINA - přednáška - Prof. PhDr. Petr Piťha, CSc. (* 26. 3. 1938 Praha) - bohemista; obecný a matematický lingvista; filolog; historik; pedagog, prof. PF v Praze, v l. 1992 - 94 min. školství, mládeže a tělovýchovy, katolický kněz, lit. činný (Paměť a naděje; Učitelé, společnost a výchova; Tři křížové cesty ad.) - ve spolupr. s Křesťanským sdružením mladých lidí YMCA v UL a Římskokatolickou farností - arciděkanství UL - Farní dům Římskokatolické církve, vstup proti kostelu Nanebevzetí Panny Marie - sál Sinai (3. p.)

petrpitha.jpg

logo-cka

Galerie
EVA VÁGNEROVÁ - soukromá galerie

Valtířov 134 (na cyklostezce), tel.: 475 507 035, 724-086 568, email: galerie.eva@seznam.cz web.telecom.cz/galerie.eva

1. so - 31. po VÁNOCE - výstava pastelů, oděvů a oděvních doplňků

FOTO: vagnerka.jpg – dej urco poslala sama
17. so - 22. 12. so DÍLNA RUČNÍHO PAPÍRU - otevřeno PO,ČT 10.00 - 17.00 / po dohodě 724 092 279 - Vel.dominikánská 33 LT (www.rucnipapir.com)

VÝSTAVY: TRÁVY - cyklus pastelů (do 30. pá), KRAJINY (pastely, oděvní modely)

KVĚTEN: Vagnerovaeva (pop.: Eva Vágnerová)

1. 7. ne - 31. 8. pá VÝSTAVA - pastely, koláže, letní oděvní modely

do 19. 7. čt Z PŘÍRODY - obrazy, tapiserie, hadrové panny - Galerie Radniční sklípek Litvínov

do 10. ne Hadrové panny a oděvy - Galerie výtv. umění v Mostě (Kaple)

1. út - 31. čt PASTELY - Valtířov 134 , u cyklostezky

do 30. 4. po JARO - obrazy, oděvy, tapiserie, hadrové panny - výstava

(obr.: tapiserievagnerova.jpg

Státní zámek Duchcov (www.duchcov.cz/zamek) - Galerie Giacomo - otevřeno: duben ST - NE, květen - červen ÚT - NE 10.00 - 16.00

E. Vágnerová - roz. Mirvaldová (*28. 5. 1948 v Ústí n. L.) - absolventka sklářské školy v Železném Brodě, obor malování a leptání skla - Po většinu svého aktivního života byla výtvarnicí v propagačních odděleních, naposledy pracovala v městském divadle v Mostě. Od počátku 90. let se věnuje volné tvorbě. Maluje obrazy, navrhuje a šije oděvy a vytváří doplňky k oděvním modelům. Provozuje soukromou galerii v rodinném domě ve Valtířově. Účastnila se jednak několika společných výstav, npř. s koženými šperky v pražské Valdštejnské zahradě a jednak měla i samostatné výstavy a prezentace: 1999 Státní zámek V. Březno - Hadrové panny; 2003 (březen - duben) Galerie Grunt Lukov u Úštěka - Obrazy a šaty, (září) Zámecká kaple v Děčíně - Obrazy a šaty, (prosinec) Prezentace na velké módní přehlídce v Ústí n. L., Muzeum Teplice - Obrazy a šaty; 2004 (březen - duben) Muzeum v Děčíně - Hadrové panny, šaty, kresby, (červen) Růžová zahrada v Děčíně - Módní přehlídka, (říjen) Galerie Grunt Lukov u Úštěka - Obrazy, oděvy, (říjen - listopad) Galerie U sv. Huberta Benešov n. Pl. - Koláže, šaty, (prosinec) Galerie STUDIO S Ústí n. L. - Dekorační šperk; 2005 (duben) Valtířov - Tapiserie, (květen) Galerie STUDIO S Ústí n. L. - Obrazy, šaty

(obr.: vagnerova.*)

GALERIE APB

Mírová 8, 400 11 Ústí n. L. - S. Terasa (zdravotní středisko pod býv. Horizontem), tel. 472 772 315, 731-168 774, e-mail: apbsrejber@seznam.cz

3. po 17.00 ÚSTECKÉ FRAGMENTY II - zahájení výstavy fotografií mapující výtvarná díla v ulicích města, autor Jindřich Šrejber (potrvá do 28.pá)

OTEVŘENO: PO - PÁ 8.00 - 12 + 13.00 - 16 - při dohodnuté hrom. návštěvě lze zajistit přít. autora
3. st 17.00 VERNISÁŽ (níže uvedeno)

4. čt - 26. pá ABSOLVENTSKÁ VÝSTAVA PRCÍ ŽÁKŮ VÝTVARNÉHO OBORU - ZUŠ Evy Randové
5. st - 30. ne VÝSTAVA SPOLEČNÝ PROSTOR - díla různých autorů
4. po 18.00 Ze zlatého fondu Ústeckého fotoklubu - VERNISÁŽ VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ - poř: Ústecký fotoklub UFO, o. s. (Zdeněk Kompert, V Oblouku 583/11, 400 07 Ústí n. L. - Kr. Březno, e-mail: komp@fotomator.cz, info@fotoklub.xf.cz, fotoklub.xf.cz) - do 30. so

Ústecký fotoklub UFO je volné sdružení lidí, jejichž společným jmenovatelem je zájem o fotografování. Každý 3. čtvrtek v měsíci od 17.00 se v ústecké Pivovarské šenkovně konají schůzky klubu, kde si členové vyměňují zkušenosti, postřehy a názory. Mimo to na nich pořádají klubovou soutěž jejíž výsledky sčítají do celoročního hodnocení. Nedílnou součástí celoroční tvorby je výstavní činnost. Práce našich členů jsou mj. k vidění i na: fotoklub.xf.cz. logo-fotoklub.jpg

6. út - 30. pá EXPEDICE PAPUA - VLADIMÍR KETTNER - souhrnná výstava fotografií ústeckého hudebníka, cestovatele a především fotogra (fotoklub.xf.cz) z jeho cesty po ostrově (www.papua.wz.cz) - ZAHÁJENÍ: 5. 3. po v 17.00 - ve spolupr. s KS města Ústí n. L. - fin. podp. město Ústí n. L. - viz str. ????

dani01.jpg, vladimirkettner.psd

PŘIPRAVUJEME: PAPUA NOVÁ GUINEA - VLADIMÍR KETTNER - souhrnná výstava fotografií ústeckého hudebníka, cestovatele a především fotogra (fotoklub.xf.cz) z jeho cesty po ostrově (www.papua.wz.cz)

duben OHLÉDNUTÍ - výstava koláží Dagmary Bobrzykové (www.volny.cz/rolous/cz/bobrzykova.htm) a plastik Petra Růžičky (www.volny.cz/rolous/cz/ruzicka.htm)

bobrzykova.gif, ruzicka.gif

GALERIE DUET

Masarykova 114, 400 01 Ústí n. L. (vedle polikliniky), tel.: 775-905 155, e-mail: orhidea-05@volny.cz, www.kaka.cz

EXPOZICE (prodejná, stále se doplňující):současné umění

Nabídka: rámování, obrazy a obrazky (olejomalby, akrily, linoryty, suchá jehla, pastele, plastiky, litografie, fotografie) keramika , sklo, bizuterie, olejomalby s afr. ad. motivy, obrázky pro děti, zhotovení portrétu, batikovaná trička. NOVĚ: Znameni Zverokruhu:obrazky,batiky, keramika apod. * OTEVŘENO: PO - PÁ 10.00 - 18.00, SO 10.00 - 14.00 (nebo dle tel. domluvy)
. (obr.: logo-ehdUL.psd)

4. po - 24. ne SPOLEČNÝ PROSTOR - účast na výstavě českých a německých autorů (vč. prodeje) - Kostel Sv.Vojtěcha - DNY EVROPSKÉHO DEDICTVÍ NA ÚSTECKU (www.ehd.cz) - viz str. ????

23. so BAREVNÁ PLANETA - účast na festivalu - Mirové nám. - Dlouhá ul. - viz str. ????
GALERIE EMILA FILLY ÚSTÍ NAD LABEM

V. Hradební 19 (III. patro budovy Domu kultury), 400 01 Ústí n. L., tel: 475 211 830, 775-028 946, e-mail: fillovka@volny.cz, www.gef.cz, www.sweb.cz/fillovka

19. st WHY DO YOU RESIST? - mezinár. projekt rak. kurátorky A. Domesle a M kolečka se zabývá reflexí různých podob moci a odporu vůči ní. Umělci: P. Mendez (PT), M. Gržinić (A) a A. Śmid (SK), K. Leko (CRO), M. Krenn (AT), O. Ressler (A), A. Ruchu (PL), L. Lenglet (NL), J. Kovanda (CZ), Z. Baladrán (CZ)

Doprovodný program HOT DESTINATION / MARGINAL DESTINY IV:

4. út 19.00 EMIL HAKL - literární večer s nositelem Ceny Magnesia Litera 2003

6. čt 16.00 DERBY - prestižní utkání dvou studentů reprezentujících dvě ústecká umělecká pracoviště: FUUD a katedra VV PF UJEP

Pro tyto výstavy připravujeme ‘Galerijní animace’ - edukativní programy pro zákl., SŠ a ZUŠ přibližující výstavní projekt - koncepci a realizaci projektových úkolů zajišťuje katedra VV PF UJEP

OTEVŘENO: ÚT - PÁ 10.00 - 13.00, 14.00 – 18.00, SO 10.00 – 14.00
do 8. 12. so HOT DESTINATION - MARGINAL DESTINY - UL - Drážďany - reciproční výstavní projekt mapující uměleckou scénu obou měst

PŘIPRAVUJEME: RESISTANCE AGAINST POWER

do 13. so EXIT 2007 - výstava finalistů 3. roč. celostátní soutěže pro studenty vys. uměl. škol v ČR (A. DRAHOKOUPILOVÁ, L. HÁJEK, J. KOCHÁNKOVÁ, J. KOUTNÍKOVÁ,

M. KRYSL, J. KUNTOŠ, R. LOSKOT, L. NOVOTNÝ) - info www.gef.cz, www.fuud.ujep.cz

DOPROVODNÝ PROGRAM K VÝSTAVĚ EXIT 2007

3. st 20.00 THE WINNER TAKES IT ALL - after party v klubu Circus na počest vítěze soutěže EXIT

10. st 16.00 KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA PRO VEŘEJNOST - průvodce výstavou: Anna Vartecká

10. st 19.00 LITERÁRNÍ VEČER - Jaromír Typlt - Nech na stopě - autorské čtení (www.typlt.cz)

13. so 10.00 VÝTVARNÁ DÍLNA - pro děti i dospělé (5–105 let), krátké výtvarné etudy inspirované vyst. projekty, možnost vyzkoušet tvořit v galerijním prostředí - E. + M.Mrázikovi ( kapacita 15 - 20 nutno objednat)
do 7. 7. so Výstava diplomových prací studentů FUUD

Po zbytek prázdnin nemáme žádné akce. Probíhá rekonstrukce galerii. Přejeme krásné léto

finsterburschtrio + logo MITTE EUROPA (z INZ)
20. st 19.00 FINSTERBUSCH TRIO - komorní koncert v rámci festivalu MITTE EUROPA - v kooperaci s Collegiem Bohemicum (80,-) (www.festival-mitte-europa.com)

Berlínské smyčcové trio (A. Finsterbusch - violine, C. Starke - viola, C. Bachmann - violoncello) má ve svém repertoáru vedle klasické koncertní literatury také řadu kompozic tzv. terezínských skladatelů, česko-německožidovských umělců, kteří byli internováni v Terezíně a zahynuli posléze v koncentračních táborech (Genius Loci, J. Sibelius, G. Klein, H. Krása, L. van Beethoven).
Není-li uvedeno jinak, akce se konají v Galerii E. Filly jedn. vstupným 10,- Kč

do 6. 6. st SLAVEN TOLJ - UNTITLED RETROSPECTIVE... - výstava chorvatského umělce, kurátor: M. Koleček

S. Tolj (*1964, Dubrovnik) - jedna ze zásadních os. východoevr. post-totalitního umění. Významný autor, kurátor, org. um. aktivit a v neposl. řadě umělec, který je s ústeckou scénou v dlouhodobém kontaktu, bezesporu ji ovlivnil a opakovaně přispěl k její prezentaci v chorvatském (a především dubrovnickém) prostředí…

2. st Galerijní animace - edukativní programy pro žáky a studenty ZŠ, SŠ a ZUŠ jim přibližují výstavní projekt, prostř. spec. vytv. praktických projektů, úč. pronikají k zákl. ideám výstavy i jedn. um. děl + teor. přednášky/komentované prohlídky (viz program) - pro pedagogy a veř. Termín nutno předem zamluvit v Galerii (os. + 475 211 830, fillovka@volny.cz)

2. st + 23. st 16.00 Komentovaná prohlídka výstavy - průvodce: M. Koleček, kurátor

10. čt 19.00 On EAR, tanec pod širým nebem - 1. česká realizace projektu vídeňského umělce O. Hangla - Lidické naměstí (v příp. nepř. počasí - galerie E. Fily). After-party - prostor Mumie (www.prostormumie.cz, www.olliwood.com/onear_guertel3.html)

15. út 18.00 Spee-Kadlínský: Zdoro - Slavíček aneb barokní hit hitů - koncert komorního souboru Ritornello (vede M. Pospíšil) - zpěv + dobové nástroje (web.quick.cz/ritornello)

16. st 17.00 Zehnání (performance) - Marin Zet

23. st 19.00 Přátelský film - M. Mazanec a M. Pěchouček + DJ Ulrich Kögel - klub Circus

30. st 19.00 Literární večer - autor bude upřesněn na webu a plakátech

PŘIPRAVUJEME: 6. 6. st 17.00 Derby - prestižní utkání/setkání 2 studentů a jejich kreativních zdrojů, inspirací a strategií, které reprezentují 2 ústecká um. pracoviště: FUUD a KVV + after-party

OTEVŘENO: ÚT - PÁ 10.00 - 13.00 + 14.00 - 18.00, SO 10.00 - 14.00 - každou ST volný vstup!

slaventolj (pop.: Slaven Tolj *1964, Dubrovnik)

ritornello (pop.: Ritornello)

23. st 19.00 Přátelský film maz+pech (M. Mazanec a M. Pěchouček)

4. st 15.00 ROPOVOD 01 - prezentace umělců a přednáška k výstavě - FUUD UJEP (V. Hradební 13, uč. č. 41)

4. st 18.00 ROPOVOD 01 - Vernisáž - úvodní slovo: kurátor výstavy František Kowolowski - Galerie E. Filly

5. čt - 19. čt ROPOVOD 01 - Petr Lysáček, Jiří Surůvka, David Možný, Jiří Kuděla, František Kowolowski, Michal Kalhous, Denisa Fialová, Pavel Ptáčník, Pavla Malinová, Lenka Vrábliková, Juraj Jakubčiak, Barbora Tichá, Martin Froulík, Jan Vytiska, Pavla Byrtusová, Pavel Pernický, Simon Restel, Zdeněk Vichr - Galerie E. Filly

4. st 20.00 ROPOVOD 01 - Billboart Party (spolupoř.: Billboart Gallery Europe, FUUD UJEP) - křest publikace Billboart Gallery Europe, VJ Pavel Mrkus - klub Circus

5. čt 19.00 ROPOVOD 01 - Performance - předkapela Lozinski, Pavel Pernický, Pavla Malinová - klub Circus

19. čt 19.00 Literární večer - Patrik Linhart, koncerty skupin: Dobré ráno sedmikrásko, I Love 69 Popgejů - klub Circus

25. st 18.00 SLAVEN TOLJ - Vernisáž výstavy chorvatského umělce - Galerie E. Filly
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   31


La base de datos está protegida por derechos de autor ©bazica.org 2016
enviar mensaje

    Página principal