Nový programy (PRÁzdniny) označeny takhle (barva písma)Descargar 2.48 Mb.
Página26/31
Fecha de conversión10.01.2017
Tamaño2.48 Mb.
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31

Lednový program včetně ilustračních fotografií najdete na stránkách www.dilnainspirace.cz

Všem příznivcům přeji do dalšího roku spoustu báječných nápadů :o) Majka (maja@dilnainspirace.cz)

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

W. Churchilla 8, 400 01 Ústí n. L., tel.: 47 521 08 61, fax: 47 520 99 22,

e-mail: ddmul@mbox.vol.cz; icm@ddmul.cz, www.ddmul.cz, www.aerobic.ddmul.cz

KIDS AEROBIC TEAM (5 - 6 let) ST 16.00 - 17.00 J. Machyniaková, K. Pojerová; CRAGI JUNIOR TEAM (7 - 9 let) ÚT 16.00 - 17.30 J. Bílská, L. Blahutová, Š. Kalinová; AEROBIC TEAM ‘FOR YOU’ (10 - 12 let) ÚT 14.30 - 16.00 J. Bílská, Š. Kalinová, M. Jarošová; AEROBIC TEAM ‘KISSES’ (13 - 15 let) ST 14.30 -16.00 J. Machyniaková

9. so KRÁL LOGIK - přihl.: R. Veselý, 475 200 510, icm@ddmul.cz, os. Počet míst om. (bez vstupného)

13. st + 22. pá 16.00 KONKURZ DO ZÁV. TÝMŮ AEROBIKU - info: J. Bílská, 475 210 861, 603 572 202, dramatika@ddmul.cz, www.aerobic.ddmul.cz

16. so 10.00 ZÁVODY V JÍZDĚ NA AUTODRÁZE - 8proudá dráha (předem přihl. - p. Nejedlá, 475 210 861, 603 572 202, technika@ddmul.cz) - SPŠ v Resslově ul. (20,-)

23. so 9.00 + 13.30 MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ - 9. KREATINÍ VÍKEND (předem přihl. - p. Stoicová, 475 209 223, 603 851 714; 200 - 250,-/barvy, kontury, mat. - šátky, polštářek)

2. pá 9.00 - 12.30 PŘEDNÁŠKA A ORNITOLOGICKÉ POZOROVÁNÍ NA LABI - DDM + Labe - inf.: I. Habrdová (ZÚ + veř.) - teplé obleč., svačinu a dalekohled s sebou

3. so DISCO DANCE - Extraliga Hobby - Olomouc - inf.: J. Stará (ZÚ)

8.00 - 16.00 ŠACHY - krajský přebor - inf.: T. Laibl (ZÚ)

6. út + 7. st OLYMPIÁDA V NĚMECKÉM JAZYCE - okr. kolo - inf.: Bc. B. Nejedlá (ZÚ + veř.)

9. pá - 11. ne + 16. pá - 18. ne ZPRACOVATEL PROJEKTŮ - školení v rámci projektu Budoucí rozvoj Ústeckého kraje - BROÚK (brouk.kr-ustecky.cz) - urč. především začátečníkům - úč. obdrží osvědčení o absolvování - poř. Asociace neziskových organizací Ústeckého kraje (www.volny.cz/anouk) - přihl. nejp. do 2. 2. (út) na adr. ANOÚK, Prokopa Diviše 5, 400 01 Ústí n. L. tel.: 475 201 700, 475 209 922; e-mail: anouk@volny.cz - financováno z Evropského sociálního fondu (www.esfcr.cz)

9. pá 8.00 - 10.30 Proč se zabýváme projekty - seznámení s projektovým řízením, výběr témat, komu je projekt určen - specifikace cílových skupin, praktické dopady realizace projektů, grantové schéma, individuální projekty (2,5 h) - Libor Kudrna, DiS. - RRA (www.rra.cz) - učebna č. 41; 10.30 - 12.00 Národní rozvojový plán + Operační programy + Programové dodatky - struktura, obsah, význam, představení PRÚK ad. rozv. dokumentů, regionální politika EU (1,5 h) - Libor Kudrna, DiS. - RRA (www.rra.cz) - uč. č. 41; 12,00 - 13,00 Přestávka na oběd; 13,00 - 16,00 Kontakty na adresy pro získávání grantů - co a kde sledovat na internetu, vyhledávání možností zdrojů dotací z www stránek - praktické cvičení (3 h) - Bc. Zdeněk Tarant - RRA (www.rra.cz) - uč. č. 39/41; 16.00 - 18.00 Cvičení - náměty a přiřazení k příslušnému fondu (1 h), individuální dotazy - diskuse (1 h) - Bc. Zdeněk Tarant - RRA (www.rra.cz) - uč. č. 41

10. so 8.00 - 9.30 Princip a význam projektového řízení a tvorby projektů - praktické př. úspěšných projektů, typové př. získaných prostředků (1,5 h) - Libor Kudrna, DiS. - RRA (www.rra.cz) - uč. č. 47; 9.30 - 13.00 Stavba projektu - formulace problému nebo potřeby, cíle, vymezení cílových skupin, aktivity k dosažení cílů a způsob realizace, časový plán, realizační tým, personální obsazení a partneři, rozpočet a specifikace, zdroje financování, vícezdrojové financování - výklad vč. prakt. cvičení (3,5 h) - Libor Kudrna, DiS. - RRA (www.rra.cz) - uč. č. 47; 13.00 - 14.00 Přestávka na oběd; 14,00 - 18,00 Principy projektového řízení - projektový cyklus, důležité stránky projektu a pohledy na něj, plánování, zaměření vzhledem k jednotlivým vypisovaným progr. (2 h); Logický rámec a SWOT analýza - silné a slabé stránky projektu, hrozby a příležitosti - přednášky a ukázky případových studií - Libor Kudrna, DiS. - RRA (www.rra.cz) - uč. č. 47

11. ne 8.00 - 11.00 Stanovení ukazatelů projektu - kvantifikátory a jejich důležitost vzhledem k zaměření programů a k hodnocení projektů (1 h); Tvorba rozpočtu - uznatelnost nákladů, položky rozpočtu, čerpání v čase, spoluúčasti, příjmy z projektu, přímé a nepřímé náklady, ekonomická udržitelnost, prakt. cvičení a př. (1 h); Samostatně zpracování analýzy a vytvoření logického rámce - praktické samostatné práce na PC (1 h) - předn. a uk. příp. studií - Ing. Bohumil Bocian - RRA (www.rra.cz) - uč. č. 39/47; 11.00 - 12.00 Přestávka na oběd; 12.00 - 16.00 Studie proveditelnosti - kapitoly a jejich zaměření, technická část, marketingová a obchodní část, personální zajištění projektu, harmonogram (2 h); Cost - Benefit analýza - kapitoly a zaměření, finanční a ekonomická analýza, cash flow, diskontní sazba, vnitřní výnosové procento, čistá současná hodnota projektu (2 h) - před. a uk. příp. studií (vč. práce v Excelu) - Ing. Bohumil Bocian - RRA (www.rra.cz) - uč. č. 47

16. pá 8.00 - 13.00 Jak vyplnit obecně projektové žádosti - přílohy a kde podklady najít (2 h); Konkrétní vyplňování žádostí a příloh - Benefit, Elza, finanční hodnocení, logický rámec, rozpočet, vysvětlení principu a obsahu položek žádostí (3 h) - předn. a uk. případových žádostí + uk. vyplňování žád. na PC - Bc. Zdeněk Tarant - RRA (www.rra.cz) - uč. č. 41; 13.00 - 14.00 Přestávka na oběd; 14.00 - 18.00 Individuální dotazy - diskuze, konzultace projektových záměrů, kontrolní test (4 h) - Bc. Zdeněk Tarant - RRA (www.rra.cz) - uč. č. 41;

17. so 8.00 - 13.00 + 14.00 - 18.00 Samostatné zpracování projektů ze strany uchazečů - vzájemné konzultace žádostí (5 + 4 h) - samost. práce na PC za dohl. lektora - Bc. Zdeněk Tarant - RRA (www.rra.cz) - uč. č. 39; 13.00 - 14.00 Přestávka na oběd

18. ne 8.00 - 10.00 Samostatné zpracování projektů ze strany uchazečů - vzájemné konzultace žádostí (2 h) - samost. práce na PC za dohl. lektora - Bc. Zdeněk Tarant - RRA (www.rra.cz) - uč. č. 39; 10.00 - 13.00 Představení projektů a vzájemné hodnocení - prezentace vyprac. proj. uchazečů, ukázkové hodnocení dle bodovacích tabulek přísl. progr. (3 h) - samost. práce a práce ve skupině za dohl. lektora - Bc. Zdeněk Tarant - RRA (www.rra.cz) - uč. č. 39/47
10. so 10.00 - 17.00 DCI TURNAJ MAGIC - The Gathering - Extended (www.hraj.cz) - inf.: Radim Veselý (ZÚ + veř.)

13. út + 14. st OLYMPIÁDA V ANGLICKÉM JAZYCE - okr. kolo - inf.: Bc. B. Nejedlá (ZÚ + veř.)

17. so 9.00 - 12.00 TANEC SE ZÁVOJEM - inf.: J. Bílská DiS. (ZÚ + veř.)

9.30 - 12.30 6. KREATIVNÍ VÍKEND - ubrousková technika - Keram. dílna DDM - inf.: J. Stoicová (veř.) - přihl. předem!

24. so DISCO DANCE - Česká zemská Hobby - Praha - inf.: J. Stará (ZÚ)

9.00 - 12.00 BŘIŠNÍ TANCE (ZÚ + veř.)

10.00 - 17.00 TURNAJ MAGIC - The Gathering - ‘Jednokarťák’ - inf.: Radim Veselý (ZÚ + veř.)

25. ne DISCO DANCE + HIP HOP - Mistrovství ČR - Praha - inf.: J. Stará (ZÚ)

27. út 8.00 - 14.00 OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE - okr. - inf.: J. Stoicová (ZÚ + veř.)

PŘIPRAVUJEME: 10. 3. so - 17. 3. so LYŽOVÁNÍ NA MORAVSKÉ BOUDĚ - Špindlerův Mlýn (2.950,-) - přihl. a inf.: Jana Stoicová (475 209 223, 603-851 714, keramika@ddmul.cz); JARNÍ TÁBOR - KRÁSNÁ LÍPA - Krásný Buk (1.600,-) - přihl. a inf.: Jan Eichler (475 209 922, 724-101 150, reditel@ddmul.cz); 11. 3. ne - 16. 3. pá SOUSTŘEDĚNÍ AEROBIKU A ORIENTÁLNÍHO TANCE - Zbraslavice u Kutné hory (2.200,-) - přihl. a inf.: Jaroslava Bílská, DiS. (475 210 861, 603-572 202, dramatika@ddmul.cz); 12. 3. po - 16. 3. pá MENTAUROV - u Litoměřic (900,-) - přihl. a inf.: Ing. Ingrid Habrdová (475 210 861, 603-851 703, prirodoveda@ddmul.cz); 16. 3. pá VÝLET DO MOŘSKÉHO SVĚTA - Praha (od 270,-) - přihl. a inf.: Bc. Barbora Nejedlá (475 210 861, 603-572 202, technika@ddmul.cz)

logo-brouk.bmp, logo-esf.bmp, logo-rra.bmp, logo-anouk.psd

ÚSTECKÉ VÁNOCE 2006 - poř.: Městský obvod Ústí n. L. -město (www.ul-mesto.cz), Statutární město Ústí n. L. (www.usti-nl.cz)

Dále nabízíme: konzultace pro středoškoláky při přípravě středoškolské odborné činnosti a konzultace pro studenty vysokých škol v oblasti volného času dětí a mládeže, organizuje řadu soutěží základní, okresní, regionální i republikové úrovně, semináře a školení.

Informace na tel.: 475 210 861, 475 209 223 - záznamník, 475 209 922 - fax

(obr.: krasnalipa.jpg, logo-usteckevanoce.*, orientalniples.jpg)
Připravujeme: 2. 12. so 9.30 -12.30 VÁNOČNÍ ARANŽOVÁNÍ - v prostorách keramické dílny; 6. 12. st 15.00 - 17.00 MIKULÁŠSKÁV DDM; 6. 12. st - 22. 12. pá 17.00 -22.00 MALÁ VÁNOČNÍ VÝSTAVA; 9. 12. so 10.00 -14.00 VÁNOČNÍ ROLNIČKA - vánoční program pro děti i dospělé - zdobení perníčků, svícnů, výroba přáníček, dekorací, keramika atd.; 16. 12. so 8.00 VELKÁ VÁNOČNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH CHOVATELŮ - ÚSTECKÉ VÁNOCE 2006 - poř.: Městský obvod Ústí n. L. -město (www.ul-mesto.cz), Statutární město Ústí n. L. (www.usti-nl.cz)

13. st 15.00 - 18.00 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - ‘ZAČÍNÁME NANEČISTO’ - interaktivní odpoledne pro všechny zájemce o zájmovou činnost, ukázky z činností jednotlivých kroužků, možnost zapojit se do programu - TÝDNY PRO DUŠEVNÍ ZDRAVÍ 2006 (www.tdz.cz) - info: Jana Stoicová (tel.: 475 209 223) - viz samostatný program
Po dobu prázdnin bude otevřen Stadion mládeže - PO - NE 7.00 - 20.00

PŘIPRAVUJEME: JARNÍ TÁBORY 2006 (www.ddmul.cz/taboryj.htm) - 3. 3. pá - 11. 3. so KRÁSNÝ BUK - Krásná Lípa (www.luzicke-hory.cz) (1.600,- Kč), inf.: Dr. Jan Eichler (tel.: 475 209 922, 603-572 195, e-mail: reditel@ddmul.cz); 4. 3. so - 11. 3. so LYŽOVÁNÍ NA MORAVSKÉ BOUDĚ (www.moravskabouda.cz) - Špindlerův Mlýn (2.900,- Kč), inf.: Jana Stoicová (tel.: 475 209 223, 603-851 714, e-mail: keramika@ddmul.cz), KRKONOŠE (www.ergis.cz) - Dvorská bouda (2.900,- Kč), inf.: Jan Daniš (tel.: 475 200 510, 603-851 703, e-mail: smtur@ddmul.cz); 5. 3. ne - 11. 3. so JT S ASTERIXEM A OBELIXEM - Borovice u Mnichova Hr. (www.ceskyraj.cz) (2.600,- Kč), inf.: Ing. Ingrid Habrdová (tel.: 475 210 861, 603-851 703, e-mail: priroda@ddmul.cz); 6. 3. po - 10. 3. pá JARNÍ PRÁZDNINY V DDM - inf.: Bc. B. Blažková, Tomáš Laibl (tel.: 475 210 861, 603-572 202, e-mail: technika@ddmul.cz, telovychova@ddmul.cz)
Připravujeme: 2. 2. čt - 15. 2. st Výstava výtvarných prací soutěže AUTO PLNÉ DÁRKŮ (DDM); 4. 3. so - 11. 3. so JARNÍ PRÁZDNINY - JARNÍ TÁBOR - Krkonoše - Moravská bouda - lyžování (2.900,- Kč)

INTERNET PRO VEŘEJNOST - Martin Petr - SIVRE

Dům techniky - Veleslavínova 14 (uč. výp. techniky - přízemí vpravo),

400 11 Ústí n. L., tel./ fax: 475 621 813, 603-143 986, email: info@sivre.cz, www.sivre.cz

Severočeský institut vzdělávání a rekvalifikací

6. čt 9.00 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ - závislé činnosti a funkční odměny za rok 2007, pořádá Svaz učetních - Dům techniky

V ROCE 2008 PŘIPRAVUJEME REKVALIFIKAČNÍ KURZY I DALŠÍ SEMINÁŘE

NETCENTRUM - Otevřeno: PO + ČT 13.00 - 18.00 popř. kdykoliv, ale po tel. domluvě + e-mailem: info@sivre.cz + skype: martin.petr168 * NOVĚ NABÍZÍME: výuka NJ
REKVALIFIKAČNÍ KURZY: Mzdové účetnictví‘ do 5. 12.st Info + přihlášky na tel. č.: 475 621 813 či e-mailem: info@sivre.cz

Účetnictví pro podnikatelské subjekty’ 25. 9. - 18. 12.(možnost

přihlásit se do 2. 10. út),

27. 7. pá + 30. 7. po + 1. 8. st 9.00 - 12.00 Výuka základů výp. techniky pro důchodce (zač.) - 3 x 3. (700,-)
30. 7. po + 1. 8. út 14.00 - 16.00 Internet pro důchodce - seznámení s prací na internetu a používání e-mailu (teorie + praxe) - 2 x 2 h.(400,-)

PO + ČT 13.00 - 18.00 - nabídka zaškolení. Cena: 10,- Kč/15min. Jiný den i hodinu -! * PO + čt 13.00 - 18.00

do 8. pá ÚČETNICTVÍ S VYUŽITÍM VÝPOČENÍ TECHNIKY - rekvalifikační kurz - 216 h/dopol.

(OBR.: netcentrum)

25. st 17.00 účetní a daňová problematika - moderovaná diskuse Svazu učetních - vstup volný

(obr.: sivre-ul.jpg - Dům techniky UL)
6. út - 22. 6. pá KADEŘNICKÉ A HOLIČSKÉ PRÁCE - rekvalifkační kurz - 300 vyuč. h v odpol hod.;

26. po - 14. 6. čt ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY - rekvalifikační kurz - 126 vyuč. h v odpol. hod. 2 dny v týdnu - PO + ČT

27. út - 24. 5. čt MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ - rekvalifkační kurz - 80 vyuč. h v odpol hod.

PŘIPRAVUJEME: 6. 3. út - 12. 4. čt MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ - rekvalifkační kurz - 80 vyuč. hod. v odpol hod.; březen - červen KADEŘNICKÉ A HOLIČSKÉ PRÁCE - rekvalifikační kurz - 300 vyuč. hod. - sledujte www.sivre.cz

; březen - červen KADEŘNICKÉ A HOLIČSKÉ PRÁCE - rekvalifikační kurz - 300 vyuč. hod. - sledujte www.sivre.cz
NOVELA NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ - pro r. 2007 - seminář - poř. se ZO SVAZU ÚČETNÍCH v Ústí n. L.; 6. 2. út - 30. 3. pá MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ - rekvalifkační kurz - 80 vyuč. hod. v odpol hod.; 19. 2. po - 1. 6. pá ÚČETNICTVÍ S VYUŽITÍM VÝPOČENÍ TECHNIKY - rekvalifikační kurz - 216 vyuč. hod. v dopol. hod.; 26. 2. po - 14. 6. čt ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY - rekvalifikační kurz - 126 vyuč. hod. v odpol. hod. - 2 dny v týdnu: PO + ČT;
do 21. 12. čt ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY - rekvalifikační kurz - 126 vyuč. hod. v odpol. hod. 2 dny v týdnu (další termín: 26. 2. 07 pá - 14. 6. 07 so)
do 15. 12. pá KADEŘNICE, HOLIČ - rekvalifikační kurz - 300 vyuč. hod. - další termín: březen 07
29. st 17.00 BESEDA ZO SVAZU ÚČETNÍCH (www.svaz-ucetnich.cz) - moderuje Ing. Roček - pro zájemce o účetní a daňovou problematiku a další akce ve spolupr. se ZO SVAZU ÚČETNÍCH v Ústí n. L. - sledujte www.sivre.cz - vstup volný
červenec - srpen: INTERNET PRO VEŘEJNOST - pouze na základě předchozí tel. dohody!

28. st 17.00 BESEDA ZO SVAZU ÚČETNÍCH (www.svaz-ucetnich.cz) - pro zájemce o účetní a daňovou problematiku - vstup volný

4. út - 30. 6. pá RK ‘Podvojné účetnictví s využitím VT

26. st 17.00 BESEDA ZO SVAZU ÚČETNÍCH (www.svaz-ucetnich.cz) - moderuje Ing. Roček - vstup volný

PŘIPRAVUJEME: 27. 9. st 17.00 BESEDA ZO SVAZU ÚČETNÍCH (www.svaz-ucetnich.cz) - pro zájemce o účetní a daňovou problematiku a další akce ve spolupr. se ZO SVAZU ÚČETNÍCH v Ústí n. L. - sledujte www.sivre.cz - vstup volný

PŘIPRAVUJEME: 26. 4. st 17.00 BESEDA ZO SVAZU ÚČETNÍCH (www.svaz-ucetnich.cz) - moderuje Ing. Roček - vstup volný
JUNÁK - SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR - okres Ústí n. L.

Stříbrnické Nivy 4, Ústí n. L., tel: 475 501 716, 603-465 291,

e-mail: ustinl@skaut.cz, www.skaut.cz/ustinl

20. čt - 23. ne BETLÉMSKÉ SVĚTLO - i do naší země dorazí světlo zapálené až v Betlémě, aby přineslo všem lidem mír a pohodu. Pokud máte o plamínek zájem a nedostanete se do centra, kontaktujte nás. Rádi k vám zavítáme.

Stránky oddílů: ODD. OTTY HANZLÍČKA - 1.premyslaorace.cz, ÚSTECKÁ DVOJKA - 2.premyslaorace.cz, VLAŠTOVKY - 4. dívčí odd. - vlastovky.webgarden.cz, ROVERSKÝ KMEN NEŠTĚMICE - www.sweb.cz/nestemice, 25. SMEČKA NEŠTĚMICE - 25.premyslaorace.cz

SCHŮZKY: klubovny - Dobětice, Kr. Březno, Skřivánek. NABÍRÁME PO CELÝ ROK!

Foto:betlemskesvetlo.gif

DÁVEJ FOTKY – kozi –vrh1,Z DUBNA - (OBR.: - možno točit po měsíci)

junak-duce (pop: Petr Svoboda – Důče)

junak-beruska (pop: Hana Koníčková - Beruška)

junak-erg (pop: Miloš Jón - Erg)

junak-vcelka (pop: Jana Koníčková - Včelka)

6. so 10.00 (sraz) MOUNT KOZA - soutěž v dobývání vrcholu jediné ústecké osmitisícovky Kozího vrchu - sraz nad Mojžíšem, posezení na zel.tur. značce- br. Kužela (ČÁRA)18. 8. so - 26. 8. ne NETOPÝR - další ročník kr. vůdcovského a čekatelského kurzu (VK Netopýr, ses. Tvrzníková - Nohy, tel. 723 838 846, akce KRJ /R/)

2. so Dětský den u Hypernovy - akce pro všechny děti

15. pá - 17. ne SVOJSÍKŮV ZÁVOD - nejl. hlídky okresu se zúč. kr. kola - boj o postup do toho celorepublikového

PŘIPRAVUJEME:
12. so Po liščí stopě + Zažíháme světýlko - dobrodr. hra v ústecké ZOO pro nejmenší kluky a holky z řad skautské i neskautské veř. + výtv. soutěž

16. st Květinový den - tradiční sbírková akce v ul. města. Vyhlížejte skauty v krojích!

24. čt - 28. po Intercamp - mezinár. skautský tábor - Francie

30. 3. pá - 1. 4. ne APRÍLOVÝ BLOUĎÁK - 17. roč. - víkend plný netradiční zábavy

14. so SVOJSÍKŮV ZÁVOD - okr. kolo (www.skauting.cz/svojsikac)

15. ne Setkání okresních výchovných zpravodajů - klubovna

(obr.: aprilovybloudak.bmp

7. st 18.30 OKRESNÍ RADA - v klubovně na Stříbrnických nivách

20. so UZLAŘSKÁ REGATA - 5. roč. - závody ve vázaní uzlů pro skautskou i neskautskou veřejnost - akce ORJ (www.skauting.cz/ustinl) - VZ ORJ (V, S) - info: br. Kužela - Čára (tel. 777-248 234)

21. ne 10.00 - 13.00 HRÁTKY NA SNĚHU I SE SNĚHEM - speciální olympijské disciplíny - na Erbenově vyhlídce (nad sídlištěm Dobětice) - akce ORJ (www.skauting.cz/ustinl) (V, S) i pro veřejnost - bude se konat, i kdyby počasí nepřálo - info: br. Makovec - Matěj (tel. 721-901 727)

1. so 10.00 Mt. Koza - soutěž v dob. vrcholu jediné ústecké osmitisícovky (Kozího vrchu). Sraz je v sedle kopce (nad Mojžířem, u zbudovaného posezení na zelené značce)

Kozí vrch (379 m) ½ hodiny z Neštěmic a z Povrlů (Pömerle) ¾ hod. Krásný pohled na Labe (vrch jest kupou znělcovou nad Labem 250 m se vypínající). Viděti k Ústí s Ostrým, v pozadí Milešovku, Doubravskou Horu. Na sever k Podmoklí (Buková hora, Jedlová hora). Odtud buď sestup do Veselí anebo do Neštědic. web.usti-nl.cz/polabi/stredohori/kozivrch.htm

15. so + 16. ne Opárno - tradiční sraz oddílů na hradě Opárně spojený s nočním přechodem Lovoše

Tak jako k Milešovu patří Milešovka, pro Lovosice je stejně významný Lovoš, dosahující 570 metrů nadmořské výšky. Nutno však upřesnit, že kopec má 2 vrcholy a jedno z ‘dvojčat’ se nazývá Kybyčka (471 m). Ještě podivnější než jejich tvar představuje skutečnost, že Lovoš je vrchem čedičovým a Kybyčka znělcovým. Nejstarší ‘ochranná chatrč’ na Lovoši byla zbudována již v l. 1891 - 92. Dřevěný přístavek s noclehárnou za 1. svět. války shořel. Místo něj byla postavena pod patronací knížete Jana Nepomuka Schwazenberga nová chata, slavnostně otevřená 7. září 1924. web.usti-nl.cz/polabi/stredohori/lovos.htm
K. L. Y. D. - občanské sdružení

Revoluční 802 (proti čerpací stanici AGIP), 400 01 Ústí n. L., tel.: 475 200 131, e-mail: klydos@seznam.cz. Registrováno 21. 12. 2004, na MV ČR, č. j. VS/1-1/59471/04-R IČO: 269 86 442

KURZY probíhají ve sk. max. 6 osob (50,-/hod): AJ - zač. i pokročilí * PC a internet - zač. i pokročilí * Komunikační a prezentačním dovednost - zač.

Přihlášky e-mailem, nebo na naši adresu. Rozvrh upřesníme v průběhu měsíce září

Možnost volného využití přístupu k PC a internetu pro děti od 7 do 19 let. Pro účastníky všech pořádaných kurzů zdarma, pro ostatní zájemce (30,-/hod)
Kurz PC a Internetu - v rámci projektu SROP (Společný regionální operační program) (www.strukturalni-fondy.cz/srop) ‘Světlo do budoucna’ - pro děti od 15 do 25 let; Kurz německého jazyka; Kurz ručních prací; Kurz START

Zaměřeno na vstup do života pro děti z dětských domovů a děti ze soc. slabých rodin aj. sociokulturního prostředí. Přihlášky: 475 200 131 + osobně
(obr.: logo-srop.gif, logo-esf.jpg, logo-kraj.*) – z min.
OKNO DO KŘESŤANSKÉHO SVĚTA

Veleslavínova 14 (Dům Techniky Skřivánek),

tel.: 47 530 81 33 - kancelář

každé ÚT 17.00 - 19.00 + 19.00 - 21.00 PRAVIDELNÉ ZKOUŠKY - amatérské sdružení s cílem věnovat se duchovní hudbě všech styl. období. Vítáme každého - kontakt: J. Šimpachová: 723-509 310 (po 15.00).
NOVÝ ŽIVOT - křesťanská společnost

www.novyzivot.cz, e-mail: info@novyzivot.cz, kancelář: Veleslavínova 14 (Dům techniky),

tel. 47 530 81 33

Pravidelná shromáždění: každou NE 16.00 Národní dům UL (www.narodnidum-ul.cz)
POZOR NOVÁ POLOŽKA!!!
Řemeslná dílna ČAS

Husovo náměstí 3, Chabařovice, kont. : J. Klepačová 737 959 527, S. Havlová 731 543 024, mail: SonjaH@seznam.cz, www.cas.estranky.cz

1. so 9.30 + 11.30 NETRADIČNÍ ADVENTNÍ KALENDÁŘ (250,-)

1. so 13.00 - 15.00 BALÍME DÁRKY (280,-)

7. pá 17.00 – 19.00 VÁNOČNÍ OZDOBY - patchworku bez jehly a nití

8. so 9.30 + 11.30 PALIČKOVÁNÍ - 4. lekce

8. so 13.00 - 15.00 VÁNOČNÍ ZDOBENÍ PERNÍČKŮ (280,-)

15. so – 16. ne 9.30 - 16.00 Vánoce ve skanzenu - tradiční akci v zubrnickém skanzenu

Lektory a více informací o technikách + fotografie najdete na www.cas.estranky.cz

dej urco poslali andílci dílna2

3. so 9.30 + 11.30 OBRÁZEK TECHNIKOU DECOUPAGE (300,-)

3. so ZVONEČKOVÁNÍ - výroba ván. zvonků z pedigu nebo drátu (250,-)

9. pá 17.00 - 19.00 HŘEJIVÉ PLETENÍ - ponožky ze čtyř jehlic (200,-)

10. so 9.30 - 11.30 HEDVÁBENÍ - šátek ‘malovaný’ šibori technikou (300,-)

10. so 13.00 - 15.00 VÁNOČNÍ OZDOBY - korálkové ozdoby (280,-)

23. pá 17.00 - 19.00 VÁNOČNÍ OZDOBY - patchwork bez jehly a nití (280,-)

24. so 9.30 - 11.30 (pokračování kurzu)

24. so 13.00 - 15.00 VESELÉ KORÁLKOVÁNÍ (280,-)

25. ne VÁNOČNÍ SVÁTKY O STOLETÍ ZPÁTKY - chabařovický předvánoční jarmark

30. pá 17.00 - 19.00 ADVENTNÍ VĚNEC NEBO SVÍCEN (280,-)

5. pá + 13. so 17.00 - 19. ZAČÍNÁME S KERAMIKOU - vánoční anděl

6. so 9.30 - 11.30 HRÁTKY S PEDIGEM - opletená miska

6. so 12.30 - 14.30 - tentokrát náušnice

12. pá 17.00 - 19.00 DRÁTOVÁNÍ - drátovaný šperk s keramikou

19. pá 17.00 - 19.00 TWISTART - podzimní květiny a aranžování

20. so 9.30 - 11.30 PALIČKOVÁNÍ - pokračování kurzu 2. lekce

20. so 12.30 - 14.30 HÁČKOVÁNÍ S KORÁLKY - pokračování kurzu 2. lekce

26. pá 17.00 - 19.00 ZAČÍNÁME S KERAMIKOU - svícen
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31


La base de datos está protegida por derechos de autor ©bazica.org 2016
enviar mensaje

    Página principal