Nový programy (PRÁzdniny) označeny takhle (barva písma)


PEDAGOGICKÉ CENTRUM ÚSTÍ NAD LABEM, o. p. sDescargar 2.48 Mb.
Página27/31
Fecha de conversión10.01.2017
Tamaño2.48 Mb.
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31

PEDAGOGICKÉ CENTRUM ÚSTÍ NAD LABEM, o. p. s.

Dvořákova 2, 400 01 Ústí n. L., tel.: 475 208 932,

e-mail: pcul@pcul.cz, usti@pcul.cz, www.pcul.cz

27. út 9.30 - 12.30 SETKÁNÍ V KOMUNITNÍM KRUHU - předšk. výchova - seminář - základní pojmy - osvědčená témata, správná formulace otázek - koordinace učitelky při průběhu KK, shrnutí nebo zhodnocení - urč. uč. MŠ, vych. ŠD - pojem komunitní pochází od slova komunita - společenství (není tedy odvozen od pojmu komunikace) - je to společné setkání všech příslušníků určitého společenství - např. tř. MŠ - vytváří se bezpečné klima ve třídě, vztahy založené na důvěře, úctě a respektu, empatii, posláním je navození prožitku společenství, výměna informací o postojích, názorech a pocitech zúčastněných - obuv na přezutí s sebou (480,-) - MŠ Komořanská 799, Most (www.ms-most.cz/MS.html) - lektor: Iva Brandejsová - uč. MŠ - info: Mgr. Alena Andrejsová

PŘIPRAVUJEME: 5. 3. po 9.00 - 14.00 AKTUALITY V ÚČETNICTVÍ - příspěvkových i jiných nevýdělečných organizací v r. 2007 - změny v legislativě, které ovlivňují hospodaření PO a NO (650,-) - Gymnázium, Majakovského 2343, Most - budova II (www.gymmost.cz) - lektor: Ing. Olga Hanzlová - info: Mgr. Alena Andrejsová; 12. 3. po 13.00 - 16.00 ZAČÍT SPOLU SPOLU JIŽ NA MŠ - alternativní způsoby v předškolním vzdělávání - předškolní výchova - urč. uč. MŠ (480,-) - ZaKS (dříve KaSS), Divišova 217/8, Děčín 4 (www.kass.cz) - lektoři: Eva Staňková, Jana Vrkočová - uč. MŠ Zvoneček, Ústí n. L. (www.mszvonecek.cz), lekt. progr. Začít spolu (www.sbscr.cz) - info: Hana Aubrechtová; 19. 3. po 13.00 - 16.00 ZAČÍT SPOLU II. - alternativní způsoby v předškolním vzdělávání - předškolní výchova - urč. uč. MŠ (480,-) - ZaKS (dříve KaSS), Divišova 217/8, Děčín 4 (www.kass.cz) - lektoři: Eva Staňková, Jana Vrkočová - uč. MŠ Zvoneček, Ústí n. L. (www.mszvonecek.cz), lekt. progr. Začít spolu (www.sbscr.cz) - info: Hana Aubrechtová; 26. 3. po 13.00 - 16.00 ZAČÍT SPOLU III. - alternativní způsoby v předškolním vzdělávání - předškolní výchova - urč. uč. MŠ (480,-) - ZaKS (dříve KaSS), Divišova 217/8, Děčín 4 (www.kass.cz) - lektoři: Eva Staňková, Jana Vrkočová - uč. MŠ Zvoneček, Ústí n. L. (www.mszvonecek.cz), lekt. progr. Začít spolu (www.sbscr.cz) - info: Hana Aubrechtová; 26. 3. po 14.00 - 17.00 AKTIVIZAČNÍ METODY PŘI VYUČOVÁNÍ - na I. a II. st. ZŠ - urč. uč. 1. i 2. st. ZŠ všech předm. (540,-) - ZŠ M. Švabinského, Teplice (vedle stadionu) - lektor: PhDr. Jana Doležalová, Ph.D. - Univerzita Hradec Králové - PdF katedra pedagogiky a psychologie (www.uhk.cz/pdf) - info: Šárka Kořenová

Doplňující info ke kurzům na www.pcul.cz + 475 211 055. Obj. zasílejte na pcul@pcul.cz nebo výše uv. adresu. Na každý seminář je nutné se přihlásit 14 dní předem.
(obr.: logo-tvorivaskola.bmp)

6. út 14.00 - 17.00 INOVAČNÍ PRVKY VE VÝUCE ČTENÍ - v 1. a 2. roč. ZŠ - seminář - motivace, grafomotorika ad. (450,-) - ZŠ Maršovská (www.zsmarsovska.cz), Teplice (u Kauflandu - pavilonová bud. - trolejb. č. 2, 3, 10 - st. Luna; autob. č. 23, 28 - st. Maršovská) - lektor: Dagmar Svobodová - uč. ZŠ Ústí n. L - činnostní učení Tvořivá škola (www.tvorivaskola.cz) - info: Šárka Kořenová, Mgr. Jarmila Dimitrovová;

13. út 13.00 - 18.00 HODNOCENÍ VE VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ - seminář - Máte problémy s hodnocením vzdělávání žáků? Co vlastně hodnotit? (540,-) - ZŠ M. Švabinského, Teplice (vedle stadionu) - lektor: Mgr. Miroslav Hanzelka - zás. ředitele ZŠ Benešov n. Pl. (sweb.cz/zsben), PF UK - školský management; 6 let praxe školního inspektora; spoluautor metodik pro výkon inspekční činnosti, autor Pravidel hodnocení výsledků vzdělávání - nakl. RAABE (www.raabe.cz) - info: Šárka Kořenová, Mgr. Bc. Marie Klašková
11. čt 8.30 - 15.30 EVALUACE V MŠ - seminář - jak jinak a lépe směřovat ke kvalitní komunikaci s dětmi a zvyšování kvality vzdělávání (520,-) - Tř. Osvobození 21, Litoměřice - lektor: Mgr. Eva Svobodová - odb. asist. JČU - kat. pedagogiky (www.pf.jcu.cz) - info: Hana Aubrechtová

12. pá 8 30 - 15.30 HODNÉ DĚTI - seminář - jak pomoci dětem k tomu, aby mohly být hodné, jak prakticky realizovat RVP (550,-) - Tř. Osvobození 21, Litoměřice - lektor: Mgr. Eva Svobodová - odb. asist. JČU - kat. pedagogiky (www.pf.jcu.cz) - info: Hana Aubrechtová
11. 1. 07 čt 8.30 - 15.30 EVALUACE V MŠ - seminář - jak jinak a lépe směřovat ke kvalitní komunikaci s dětmi a zvyšování kvality vzdělávání (520,-) - Tř. Osvobození 21, Litoměřice - lektor: Mgr. Eva Svobodová - odb. asist. JČU - kat. pedagogiky (www.pf.jcu.cz) - info: Hana Aubrechtová; 12. 1. 07 pá 8.30 - 15.30 HODNÉ DĚTI - seminář - jak pomoci dětem k tomu, aby mohly být hodné, jak prakticky realizovat RVP (550,-) - Tř. Osvobození 21, Litoměřice - lektor: Mgr. Eva Svobodová - odb. asist. JČU - kat. pedagogiky (www.pf.jcu.cz) - info: Hana Aubrechtová;
PŘIPRAVUJEME: 9. 6. čt 12.00 - 16.00 Příprava na výběrové řízení - jak uspět při výb- řízení (800)
PŘÁTELÉ PŘÍRODY

V Podhájí 217, P. O. BOX 17, 403 40 Ústí n. L. 19, tel.: 472 778 440,

SMS: 603 284 725, e-mail: pratele.prirody@ecn.cz, www.prateleprirody.cz

10. ČERVENCE 2005 SE KOUPEME V LABI!
SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ

Dvořákova 6, 400 01 Ústí n. L., tel.: 475 220 482, e-mail: rosenauer@volny.cz

9. út 18.00 VÍC NEŽ MORÁLNÍ ŽIVOT (Mt 5, 20; Př 4, 23) - ekumenická bohoslužba - SPOLEČNÝ TÝDEN MODLITEB - viz str. ???? - káže Jan Hlavsa - Církev československá husitská (www.ccsh.cz) - info: Česká evangelická aliance (www.ea.cz)

(obr.: logo-cch.bmp)
10. út EKUMENICKÉ BOHOSLUŽBY - Štěpán Hlavsa - Apoštolská církev v UL (www.volny.cz/ac.usti) - v rámci Aliančního týdne modliteb konané v křesťanských církvích v UL (8. ne - 15. ne) - viz str. ????
SPOLEČNOST PRO DUCHOVNÍ HUDBU

Bílinská 3, 400 01 Ústí n. L., tel.: 603-376 738 (p. Václav Urban) e-mail: sbor.usti@seznam.cz, sweb.cz/sborusti

KONKURZ na obsazení sopránů a tenorů! Na požádání mohou zájemci dostat zdarma CD s nahr. Sboru (z 20. 10. 06 Větruše).

PRAV. ZKOUŠKY: ÚT 17.00 - 19.00 - dámy, 19.00 - 21.00 - páni; ST 18.15 - 21.00 - spol. zkouška

plako máš někde…..
(UPOZORNĚNÍ: Sbor zve ke spolupráci nové zájemce, zvláště mladé zpěváky a zpěvačky. Přihlášky zasílejte na adresu: Společnost pro duchovní hudbu, Bílinská 3, 400 01 Ústí n. L., e-mail: sbor.usti@seznam.czobr.: spdh.bmp)

18. po 19.30 SBOR PRO DUCHOVNÍ HUDBU - VÁNOČNÍ KONCERT - J. B. Foerster, B. Martinů, F. Poulenc, A. - Vivaldi - Denisa Tarantová - soprán, Jaroslava Moozová - alt a KOMORNÍ ORCHESTR - um. vedoucí: Václav Urban (sweb.cz/sborusti) - Národní dům - Ústí n. L. (www.narodnidum-ul.cz) - viz str. ????

1. ne 19.00 KOUZELNÁ FLÉTNA - koncert věnovaný oslavám Mozartova výročí - SBOR PRO DUCHOVNÍ HUDBU - úč.: Eva Siřinková - flétna, Václav Urban - varhany (sweb.cz/sborusti) - J. S. Bach, G. P. Telemann, F. Benda, J. A. Benda, W. A Mozart - kostel Nanebevzetí Panny Marie (www.usti.farnost.cz) - viz str. ????- předprodej: SDOaB UL (Vaníčkova) a na www.predprodeje.cz

20. pá 19.00 VEČER S HUDBOU NA VĚTRUŠI - SBOR PRO DUCHOVNÍ HUDBU - Václav Urban - umělecký vedoucí (sweb.cz/sborusti) - G. P. da Palestrina, G. Allegri, W. A. Mozart, G. Verdi, B. Martinů - příjemné posezení s obsluhou - Větruše - Fibichova 329 (www.msul.cz, www.vetruse.cz) . vstupné dobrovolné

H. Jonášová - absolventka Hudební fakulty Akademie múzických umění (www.amu.cz) v Praze u doc. Jany Jonášové. Již během studia se stala členkou Státního divadla v Ústí n. L., kde vytvořila řadu rolí, např. Zuzanka, Zerlina, Despina, Gilda, Rosina aj. Její čistý koloraturní soprán obdivovalo i publikum v zahraničí (Finsko, Dánsko, Německo, Anglie, Japonsko, Hong Kong aj.), kde vystupovala na koncertních a operních pódiích. V současné době je členkou Státní opery Praha (www.opera.cz) a působí na scéně Národního divadla. Mimo operní činnost se věnuje tvorbě písňové, oratorní a kantátové. Na festivalu Zlatá Praha získala 2. cenu za úč. v opeře B. Martinů Slzy nože.
18. so, 19. ne + 21. út 19.00 XIII. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL SBOROVÉHO ZPĚVU ÚSTÍ N. L. 2006 - SBOR PRO DUCHOVNÍ HUDBU - Ústí n. L. (sweb.cz/sborusti); GAUNERAMUS (gauneramus.gym-ul.net) - pěvecký sbor Gymnázia Stavbařů Ústí n. L. (www.gym-ul.cz); SMÍŠENÝ SBOR - Chemnitz, Německo; DÍVČÍ KOMORNÍ SBOR PF UJEP - Ústí n. L. (pf1.ujep.cz/KHV_sbor.asp); DÉL-PESTI SONORE - Budapešť, Maďarsko (pihgy.hu/iras/bemutatkozas/sonore); CHOREA ACADEMICA - Ústí n. L. (pf1.ujep.cz/KHV_chorea.asp); ÚSTECKÝ DĚTSKÝ SBOR - Ústí n. L.; LAURETIAN SINGERS - New York, USA - Severočeské divadlo opery a baletu (www.operabalet.cz) - viz str. ????

PŘIPRAVUJEME: 25. 12. ne ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ ‘HEJ MISTŘE… J. Jakuba Ryby (municipal.cz/osobnosti/ryba.htm) v kostele Nanebevzetí Panny Marie - viz str. ????

STANICE MLADÝCH TECHNIKŮ

Mírová 4 (bud. 26. ZŠ S. Terasa - www.zsmirova.net), 400 11 Ústí n. L., tel./fax 472 778 288 - 24 (M. Novák),

e-mail: smt@seznam.cz, www.sweb.cz/smt, smt.sweb.cz

KROUŽKY viz str. ????
16. so CENTRUM SOLÁRNÍ ENERGIE - závody solárních modelů - II. roč. - 10.00 registrace modelů, 11.00 zahájení závodů - Stanice Mladých Techniků (smt.sweb.cz) - ZŠ Mírová - Ústí n. L. (www.zsmirova.net) - viz str. ????

16. so 9.00 - 14.00 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - Stanice Mladých Techniků (smt.sweb.cz) - ZŠ Mírová - Ústí n. L. (www.zsmirova.net)

solarniauta.psd

(obr: logo-volejbal.gif, Leták_kroužky.jpg)
KAŽDÝ ČT 13.00 - 15.00 KERAMICKÝ KROUŽEK - pro děti 1. - 5. tř. (300,-); 15.15 - 17.15 KERAMICKÝ KROUŽEK - pro děti 6. - 9. tř. (300,-) - ZAHÁJENÍ: čt 16. 3. - STÁLE HLEDÁME NOVÉ VEDOUCÍ KROUŽKŮ!!!

OTEVÍRÁME: ZOO kroužek (děti 3. - 9. tř.) - každou ST (250,-/půl roku); Taneční kroužek (děti 7 - 12 let) - ÚT 15.00 - 17.00, 17.00 - 18.00 - STÁLE HLEDÁME NOVÉ VEDOUCÍ KROUŽKŮ!!!

Činnost v zájmových kroužcích: Letecký modelář - RC M2 - pro žáky, stud. a dospělé ÚT 15.00 - 18.00. (500,- Kč na 1/2 r.), pro žáky 2. - 9. tř. ZŠ ST 14.00 - 18.00 (300,- Kč na 1/2 r.); RC V2 - žáci 2. - 9. tř. ZŠ ČT 15.00 - 18.00 (300,- Kč na 1/2 r.), 2. - 9. tř. ZŠ 15.00 - 18.00 (300,- Kč na 1/2 r.); Lodní modelář (motorové lodě) - žáci 5. - 9. tř. ČT 15.00 - 18.00 (300,- Kč na 1/2 r.); Jachting klub (modelář plachetnic) - žáci 5. - 9. tř. PO 16.00 - 18.00, ÚT 16.00 - 18.00 (300,- Kč na 1/2 r.); Železniční modelář - žáci 5. - 9. tř. ÚT 14.00 - 18.00, ČT 14.00 - 18.00 (300,- Kč na 1/2 r.); Výpočetní technika - hry základy na PC - žáci 4. - 9. tř. PO 14.00 - 16.00 nebo 16.00 - 18.00 nebo ST 14.00 - 16.00 nebo 16.00 - 18.00 (300,- Kč na 1/2 r.), začát. - hry - žáci 5. - 9. tř. ÚT 14.00 - 16.00 nebo ČT 14.00 - 16.00 (300,- Kč na 1/2 r.), pokr. - WINDOWS XP, OFFICE 2003 - žáci 5. - 9. tř. ÚT 16.00 - 18.00 nebo ČT 16.00 - 18.00 (300,- Kč na 1/2 r.), www stránky - žáci 5. - 9. tř. ZŠ 16.00 - 18.00 (300,- Kč na 1/2 r.); Floorball - I - nejmenší - žáci 1. - 4. tř. PO 13.30 - 15.00, 13.30 - 15.30 (250,- Kč na 1/2 r.); Floorball - II - ml. žáci - 5. - 6. tř. ÚT 15.30 - 17.30, ČT 17.00 - 19.00 (250,- Kč na 1/2 r.); Floorball - III - st. žáci 7. - 8. tř. ÚT 17.30 - 19.30, 15.30 - 18.00 (250,- Kč na 1/2 r.); Floorball - IV - nejst. žáci - 9. tř. + 25 let PO 17.00 - 19.00, ST 17.00 - 19.00 (250,- Kč na 1/2 r.); Pohybová výchova - žáci 1. - 5. tř. PO 15.00 - 17.00 (250,- Kč na 1/2 r.); Basketbal pro malé - žáci 2. - 5. tř. ST 15.00 - 16.00, 15.00 - 16.00 (250,- Kč na 1/2 r.); Taneční kroužek - žáci 5. - 9. tř. PO 17.00 - 20.00, ÚT 17.00 - 20.00, ČT 17.00 - 20.00 (300,- Kč na 1/2 r.); Angličtina pro nejmenší - zač. - žáci 2. - 4. tř. 13.00 - 15.00 (250,- Kč na 1/2 r.), pokr. - žáci 2. - 4. tř. 15.00 - 17.00 (250,- Kč na 1/2 r.); Psaní všemi 10 - žáci 5. - 9. tř. upřesníme dle zájmu (250,- Kč na 1/2 r.); ZOO kroužek - žáci 2. - 9. tř. upřesníme (250,- Kč na 1/2 r.); Šachový kroužek - žáci 2. - 9. tř. upřesníme (250,- Kč na 1/2 r.) - Změna termínu možná dle zájmu dětí.
!!!POZOR – NOVÁ POLOŽKA!!! MÍSTO INZERÁTŮ A TAKÉ NA PŘÁNÍ GRAFIKA…
STŘEDOHOŘÍ SOBĚ - občanské sdružení

V Zahrádkách 37, 400 01 Ústí n. L., e-mail: jankvapil@post.cz, tel.: 472 742 542

bližší info: www.ceskestredohori.cz

24. so EXKURZE - věnovaná systému opevnění předválečného Československa proti nacistické agresi, info: J. Drobný (pepa_drobny@centrum.cz)

(logo-stredohori.jpg - z predpredpredminule, logo-guav.psd, kaplicky05.jpg, piccolocoro.bmp)so 8.15 -

13. so 14.00 VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ V KÝČI - součástí bude vernisáž přihlášených prací - výstavní síni GARÁŽ

1. so DIVADLO NA SCHODECH - na Kalvárii (kaplicky.svada.cz) - Ostré u Uštěká - info na www.mesto-ustek.cz, mk.ustek@worldonline.cz, tel. 416 795 368

ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ V KÝČI - vyhlašení uměl. soutěže v kat. výtvarné, literární a hudební. Uzávěrka je 15. 9.

18.00 GEOLOGICKÁ EXKURZE - autobusem po Č. středohoří - průvodce: RNDr. Vl. Cajz, CSc. - Geolog. ústav Akademie věd ČR (web.gli.cas.cz)

Kromě báječných hnojnických sluníček uvidíte např. lom na Mariánské skále, sloupcový rozpad čediče na Vrkoči, prvohorní vyvřeliny v lomu Kubo u M. Žernosek, muzeum v Třebenicích, dobrčické porcelanity a další geologicky zajímavá místa - sraz: Hl. nádr. ČD Ústí n. L. (u tzv. Myší díry), odj. 8.30 (190 Kč/os. na místě před odj. - rezervace: stredohori.sobe@seznam.cz)

17.00 300 LET OD POLOŽENÍ ZÁKLADNÍHO KAMENE KAPLIČEK u vsi Ostré u Úštěku (kaplicky.svada.cz) - slavnost - koncert - PICCOLO CORO & PICCOLA ORCHESTRA (piccola.iglu.cz)

info: mk.ustek@worldonline.cz, tel. 416 795 368, www.mesto-ustek.cz

16. 6. so - 17. 6. ne 9.00 - 16.00 KERAMICKÉ DNY - keramický trh - Zubrnice

prodej užitkové a drobné keramiky, výstava historické keramiky a videoprojekce - ukázka točení, malování, drátování vymačkávání keramiky aj. info: info@zubrnice.cz, tel.: 475 228 267, www.zubrnice.cz

PŘIPRAVUJEME: 14. 7. so DOBÝVÁNÍ JEZERA PIRÁTY - souboje na vodě, písku, vč. hudby - Úštěk - info: www.mesto-ustek.cz, mk.ustek@worldonline.cz, tel. 416 795 368; 18. 8. so HISTORICKÝ JARMARK - 10. roč. - celodenní program na Mírovém nám. v Úštěku a přilehlém okolí - info: www.mesto-ustek.cz, mk.ustek@worldonline.cz, tel. 416 795 368

SVAZ DŮCHODCŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Městská organozace v Ústí n. L., Kamenná 3, 400 03 Ústí n. L., tel.: 475 604 121 (Josef Musil - předseda), 776-571 838 (Miloslav Draxl)

Každé PO + ÚT 14.00 - 16.00 Informační centrum - klub IDEA Střekov - přihl. na akce, pobyty, zájezdy - POUZE PRO ČLENY! * Jednotlivé akce viz ZPRAVODAJ DŮCHODCŮ

POZOR – NOVÁ POLOŽKA!!!
Škola orientálních umění Radka Steigera

608 66 56 40 (R. Steiger)

BUDDHISMUS - přednášky o dharmě a orient. kultuře; ZAZEN - prav. medit.sezení - Zenbuddhistický řád Sótó; ČADÓ - povídání, ukázky a kurzy Cesty čaje - jap. čaj. obřadu; USUIDÓ - léčba energií, pův. Reiki, duchovní rozvoj - přednášky a kurzy. Vede buddhistický mnich Bansei
zen radek - KVĚTEN

9. + 23. so 13.00 ZENOVÁ MEDITACE - meditační sezení (lépe předem přihl.) - WU - WEI ČAJOVNA U VYSMÁTÝHO MNICHA
ÚSTECKÉ MEDITAČNÍ CENTRUM BUDDHISMU DIAMANTOVÉ CESTY LINIE KARMA KAGJU

Zeyerova 38, 400 03 Ústí n. L. - Střekov, tel.: 604-617-471 (Pavel), 728-997-261 (Petr); dmedved@seznam.cz, www.karmapa.cz, www.lama-ole-nydahl.cz,

Pravidelné meditace: ÚT + ČT 19.30
(obr.: radekruzicka.jpg)

17. pá 19.00 BUDDHISMUS DIAMANTOVÉ CESTY LINIE KARMA KAGJÜ (www.bdc.cz) - přednáška a veřejný výklad cestujícího učitele MUDr. Radka Růžičky - Svč. věd. knihovna v UL, V. Hradební (www.svkul.cz) - viz str. ????
logoCB_vzs.gif

VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ČČK - nezisková organizace - MÍSTNÍ SKUPINA ÚSTÍ N. L.

Střekovské nábřeží 1119/19, 400 03 Ústí n. L., tel.: 608-237 665 (Josef Švec - předseda), e-mail: vzs.ul@email.cz www.vzs.cz, www.vzs-ul.wz.cz

každé PO + ČT 19.00 PRAVIDELNÉ TRÉNINKY - Městské lázně (www.msul.cz)

každé ÚT + ČT VODNÍČEK - rodiče s dětmi (2 - 5 let) - S. Terasa - J. Svatek - 775-351 434, 721-871 434

každý ČT MLADÝ ZÁCHRANÁŘ - pro děti 5 - 15 let - Městské lázně - info: J. Svatek
DUBEN-OBR - TOČIT.: vodniz2, vodniz1 (1 z nich dej určitě), vodniz, vodniz3 (příště)
Prevence - dozor a záchrana na vodních plochách (koupaliště, jezera, rybníky, přehrady, řeky), činnost a záchrana na div. vodě, lez. techniky. Kurzy vodní záchrany a 1. pomoci. Souč. IZS (Integr. záchr. systém), člen ILS (Intern. Life Saving, www.ilsf.org)

(obr.: logocb_ils.gif) - www.ilsf.org

zima 06/07 STÁLÝ NÁBOR NOVÝCH ČLENŮ (dobrovolných záchranářů) - při vhodných ‘ledových’ podmínkách cvičení záchrany tonoucích v zimě (techniky záchrany na tenkém ledě) ve vybrané vodní lokalitě Ústecka

CVIČENÍ ZÁCHRANY NA DIVOKÉ VODĚ (vodní kanál Veltrusy, asi poslední říjnový víkend);
YMCA - !!!ŽÁDÁME JEDN. SUBJEKTY VÍCE ODDĚLIT/ZVÝRAZNIT, DÍKY!!!
YMCA V Ústí nad Labem

Hradiště 4, 400 01 Ústí n. L, II. patro,
tel.: 475 220 831, e-mail: usti@ymca.cz, www.usti.ymca.cz


Veřejně prospěšná nevládní nezisková organizace pořádající otevřené kulturní akce a programy pro volný čas. Činnost je zaměřena na harmonický rozvoj celé lidské osobnosti- těla, ducha a duše. YMCA vychází vstříc potřebám mladých lidí od r. 1844. Je otevřena všem lidem bez rozdílu pohlaví, rasy, národnosti a politického či náboženského přesvědčení.

Akce pro mladé lidi a veřejnost:

NEDĚLNÍ ADVENTNÍ KONCERTY STR ???

Do 16. ne JAN AMOS KOMENSKÝ - život, dílo a odkaz velikána české historie - viz str???

každou st 18.00 Španělský klub - Club Espaňol v čajovně Young Tea, vede španěl Francisco Caballera. Program: šp. film, besedy o šp. kultuře, zvycích, životě a lidech, ochutnávka šp. jídla a kuchyně a šp. konverzace

6. út 16.30 O ZLATOU SKOBU - lezecký turnaj - disciplíny - traverzování, převis, lezení po reliéfu a cesty na obtížnost na 9 metrové stěně - prostory YMCA Kr.Březno (30,-)

22. čt 18.00 NOVÝ ZÉLAND z pohledu cestovatele Lukáše Zatoriho - beseda + promítání a vyprávění z roční cesty - Čajovna Young Tea

13. čt 9.00 EVROPSKÁ DOBROVOLNÁ SLUŽBA aneb proč se stát hostitelskou organizací - seminář - přhlášky rk-ustecky@youth.cz, 776 103 810 - prostory YMCA Kr.Březno

MULTIKULTURNÍ CENTRUM YMCA V KRÁSNÉM BŘEZNĚ - lezecká stěna 9 m, Boulder 3x7m, internet cafe bar, fotbálek a další sporty a kulturní akce pravidělně út - pá 16°° - 20°° hod. viz. www.usti.ymca.cz/mkp

NÍZKOPRAHOVÝ KLUB ORION - pro mladé lidi od 13 do 18 let.

Drážďanská 106, zastávka ‘Pivovar’ v Kr. Březně, Ústí n . L., e-mail: orion@usti.ymca.cz, tel: 775 919 421

Poskytuje poradenství, inf. servis, kontakt s institucemi a další podporu pro mladé lidi, zdarma aktivity pro volný čas a prostor pro vlastní akce: stolní fotbal, hry, PC s Internetem, prostor pro

výuku breakdance, beatbox…

OTEVŘENO: po - út a čt - pá 15:00 až 19:00, ve ST pouze kontaktní hodiny 15.00 - 17.00

10. so - 11. ne CROSSBORDER STREET - úvodní česko-německé setkání mladých lidí se zájmem o beatbox nebo djing. Zaměřeno na výuku beatboxu a djingu vedenou odb. lektory + turnaj ve stol. fotbale (info J. Bartoníček, 733 125 720, orion@usti.ymca.cz)

2. týden v říjnu DISKUSE O DROGÁCH - zkušenosti s drogami člověka, do jehož života výrazně zasáhly
27. so - 28. ne CROSSBORDER STREET - 2. česko-německé setkání mladých lidí. Program setkání výukově navazuje na lekce z 1. setkání. Ve volném čase se uskuteční návštěva minigolfu.

28. pá 16.00 TURNAJ VE STOLNÍM TENISE - kategorie holky, kluci, úspěšné čeká i odměna

2. 7. po 16.00 ZÁVĚREČNÁ PŘEHLÍDKA HIP-HOPového WORKSHOPU - lektoři Berlína a Prahy předvedou se svými svěřenci, co je možné naučit se v oblasti rapu, breakdancu, beatboxu a Djingu - prostory zahrady

23. 7. po - 27. 7. pá ČESKO–NĚMECKÝ PŘÍHRANIČNÍ KEMP společný kemp s teenagery z Heidenau. Hlavní náplní kempu je hraní her a soutěží, turistické výlety a sportovní aktivity (300,-, bližší info + přihl.: J. BARTONÍČEK, tel.: 775 919 421 + kancelář YMCA tel.: 475 220 83)

NOVINKA: Dětský koutek Rolnička - Klášterní zahrada - využití pískoviště, skluzavky, houpaček…* OTEVŘENO do 30. 9. dle otevírací doby MC POHÁDKA
MATEŘSKÉ CENTRUM YMCA ‘POHÁDKA’

Hradiště 4, 400 01 Ústí n. L. (příz. prostory Dominikánského kláštera), tel.: 604-973 458, 731-053 398 (Alena Hechterová - koordinátorka programu)

OTEVŘENO: PO - PÁ 9.00 - 12.00 (+ 15.00 - 17.00 - jen v případě zájmu maminek)

Další nabídka: krátk. hlídaní dětí, naroz. oslavy - nutno obj. předem.

14. pá 10.00 PŘEDVÁNOČNÍ RADOVÁNÍ - malování, zpívání, tancování, cvičení a soutěžení(nutno objednat, 60,-)

kroužky:PO 9.00 - 10.00 CVIČENÍ MAMINEK, 10.00 - 11.00 + 16.00 - 17.00 CVIČENÍ PRO NEJMENŠÍ, 9.30 - 11.00 MINIŠKOLKA S LENKOU - V době kroužků je herna uzavřena

6. út 15.00 O DĚTECH S PSYCHOLOŽKOU - beseda pro maminky, hlídání dětí zajištěno

10. so 15.00 DRAKIÁDA - soutěž o nejhezčího a nejlépe létajícího draka - za střední průmyslovou školou (53, 55) - 50,-

14. st - 16. pá BURZA TEPLÉHO OBLEČENÍ A OBUVI- příjem věcí ST 14.00 - 17.00, ČT prodej zboží 14.00 - 17.00 + . 9.00 - 12.00 (výdej věcí v po 19. 11. 9.00 - 12.00 nebo dle domluvy)

11.00 - 12.00 + 15.00 - 16.00 MASÁŽE KOJENCŮ, 17.00 - 18.00 HUDEBNÍ, ÚT 9.30 - 11.00 MINIŠKOLKA S MÍŠOU, 16.00 - 17.00 VÝTVARNÝ, ST 9.00 - 10.00 VÝTVARNÝ,


Compartir con tus amigos:
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31


La base de datos está protegida por derechos de autor ©bazica.org 2019
enviar mensaje

    Página principal