Paradigma: exercitus,us cornu,usDescargar 27.08 Kb.
Fecha de conversión04.07.2017
Tamaño27.08 Kb.
4ª Declinación

Está formada por sustantivos de género masculino, femenino y neutro. No hay adjetivos.La vocal que la identifica es la –u. Esta declinación distingue en sus desinencias el neutro.
Paradigma: exercitus,us cornu,us


CASOS

SINGULAR

PLURAL

Masc-Fem

Neutro

Masc-Fem

Neutro


Nom-Voc

Exercit-us

Corn-u

Exercit-us

Corn-ua

Acus

Exercit-um

Corn-u

Exercit-us

Corn-ua

Gen

Exercit-us Corn-us

Exercit-uum Corn-uum

Dat

Exercit-ui Corn-ui

Exercit-ibus Corn-ibus

Abl

Exercit-u Corn-u

Exercit-ibus Corn-ibus


Algunas palabras que Dat-Abl plural pueden presentar coincidencia con otras de la 3ª Declinación, sustituyen la desinencia –ibus por –ubus: arcus,us arcubus; artus,us artubus...
5ª Declinación
Está formada por nombres femeninos (solamente dies,ei puede tener género masculino o femenino). Sólo presentan declinación en plural las palabras res,rei; dies, diei, todas las demás sólo se pueden declinar en singular. No hay adjetivos.
Paradigma: res, rei dies,diei

CASOS

SINGULAR

PLURAL


Nom-Voc

r-es

di-es

r-es

di-es

Acus

r-em

di-em

r-es

di-es

Gen

r-ei

di-ei

r-erum

di-erum

Dat

r-ei

di-ei

r-ebus

di-ebus

Abl

r-e

di-e

r-ebus

di-ebusEjercicios


1-Analiza morfológicamente las siguientes estructuras:

senatus romani equitatui celeri ad occasum solis

senatu romano manum romanam impetu magno

exercituum barbarorum cornu dextrum impetum maiorem

exercitus barbari in cornu dextro vultus optimi

equitatum celerem ab ortu solis


res novae inter dies et noctes spei bonae

rerum humanarum spem bonam pallida facie

rem publicam res omnes adversas rerum novarum

die futura species pulcra


2-Analiza y traduce las siguientes frases:

-in Hispania Romani et Saguntini carthaginiensis exercitus impetum sustinuerunt

-post reditum ex Hispania senatus populusque romanus Scipioni et suo exercitui maximos honores tribuit

-ab ortu solis usque ad occasum milites romani Caesaris adventum in Galliam celebraverant

-in Italia Galliaque mors militum fletus et gemitus et luctus sustulit

-pugnae exitus incertus est, tamen nullus metus in ducis vultu apparet

-gelu et nimio aestu flores et herbae pereunt, sed quercuum et lauruum folia non cadunt

-res publica romana de die in diem florebat et multi populi in romanorum fidem venerunt

-vir sapiens in rebus adversis spem non deponit, sed rebus secundis confidit

-fides militum rem publicam servavit et cives maximam spem in re publica habuerunt

-discordiae civium perniciei causa sunt rei publicae et in rebus adversis ad perniciem portant

-die nocteque alumni impigri segnitiem vitant et per dies maxime student

-nocte dux exercitus nostri pro castris aciem instruxit et die acriter pugnavit

Vocabulario (en orden de aparición por frases) (no se repiten formas)


Saguntinus,a,um: saguntino, de Sagunto sustineo,ere,sustinui,sustentum: 2 tr: sostener, soportar

post: prep ac: después, detrás reditus,us: m: regreso, retorno

senatus,us: m: senado Scipio,onis: m: Escipión (nombre propio)

maximus,a,um: máximo, el más grande tribuo,ere,tribui,tributum: 2 tr: conceder, otorgar

ortus,us: m: salida, nacimiento sol, solis: m: sol

usque: adv de refuerzo de ad occasus,us: m: ocaso, caída

adventus,us: m: llegada celebro,are,avi,atum: 1 tr: celebrar

feltus,us: m: llanto gemitus,us: m: gemido, lamento

luctus,us: m: luto suffero,sufferre,sustuli,sublatum: 3 tr: soportar, llevar

exitus,us:m: muerte, salida incertus,a,um: incierto, inseguro

metus,us: m: miedo, temor nimius,a,um: excesivo

aestus,us: m: calor, fuego flor,floris:f: flor

pereo,ere,perii,peritum: 2 intr: perecer quercus,us: f: encina

laurus,us: f: laurel folium,i: n: hoja

cado,ere,cecidi,casum: 3 intr: caer res publica, rei publicae: f: la república

dies,diei: m y f: día floreo,ere,florui,-: 2 intr: florecer

fides,ei: f: fidelidad, confianza adversus,a,um: adverso, contrario

spes,ei: f: esperanza depono,ere,deposui,depositum: 3 tr: abandonar, renunciar

secundus,a,um: favorable confido,ere,confisi,confisum: 3 intr: confiar (+ dat)

discordia,ae: f: discordia, enfrentamiento pernicies,ei: f: daño, perjuicio

porto,are,avi,atum: 1 tr: llevar, ocasionar alumnus,i: m: alumno

impigre,gra,grum: trabajado, diligente segnities,ei: f: pereza

studeo,ere,ui,-: 2 intr: esforzarse acies,ei: f: ejército, formación de combate

instruo,ere,instruxi,instructum: 3 tr: ordenar, formarLa base de datos está protegida por derechos de autor ©bazica.org 2016
enviar mensaje

    Página principal