Roteiro literarioDescargar 251.1 Kb.
Página1/4
Fecha de conversión01.07.2017
Tamaño251.1 Kb.
  1   2   3   4


ROTEIRO LITERARIO

A RÍA DE AROUSA NA LITERATURA”VIAXE AO SALNÉS DE VALLE-INCLÁN E CABANILLAS

Francisco Xavier Charlín

Luís Rei1. Puntualizacións sobre a orixe e desenvolvemento da idea e o presente roteiro

a) A idea de realizar un roteiro centrado na vida e obra de Valle-Inclán1 e escritores en lingua galega da ría de Arousa -Cabanillas, Castelao, Dieste e Manuel Antonio- xurdiu nos Departamentos de Lingua e Literatura Galega e Lingua e Literatura Castelá do IES “Alfredo Brañas” de Carballo no ano 2000. Púxose en práctica con alumnos de 2º de bacharelato –acorde a programación nese nivel da obra dos autores- entre os anos 2001 e 2010, nun período no que hai que distinguir dúas etapas: na primeira (2001-2004) combinouse Valle-Inclán con Ramón Cabanillas polo que se programou unha visita ás vilas de Vilanova de Arousa e Cambados e un percorrido pola bisbarra do Salnés, visitando lugares significativos como o monte de Lobeira, o mosteiro da Armenteira e a ermida e areal da Lanzada; na segunda (2004-2010) Cabanillas foi substituído por Castelao, Dieste e Manuel Antonio, polo que houbo que variar o itinerario: permaneceu como punto de partida Vilanova de Arousa, pero permutouse o percorrido terrestre do Salnés por unha travesía en catamarán da ría de Arousa, dende Vilanova ata Pobra do Caramiñal para, de seguido, continuar por estrada a Rianxo.

b) O roteiro que agora propomos reproduce o itinerario daquela primeira xeira, “a dos dous Ramóns” –Valle-Inclán-Cabanillas- mais engade ao comezo un importante elemento da segunda: a travesía da Ría en barco, Vilanova-Pobra-Vilanova.

c) O texto de comentario ao roteiro que se ofrece a continuación comeza cunhas consideracións sobre ambos autores e a súa obra que inclúen un breve e parcial esbozo biográfico. A continuación descríbense por orde cronolóxica da viaxe os puntos de interese do itinerario acompañados de comentarios que contextualizan histórica e socialmente os datos biográficos e citas de obras incluídas; aparecen en apartados separados –indicándoo: Vida.- Interese biográfico; Obra.- Interese literario- aqueles lugares que teñen interese biográfico dos que o teñen literario aínda que, ás veces, coinciden ambos. Aínda que a primeira parte (Vilanova de Arousa e entorno) se centra con preferencia en Valle-Inclán (abreviado como VI) e a segunda (Cambados e entorno) en Cabanillas (abreviado como CAB), intercalamos entradas de ambos en todo o percorrido ao tratarse de dous escritores que teñen a toda a comarca do Salnés como espazo literario.

2. Consideracións previas acerca de ambos autores2.1. Ramón del Valle-Inclán (Vilanova de Arousa,1866-1936, Santiago de Compostela)

Galicia e Valle-Inclán

É de sobra coñecido o transcendental papel que Galicia e a súa cultura tiveron na vida e na literatura de Valle-Inclán pese a non ter escrito a súa obra en galego, mais por cuestión de espazo e obxectivos non é este o lugar para tratar disto.Apuntamento biográfico

Aínda así, cómpre lembrar brevemente que o escritor naceu e pasou a súa infancia e xuventude en Vilanova de Arousa (1866-1891); que foi educado por un pai de ideas progresistas e republicanas moi vencellado ao Rexurdimento e ao rexionalismo; que estudou bacharelato en Santiago e Pontevedra (1881-1885), cidade esta última onde despois iniciou a súa carreira literaria ao publicar en 1895 o seu primeiro libro, Femeninas; que estudou sen rematala a carreira de Dereito na Universidade de Santiago (1885-1890) onde foi alumno de Alfredo Brañas e tratou ao amigo de seu pai e mestre, Manuel Murguía, ambos líderes do Rexionalismo, no que militou neses anos; que en 1912 regresou de Madrid a Galicia para vivir ata 1917 en Cambados e despois na Pobra do Caramiñal deica 1922; e que o último ano da súa vida transcorreu en Santiago -a cidade que con Roma tiña idealizada- onde morreu e foi soterrado en 1936. Esta foi a xeografía galega da súa vida.Xeografía literaria

Respecto da xeografía da súa extensa obra literaria, hai que sinalar que aproximadamente a metade da mesma (50% -30 obras de 60, incluíndo textos maiores e menores; narrativa, teatro e poesía) ten a Galicia como espazo e ambiente de referencia2 . E tamén que este se circunscribe a un marco xeográfico moi concreto: a cidade de Santiago e as dúas bandas da Ría de Arousa: O Barbanza e, sobre todo, de xeito predominante, O Salnés, que é onde centraremos o noso percorrido literario. A obra de Valle-Inclán é pródiga en pasaxes narrativos e anotacións teatrais que describen brañas, gándaras, montes comunais con “piedras célticas doradas por líquenes milenarios”, areais desertos onde zoa o vento…; vilas antigas con igrexas barrocas e rúas lousadas, pazos, rectorais campesiñas…; e topónimos reais e inventados como Brandeso, Bradomín, Céltigos, Gondar, Lugar de Condes, Lugar de Frades, Viana del Prior, Flavia Longa…. que nos evocan paisaxes, lugares e nomes familiares ao noso imaxinario do territorio galego.Obras recomendadas para este roteiro

Narrativa: as novelas Sonata de otoño, Flor de Santidad, Los Cruzados de la Causa e algúns contos de Jardín Umbrío.

Teatro: as Comedias BárbarasCara de Plata, Águila de Blasón e Romance de Lobos- sobre todo estas dúas últimas, El Embrujado. Tragedia de Tierras de Salnés e Divinas Palabras.

Poesía: Aromas de Leyenda, El Pasajero.

2.2. Ramón Cabanillas (Cambados, 1876-1959, Cambados)

Biografía

Ramón Cabanillas Enríquez naceu en Fefiñáns (Cambados) o día 3 de xuño de 1876, “chovendo a Dios das ágoas”, segundo el mesmo contaba. Foi bautizado na igrexa parroquial de San Hadrián de Vilariño como Ramón Enríquez, pois ese era o apelido da súa nai, Joaquina. José Cabanillas, o pai do neno Ramón, recoñeceuno legalmente como fillo algúns anos máis tarde.

No outono de 1889, cando contaba 13 anos, ingresou como interno no Seminario de Compostela, onde estudou até o curso 1892-93.

De volta en Cambados traballou primeiro nunha notaría e máis tarde como oficial de contabilidade no concello cambadés. Despois de deixar o seu posto funcionarial foi durante algúns anos axente de negocios, desenvolvendo tal labor en Cambados, Pontevedra e Vilagarcía. Neste período Cabanillas casou e formou unha numerosa familia (tivo sete fillos) ao tempo que escribía en publicacións locais como El Umia (1907) ou El Cometa (1910), escritos que foron decantando o seu enfrontamento co poder político.

En setembro de 1910 Cabanillas embarcou con rumbo a Cuba. Alí o xornalista crítico vaise convertendo en poeta, primeiro como cantor nostálxico das paisaxes nativas e máis tarde a través de versos de combate agraristas e galeguistas. Durante os cinco anos que Cabanillas estivo en Cuba, mentres gañaba o pan en moi diversos traballos, colaborou en múltiples revistas e publicou dous libros -No desterro, 1913 e Vento Mareiro, 1915- que o converteron, a ollos de boa parte da crítica, no continuador do “Rexurdimento galego”: o poeta que entroncaba con Rosalía, Curros e Pondal ao tempo que anovaba a poesía galega.

Coincidindo co seu retorno a Galiza o poeta participou nos primeiros pasos do grupo das Irmandades da Fala, colaborando asiduamente no seu boletín, A Nosa Terra. Nesta etapa decidiu publicar unha “obra completa” que recollese os poemarios editados en Cuba e o novo material creado ao calor do novo ideario nacionalista, pero só saíu un libro, Da Terra asoballada, 1917, unha selección dos poemas de combate. Coa vontade de promover o uso do idioma galego en todos os ámbitos escribiu a obriña teatral, A man de Santiña, estreada en 1919 e publicada en 1921, e tamén compuxo, en colaboración con Antón Vilar Ponte O mariscal, traxedia en verso arredor da figura de Pardo de Cela. En 1920 Ramón Cabanillas realizou o seu ingreso na Academia Galega. Durante este período a súa principal ocupación laboral foi a de secretario local, concretamente no Concello de Mos.

Despois dun par de anos en Madrid, Ramón Cabanillas instalouse en 1924 en Mondariz, onde ademais de desenvolver diversos traballos, tivo o seu máis fértil período creativo. Por influxo de Vicente Risco comezara a escribir, algún tempo atrás, as sagas do ciclo artúrico, extensos poemas narrativos que completou e publicou en 1926 baixo o título de Na noite estrelecida. A épica medieval galega inspirou a Cabanillas algúns longos poemas que foron publicados no seu momento no diario Galicia de Vigo e recollidos anos despois no libro Camiños no tempo (1949). Tamén escribiu poemas relixiosos, cun certo aire etnográfico, como O bendito San Amaro (1925) ou As romaxes da Franqueira (1926). Este foi tamén o tempo de compor un poemario con versos amorosos, intitulado A rosa de cen follas. En 1927 o cambadés é escollido para ocupar unha cadeira na Real Academia Española en representación do idioma galego.Entre 1927 e 1949 Cabanillas non publicará ningún libro novo. Isto débese ao azaroso da súa aventura vital, xa que se trasladou a Madrid para exercer como académico e alí ficou a vivir durante toda a Segunda República, lapso no que estivo distante do galeguismo a pesar de ser candidato por tal opción política nas eleccións constituíntes de 1931. Durante a Guerra Civil retornou a Galiza pero non eran aqueles bos anos para a escrita en galego e tampouco foron bos anos para el, que padeceu múltiples penalidades.

En 1948, ás portas dos 72 anos de idade, Cabanillas foi descansar unha tempada ao mosteiro bieito de Samos e foi alí onde retomou con forza o seu labor creativo. Naquel cenobio Cabanillas escribiu Antífona da cantiga, publicado en 1951 e o poema Samos, editado en 1958. Nesta etapa de vellez, que o poeta viviu entre Madrid, Cambados, Barakaldo e Samos, apareceron, ademais do xa citado Camiños no tempo, a breve colección de versos Da miña zanfona (1954) e Versos de alleas terras e de tempos idos (1956), versións ao galego de poemas clásicos gregos e latinos.

Estando convalecente en Barakaldo na casa dunha súa filla, Ramón Cabanillas sentiuse peor e, pensando que a súa hora tiña chegado, fixo, no outono do ano 57, a derradeira viaxe a Galiza. En 1958 rendéuselle unha multitudinaria homenaxe en Padrón. O 9 de novembro de 1959 finou en Cambados, sendo soterrado no cemiterio do seu Fefiñáns natal.Cabanillas: poeta das terras e do mar do Salnés

Nunha comarca e Ría tan pródiga en talentos literarios -cunha nómina tan extensa de escritores que permite ir de Ribeira a O Grove, de porto en porto, navegando con autores como Lustres Rivas, Fernández Mato, García Martí, Castelao, Manuel Antonio, Eusebio Lorenzo, (Rosalía e Camilo J. Cela, se se quere) Anxos Sumai, Bouza Brey, Julio e Francisco Camba, Herminia Fariña ou Lueiro Rey- escoller dous autores como Valle e Cabanillas para que a súa literatura nos guíe por un roteiro nas terras do Salnés, non é unha decisión aleatoria, senón o resultado da obra de dous grandes escritores que revolucionaron no seu momento a literatura española e galega respectivamente e que, ademais deixaron nos seus textos unha moi grande presenza da paisaxe e paisanaxe saliniense.3. Ruta biográfico-literaria Valle-Inclán (VI) Cabanillas (CAB)

1ª Etapa

Comezamos a viaxe cunha travesía en barco pola ría de Arousa: Vilanova de Arousa-Pobra do Caramiñal-Vilanova de Arousa

Puntos de interese

Pobra do Caramiñal

Interese Biográfico (VI): nesta vila naceu en 1823 o pai de Valle-Inclán, Ramón del Valle-Bermúdez, fillo do oficial do exército Carlos del Valle-Inclán, natural do pazo da Rúa-Nova (András-Vilanova de Arousa) e de Juana Bermúdez Ponte y Andrade, rica propietaria rendista da localidade; aquí vivían dúas tías paternas de Valle-Inclán, quen residiu en Pobra entre 1917 e 1922, cando xa era un escritor consagrado. Tamén aquí naceron algúns dos seus fillos. Interese Literario (VI): Pobra pode considerarse trasunto real da literaria Viana del Prior en Divinas Palabras, Águila de Blasón, Los Cruzados de la Causa e Romance de Lobos. A lóxica xeográfico-literaria di, sen embargo, que a Viana de Cara de Plata e a da Sonata de Otoño, é unha vila sita no Salnés.

Travesía Ría Arousa

Interese Biográfico (VI):

Nos anos de infancia e xuventude de Valle, unha lancha de pasaxe ou “galeón a vela” -naquel intre a do patrón Ventura Pombo, arrendatario do transporte marítimo- facía esta travesía transportando pasaxeiros, gando e mercadorías entre Vilanova, a Illa de Arousa e Pobra. Así o describía Carlos del Valle-Inclán Peña (1865-1935), o irmán maior do noso escritor, no seu libro Escenas Gallegas (1894) no que rememora escenas habituais e costumes vividos e observados na súa infancia e adolescencia vilanovesa:


Cotidianamente, a poco de haber dado las ocho y media de la mañana, despertaba a los perezosos vecinos un prolongado ¡aaau! que repercutía en todo el pueblo. El humano grito, que tal era, aunque parezca mentira, lanzábalo a los cuatro vientos un marinero medio idiota anunciando la salida de la lancha de Ventura para la banda del mar. Al oír la señal particularísima, disponíanse apresuradamente los preparativos por aquellos que tenían el gusto o la necesidad de atravesar el charco.

Los días de feria especialmente eran de mucha concurrencia y de mucho negocio para el amo de la lancha (...) La gente iba llegando y, con unos que se embarcaban y con el fol de millo que dejaban otros, para que a los dos días se lo devolviesen de harina los muiñeiros del Río das Pedras, iba ocupándose la embarcación (...) encontrando siempre los marineros con extraña habilidad sitio donde acomodar un par de bueyes o media ducea de vacoriños.

Con rapidez si era el favor en popa o de bolina; voltejeando cuando soplaba la “travesía” de los picachos de Barbanza; en acompasado y desesperante bogar, cuando la calma chicha dejaba el lago hecho una balsa de aceite, podía tardarse lo mismo una hora escasa que cuatro o seis, en el recorrido de las siete millas de agua que nos alejaban del pintoresco Caramiñal; pero no se hacía, sin embargo, pesado el viaje. Estivados en la bodega con las rapazas de Corón que van al mercado a vender las frutas riquísimas y las hortalizas de Salnés, no sentíamos la rudeza del cierzo helado ni los remolletes que, entrando por la proa, bautizaban la lancha de sotavento a barlovento. (...) Allí sentados, más o menos incomodamente, pasábamos el viaje a contos...

(Escenas gallegas, Carlos del Valle-Inclán, páxs 65-68) ed. 2002)

Interese Literario (VI): Esta estampa, repetida a cotío, foi utilizada como marco ambiental nunha das Comedias Bárbaras, Águila de Blasón, concretamente na escena sexta-xornada segunda cando Dona María -que vive na casona de Flavia Longa, posible trasunto de Vilanova- cruza a ría en galeón para visitar a seu home, Don Juan Manuel Montenegro, do que vive separada, en Viana del Prior. Reproducimos dúas anotacións e algúns diálogos:
Un mar tranquilo de ría, y un galeón que navega con nordeste fresco. Viana del Prior, la vieja villa feudal, se espeja en las aguas. A lo lejos se perfilan inmóviles algunas barcas pescadoras. Son vísperas de feria en la villa, y sobre la cubierta del galeón se agrupan chalanes y boyeros que acuden con sus ganados. Las yuntas de bueyes, las cabras merinas y los asnos rebullen bajo la escotilla y topan por asomar sobre la borda sus ojos tristes y mareados.

UN MARINERO.- Vamos a tener virazón.

OTRO MARINERO.- Gaviotas por tierra, viento sur a la vela.

EL PATRÓN.- Nunca salió mentira.

(…)

El galeón navega en bolina. Se oye el crujir marinero de las cuadernas, se ciernen las gaviotas sobre los mástiles, y quiebran el espejo de las aguas dando tumbos los delfines. Por la banda de babor entra un salsero de espuma, y la señora del hábito franciscano, reza. Un viejo mendicante que pide limosna para las ánimas, se levanta exhortando a dar para una misa.

EL PATRÓN.- No haya temor, Doña María.

EL MENDICANTE.- Vosotros siempre decís que no haya temor, y la otra feria faltó poco para que todos pereciéramos.

EL PATRÓN.- Faltó lo mismo que ahora.

La señora, sin interrumpir el rezo, sonríe con amable melancolía, y da limosna al viejo. Se advierte que su pensamiento está muy distante. El galeón da fondo en la bahía y los marineros que lo tripulan hablan a voces con un viejo patriano de gorro catalán y sotabarba, que sentado en una peña recoge sus aparejos de pesca. La señora desembarca y desaparece a lo largo del arenal acompañada del clérigo de aldea.

(Águila de Blasón, jornada II, escena VI, págs.371-372)3
A que na actualidade –dende 1940 aprox.- é unha paisaxe mariña ocupada por bateas de cultivo de mexillón era no último terzo do XIX un mar inzado de galeóns, dornas e lanchas a vela dedicadas preferentemente á pesca da sardiña. Tripuladas habitualmente por 4 ou 5 mariñeiros o “rapáz” e mailo patrón, abastecían de peixe as numerosas fábricas de salga ou salazón existentes na Ría. Valle-Inclán tamén inmortalizou isto, situando nunha destas embarcacións outra escena das Comedias Bárbaras, esta vez de Romance de Lobos. Así sucede nas tan shakespearianas escenas terceira e sexta da xornada primeira cando Don Juan Manuel Montenegro cruza en noite de temporal a ría –das imaxinarias Viana a Flavia- na lancha de pesca do patrón Abelardo para ir despedirse de Dona María que está agoniando.

Escena terceraNoche de tormenta en una playa. Algunas mujerucas apenadas, inmóviles sobre las rocas y cubiertas con negros manteos, esperan el retorno de las barcas pescadoras. El mar ululante y negro, al estrellarse en las restingas moja aquellos pies descalzos y mendigos. Las gaviotas revolotean en la playa, y su incesante graznar y el lloro de algún niño, que la madre cobija bajo el manto, son voces de susto que agrandan la voz extraordinaria del viento y el mar. Entre las tinieblas brilla la luz de un farol.

DON JUAN MANUEL MONTENEGRO y EL MARINERO bajan hacia la playa.

EL MARINERO.- ¡Ya alcanza mi amo cómo no está la sazón para hacerse a la mar!

EL CABALLERO.- ¿Dónde teneis atracada la barca?

EL MARINERO.- A sotavento del Castelo.

EL CABALLERO.- Como habeis venido, podemos ir…

EL MARINERO.- Era día claro, y tampoco reinaba este viento, cuando largamos de Flavia Longa. Aun así nos comía la mar. Vea cómo lostrega por la banda del Sudeste. ¡Hay mucha cerrazón!

EL CABALLERO.- ¡Hay otra cosa!... ¡Miedo!

EL MARINERO.- El mar es muy diferente de la tierra, y de otro respeto, Señor Don Juan Manuel.

EL CABALLERO.- ¡No sois marineros, sino mujeres!

EL MARINERO.- Somos marineros, y por eso miramos los peligros que apareja la travesía. Al mar, cuanto más se le conoce más se le teme. No le temen los que no le conocen.

EL CABALLERO.- Yo le conozco y no le temo.

EL MARINERO.- No le teme, porque usted no teme ninguna cosa, si no es a Dios.

EL CABALLERO.- ¿Cuántos marineros sois?

EL MARINERO.- Cinco y el rapaz, que no merece ser contado. Hemos venido con los cuatro rizos, y aínda hubimos de arriar la vela al pasar La Bensa.

EL CABALLERO.- ¡Que noche fiera!

EL MARINERO.- No se ve ni una estrella.

EL CABALLERO.- ¡Ni hace falta! Si fueseis gente de mar, os gustaría este tiempo bravo.

EL MARINERO.- ¡Es mucho tiempo!

EL CABALLERO.- Siempre preferible a la calma.

Han llegado al atracadero donde se abriga la barca. Grandes peñascales coronados por las ruinas de un castillo. EL MARINERO se adelanta, y con el farol explora el camino para bajar a la orilla. Es peligroso el paso de aquellas rocas cubiertas de limo, donde los pies resbalaban. En el abrigo se adivina la forma de la barca. Un farol cuelga del palo, y lo demás es una mancha oscura. EL MARINERO da una gran voz.

EL MARINERO.- ¡Abelardo!

EL CABALLERO.- ¿Es el patrón?

EL MARINERO.- Sí, señor.

EL CABALLERO.- Su padre era un lobo para la mar.

EL MARINERO.- Pues el hijo le gana… ¡Abelardo!

UNA VOZ EN LAS TINIEBLAS.- ¿Quién va?

EL MARINERO.- Sube para darle la mano al Señor Don Juan Manuel… Yo mal puedo con el farol.

EL CABALLERO.- ¡No te muevas, Abelardo! Me basto solo.

Bajan a la orilla del mar. Se oye el vuelo de las gaviotas, convocadas por el viento y la noche. Una sombra se acerca: Sus pasos fosforecen el la arena mojada. Los relámpagos tiemblan con brevedad quimérica sobre el mar montañoso, y se distingue la barca negra, cabeceando al socaire de los roquedos.

EL CABALLERO.- ¿Eres tú Abelardo?

EL PATRÓN.- Para servirle, Señor Don Juan Manuel.

EL CABALLERO.- A ti no te conozco… A tu padre le he conocido mucho… Me acuerdo de una apuesta que ganó. Era ir nadando hasta la Isla4.

EL PATRÓN.- ¡De poco le ha servido al pobre aquella destreza!

EL CABALLERO.- ¿Murió ahogado?

EL PATRÓN.- Murió, sí, señor.

EL CABALLERO.- ¿Cuándo embarcamos?

EL PATRÓN.- Cuando el tiempo lo permita.

EL CABALLERO.- ¡Tú no morirás como tu padre! Tú tienes que pedir permiso al tiempo para hacerte a la mar. Cuando lleguemos estrá fría aquella santa. ¡La muerte no tiene tu espera, hijo de Peregrino el Rau!

A la luz de los relámpagos se columbra al viejo linajudo erguido sobre las piedras, con la barba revuelta y tendida sobre un hombro. Su voz de dolor y desdén vuela deshecha en las ráfagas del viento. El hijo de Peregrino el Rau hace vocina con las manos.

EL PATRÓN.- Muchachos, vamos a largar.

UN MARINERO.- El viento es contrario y no llegaremos en toda la noche. Si no ocurre avería mayor.

OTRO MARINERO.- Más valía esperar.

OTRO MARINERO.- Al nacer el día acaso salte el viento.

EL CABALLERO.- ¿En qué año nacisteis? ¡Un rayo me parta si no habeis nacido en el año del miedo!

EL PATRÓN.- ¡A embarcar, rediós! Meter a bordo el rizón.

A la voz de EL PATRÓN los cuatro hombres que tripulan la barca, uno tras otro, van saltando a bordo con un rosmar de protesta. EL PATRÓN manda aparejar la vela y se inclina sobre la borda de popa para armar la caña del timón. Después se santigua. La barca se columpia en la cresta espumosa de una ola. Comienza la travesía.

Cruzan a Ría e co velame roto encallan nunhas rochas a carón do areal de Las Inas (As Sinas-Vilanova de Arousa5):

Escena sexta

Una playa de pinares: En aquella vastedad desierta, el viento y el mar juntan sus voces en un son oscuro y terrible. La barca, con el velamen roto, ha dado a través en los arrecifes de la orilla, y un marinero salta a reconocer la tierra. El PATRÓN habla desde a bordo.

EL PATRÓN.- Este arenal paréceme que debe ser el arenal de Las Inas. Busca a ver si descubres el Con del Frade6.

EL MARINERO.- Ni aun las manos alcanzo a verme. Los pinares se me figuran los Pinares del Rey7.

EL CABALLERO.- Entonces nos hallamos entre Campelos y Ricoy.

EL MARINERO.- Es una playa de arena gorda.

EL PATRÓN.- Hasta que no amanezca no señalaremos adónde arribamos.

EL MARINERO.- Con tal noche, era sabido. Suerte que no naufragamos.

EL CABALLERO.- Suerte para nosotros, que no dirán lo mismo los delfines.

Se oye a lo lejos una campana, una de esas campanas de aldea, familiares como la voz de las abuelas. Tañe con el toque del nublado.

EL CABALLERO.- Debemos hallarnos cerca de San Lorenzo de András8. Conozco la campana.

(Romance de Lobos, jornada I, escenas III, VI, págs. 453-462)

  1   2   3   4


La base de datos está protegida por derechos de autor ©bazica.org 2016
enviar mensaje

    Página principal