Seguiment d’Expedients Descargar 1.01 Mb.
Página7/11
Fecha de conversión06.05.2017
Tamaño1.01 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Voten a favor els regidors dels grups municipals:
PSC
Esteve Serrano Ortín

Lidia Guinart Moreno

Jordi Mas Herrero

Antonio Carmona López

Diego Arroyo Bote

Laia Tordera Roig

Ma Remedios Aragón Aragón

Petra Jiménez González

Raül Moreno Montaña

Ana Belén Moreno Jorge

Antoni Fogué Moya
PP
Ma Carmen Sáez Bellver

Francisco Martín Sendín


ICV-EUiA
Francesc Sánchez Travería

Xavier Pujols Martínez


CiU
Carles Combarros Vilaseca

Susana Abelló Barbero
Voten en contra els regidors dels grups municipals:
PxC
Juan Gómez Montero

Esteban Escribano Saavedra


GG
Sergi Arnau Castro

Aleix Madrid AlcarazM O C I O N S

11 - MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DEL PSC, ICV-EUiA, GG I CiU, DAVANT LES INFORMACIONS DEL TANCAMENT I TRASLLAT DE L’OFICINA DE LA “TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL” DE SANTA COLOMA DE GRAMENET.

 

* Intervé la Sra. Lidia Guinart que dóna lectura a la moció següent:


“L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet ha tingut coneixement, mitjançant informacions proporcionades per diferents professionals, entitats i ciutadans i ciutadanes de la ciutat, de l’imminent tancament  de la delegació agència de la Tresoreria General de la Seguridad Social ubicada a les instal·lacions del CAP del Carrer Major.
Davant aquesta situació  l’Alcaldia d’aquest Ajuntament ha demanat insistentment informació als organismes pertinents, sol·licitant una entrevista amb els màxims responsables provincials sense que s’hagi pogut obtenir cap resposta sobre les intencions del Ministeri.
Cal recordar que aquesta delegació gestiona les afiliacions, cotitzacions i pagaments a Santa Coloma de Gramenet i que, per tant, és utilitzada habitualment per persones gestores, assessores, treballadores i empreses de la ciutat per a fer tràmits i gestions obligatòries.  La seva eliminació obligaria a tots els usuaris i usuàries a traslladar-se habitualment a Badalona generant-se d’aquesta manera despeses de desplaçaments per els veïns i veïnes de la nostra ciutat als quals fer gestions administratives els costarà més temps i diners. 
No podem deixar de banda que aquestes intencions del Ministeri es produeixen en un context d’atac per part del PP als serveis públics i a la política i autonomia dels municipis, essent la seva màxima expressió l’aprovació recentment de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (coneguda com llei RSAL). L’argument de la racionalització pretendrà donar cabuda, un cop més, a retallades de serveis i a l’eliminació de la necessària proximitat en la seva prestació als ciutadans i ciutadanes. Aquest és un altre exemple, doncs, que la voluntat de racionalització del govern del PP emmascara una precària cobertura dels serveis que perjudica directament a empreses i a la ciutadania de Santa Coloma de Gramenet.

 

Davant d’aquests motius, els grups municipals sotasignats acorden:
  1. Demanar al Ministerio de Empleo y Seguridad Social  el manteniment de l’agència de la Tesorería General de la Seguridad Social, ubicada actualment al c. Major, 49-53.
  1. Traslladar aquesta resolució a la Direcció Provincial de Barcelona del Instituto Nacional de la Seguridad Social, depenent del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, y a les entitats i associacions que representen als empresaris i empresàries, associacions de veïns i sindicats de Santa Coloma de Gramenet.”A continuació intervé la Sra. Ma. Teresa Castellví, en representació de diverses associacions comercials:
“Bona tarda,
Les associacions de comerciants de Fondo Comerç, Agrupació del Comerç i la Industria (ACI), Associació d'Oci i Restauració (ACOR), Singuerlín Comerç i l'Associació d'Empresàries de Santa Coloma de Gramenet i Barcelonès Nord Associades volem mostrar el nostre rebuig davant la noticia del trasllat, per part de l'administració de l’Estat, de l'oficina de la Tresoreria General de la Seguretat Social de la nostra ciutat.
Com a comerciants i empresaris, la supressió d'aquest servei suposarà una gran pèrdua de temps i de diners, ja que ens obligarà a desplaçar-nos a una altra ciutat per a realitzar tràmits que per a nosaltres són quotidians, com per exemple, inscriure'ns com a empresaris, donar-nos d'alta com a autònoms o fer pagaments a creditors. El tancament també perjudicarà els ciutadans que han d'acudir a la Seguretat Social a tramitar les cotitzacions de la seguretat social o demanar certificats, entre altres gestions.
En una ciutat com la nostra, de 120.000 habitants, suprimir aquest tipus de servei provocarà a ciutadans i empresaris unes molèsties i una pèrdua de temps i de diners molt significatives i innecessàries. Actualment, les oficines de la Tresoreria de Seguretat Social de Santa Coloma atenen l'any uns 40.000 contribuents que es veuran obligats a traslladar-se a una altra seu per fer tràmits del dia a dia, la qual cosa col·lapsarà el servei de l'oficina que hagi d'absorbir el servei que actualment es dona a Santa Coloma.
Per tot això, demanem a l'Ajuntament que faci tot el possible per evitar el tancament de les oficines de la Tresoreria de la Seguretat Social de Santa Coloma.”

Manifesta el Sr. Sergi Arnau:
“Molt poc a dir del que comentava la Sra. Maria Teresa Castellví i el que diu la moció. No val cap excusa aquí per part del Partit Popular, no entendríem que no subscrivissin la moció perquè es tracta del temps i dels diners dels ciutadans i ciutadanes de Santa Coloma, una ciutat de 122.000 habitats que té dret, ja no és qüestió de si és més eficient o menys, de tenir una oficina de Tresoreria de la Seguretat Social. Ara ja no poden dir de què quan parlem de retallades ho fem genèricament sinó que això afecta directament a la nostra ciutat. O sigui, votem a favor de la moció, òbviament.”

Exposa la Sra. Ma. Carmen Sáez:
“En cuanto a esta moción que nos presenta el equipo de Gobierno, en primer lugar, manifestar que no tenemos ningún indicio que nos diga que sea cierto lo que ustedes aseguran en su moción. No tenemos ninguna noticia de que el Ministerio tenga intención de cerrar la oficina de la Tesorería General de la Seguridad Social en nuestra ciudad.
No obstante, dado que ustedes aseguran que han intentado ponerse en contacto con los responsables provinciales con quienes han solicitado una entrevista sin haber recibido respuesta, desde el Grupo Popular nos pondremos en contacto con nuestros compañeros del Ministerio y nos ofrecemos como intermediarios para conseguir esa entrevista con objeto de que les puedan informar sobre todo aquello que sea de su interés en este tema.
No vamos a apoyar la moción porque se basa sencillamente en supuestos rumores, nos abstendremos.”

Intervé la Sra. Lidia Guinart:
“Sí, si com vostè diu es basa en rumors, no se per què no ens la vota a favor perquè el que està demanant la moció és que aquest servei es quedi a Santa Coloma. Si està tan segura que es quedarà a Santa Coloma votin-la a favor. Posin la mà al foc de que no se l’enduran.”

Respon la Sra. Ma. Carmen Sáez:
“Sencillamente porque no tiene sentido votar a favor de algo que son rumores.”

Contesta la Sra. Lidia Guinart:
“El temps ho dirà. Tant de bo!”

Intervé el Sr. Esteve Serrano, del grup municipal Socialista:
“Sra. Sáez, li aclareixo que aquest Ajuntament s’ha posat en contacte amb els responsables de l’Oficina aquí, a Santa Coloma de Gramenet. Que hem anat a visitar també a la responsable de l’Oficina de Badalona, on suposadament traslladarien els nostres serveis; i que també hem estat presents a la Direcció Provincial esperant a que ens rebéssim. I a tot arreu ens han confirmat que sí, que hi ha quelcom d’això, que la idea és racionalitzar els serveis, és a dir: tancar l’oficina i passar el servei a Badalona.
Això és el que ha fet aquest Ajuntament en aquest moment, o fins a aquests moments. Això és un aclariment que li faig. Per tant, no són rumors sinó són indicis, que són confirmats per les persones que treballen a l’Oficina de Santa Coloma, a la de Badalona i a la Direcció Provincial.”

Replica la Sra. Ma. Carmen Sáez:

“Son indicios pero oficialmente no hay ninguna respuesta, por lo tanto, nos hemos ofrecido y nos volvemos a ofrecer para conseguir esa reunión que ustedes hablaban que necesitan.Respon el Sr. Esteve Serrano:
“Ha quedado claro, yo se lo agradezco que se ofrezcan pero la Sra. Guinart le decía que no entendía su voto de abstención ante unos posibles rumores o cuando no son rumores que son indicios fundados, eh, que conocen todos los gestores de esta ciudad.”

Sotmesa la moció a votació, és aprovada per majoria en obtenir 19 vots a favor i 2 abstencions, dels 21 regidors assistents.

 

Voten a favor els regidors dels grups municipals:


PSC
Esteve Serrano Ortín

Lidia Guinart Moreno

Jordi Mas Herrero

Antonio Carmona López

Diego Arroyo Bote

Laia Tordera Roig

Ma Remedios Aragón Aragón

Petra Jiménez González

Raül Moreno Montaña

Ana Belén Moreno Jorge

Antoni Fogué Moya
ICV-EUiA
Francesc Sánchez Travería

Xavier Pujols Martínez


CiU
Carles Combarros Vilaseca

Susana Abelló Barbero


PxC
Juan Gómez Montero

Esteban Escribano Saavedra


GG
Sergi Arnau Castro

Aleix Madrid Alcaraz


S’abstenen els regidors del grup municipal:
PP
Ma Carmen Sáez Bellver

Francisco Martín Sendín
12 - MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNCIPALS PSC, ICV-EUiA, CiU i GG, AMB MOTIU DEL DIA 8 DE MARÇ I CONTRA LA REFORMA DE LA LLEI ORGÀNICA 2/10 DE SALUT SEXUAL I REPRODUCTIVA I INTERRUPCIÓ VOLUNTÀRIA DE L’EMBARÀS.
* Intervé la Sra. Lidia Guinart i dóna lectura a la moció següent:
“Cada dia és 8 de març. Cada dia és precís mantenir la lluita i l’esperit d’aquesta data. Lluny d’avançar en l’eradicació de les desigualtats, en els últims anys estem assistint a un retrocés, l’espoli i el desmantellament dels nostres drets, com ja hem denunciat en altres ocasions.
Un dels drets que està en clar perill hores d’ara és el nostre dret a una maternitat lliurament decidida. El passat 20 de desembre de 2013, el Consell de Ministres va aprovar la reforma de la llei orgànica 2/2010, de 3 de març de salut sexual i reproductiva, que regula al nostre país les condicions per a la interrupció voluntària de l’embaràs i estableix les obligacions dels poders públics, pel que fa a l’exercici d’aquest dret.
És per això que, davant un atemptat contra un dels drets bàsics i fonamentals de les dones no podem menys que aprofitar el 8 de març, Dia Internacional de les Dones, per a denunciar-lo. La llei vigent declara el dret de totes les dones a adoptar lliurement decisions que afecten la seva vida sexual i reproductiva, sense més límits que el respecte als drets de la resta de persones. Tanmateix, es regula el dret a la maternitat lliurement decidida, reconeixent així a les dones la seva capacitat de decisió plena sobre el seu embaràs. Una decisió que ha de ser respectada, conscient i responsable, i amb l’empara de la llei.
Aquesta llei va substituir la llei que a l’any 1985 havia suposat un avenç en la protecció de les dones i dels i les professionals. La llei va ser aprovada amb un ampli consens i amb la majoria dels grups polítics amb representació a la cambra, així com de nombrosos professionals dels sectors de la medicina i la bioètica. La nova llei va suposar importants avenços legals i especialment els referits a la seguretat jurídica dels i les professionals del món de la salut que assistien a les dones. També va incorporar jurisprudència tant del Tribunal Constitucional com del Tribunal Europeu de Drets Humans.
El projecte de llei que planteja el Govern del PP representaria un extraordinari retrocés normatiu, social i ideològic i tornaria a situar les dones en la clandestinitat, suprimint el seu dret a decidir de manera conscient, responsable i lliure sobre la seva sexualitat i maternitat. Afecta, la proposta del PP, greument a la seguretat jurídica dels i les professionals de l'àmbit sanitari, així com també a la garantia en l’accés a les corresponents prestacions sanitàries des de l’àmbit públic. La proposta del PP ens situa trenta anys enrere en els drets de les dones.
La llei del Govern de Rajoy és més restrictiva que la norma de 1985, ja que elimina la possibilitat d’interrompre l’embaràs en les primeres catorze setmanes, considerant-se com a delicte i despenalitzant-lo només en els casos de violació i “greu perill per a la vida o la salut de la mare”, privant les dones del dret a decidir sobre la seva maternitat. També suprimeix per tant, el supòsit de malformacions o anomalies fetals incompatibles amb la vida, que havia justificat la interrupció de l’embaràs en els anys vuitanta del segle passat.
És un atemptat contra la democràcia, que restringeix els drets i les llibertats de les dones, que representen el 50% de la població. Aquesta nova proposta de llei, que afecta la llibertat, la salut i la dignitat de les dones, és un projecte que neix mort i que no compleix cap dels preceptes internacionals reconeguts a la llei anterior. Topa frontalment amb les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), ja que restringint el dret a l’avortament augmentarà el nombre d’avortaments, es practicaran en pitjors condicions de salubritat, i empitjorarà la salut de les dones. Es tracta d’una nova política regressiva del Govern central, d’una llei discriminatòria i retrògrada que situa Espanya novament a la cua d’Europa, esdevenint el primer país que retrocedeix en drets
Aquesta nova normativa del govern del PP ha provocat un enorme rebuig social de la ciutadania del nostre país i de la resta de països del nostre entorn europeu. També són moltes les crítiques que han aparegut tant de professionals del món de la justícia com del món de la salut, així com de moltíssimes organitzacions de dones i organitzacions feministes a casa nostra.
Per tot això proposem els següents acords:


  1. Exigir al Govern de l’Estat la retirada de la reforma de la Llei Orgànica 2/2010, de 3 de març de salut sexual i reproductiva.
  1. Comunicar aquest acord al President del Govern de l’Estat; al Ministeri de Justícia; al President de la Generalitat de Catalunya; a la presidenta del Parlament de Catalunya; als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya; i als presidents de l’Associació Catalana de Municipis, i de la Federació de Municipis de Catalunya.”Pren la paraula la Sra. Mireia González, en representació de la Joventut Socialista:
“La JSC intervenim a la moció del 8 de Març, per denunciar el retrocés sense límits sobre els drets de les dones. En una societat democratitzada i amb igualtat formal entre homes i dones, el patriarcat continua actuant des del simbòlic i provoca la naturalització de la desigualtat de gènere.
Davant d’aquesta situació, la JSC de Santa Coloma vol denunciar entre d’altres, i en primer lloc, la Llei Gallardón que a més de portar-nos a una situació de desigualtat real entre els drets de les dones i dels homes, atempta contra la llibertat, dignitat i autonomia de les dones.
Demanem la retirada d’una llei innecessària, indesitjable, retrògrada i masclista que col·loca les dones com incapaces per decidir sobre el seu propi cos i la seva pròpia vida.
Així, també, encoratgem a tota la ciutadania a què es mobilitzi i lluiti contra aquesta llei i les seves aplicacions.
Denunciem també la violència de gènere com un instrument de submissió i que cal combatre des del més profund, des de la més invisible de les violències fins la que s’emporta la vida de moltes dones, des d’aquella que només valora a les dones com som i no pel que som, fins aquella violència que perpetua estereotips que no ens deixen avançar i viure lliurament noves masculinitats i noves feminitats.
No volem tampoc acabar sense denunciar, a nivell laboral, l’escletlla salarial entre homes i dones. Que els drets entre homes i dones treballadores siguin igual en paper no vol dir que ho sigui a la realitat, les diferències salarials continuen, avui dia, estigmatitzant allò femení: igual feina, igual remuneració, és molt senzill i, alhora, és molt just.
Demanem que s’estudiï l’impacte econòmic d’establir els mateixos barems salarials si a Espanya i a Catalunya hi hagués, aquesta igualtat. Creiem que, ni que fos només a nivell econòmic, seria molt profitós pel nostre país.
Les nostres reivindicacions del 8 de Març avancen en el camí de la igualtat real i efectiva, lluitant contra un patriarcat que oprimeix a molts nivells i que vol fer natural les diferències entre homes i dones, així com legitimar el retrocés en l’assoliment de més i millors drets socials per a tothom.
Per aquest motiu, des de la JSC de Santa Coloma, reivindiquem els lliures i iguals.”

Exposa el Sr. Aleix Madrid:
“Ens hem sumat a aquesta moció per sumar forces i fer front comú al que nosaltres creiem que és feixisme: dictar, obligar contra la llibertat de la dona, de la decisió de què fer amb el seu propi cos, amb la seva vida, és feixisme.
No oblidem que el 8 de març és el “Dia Internacional de la Dona Treballadora”, la dona oprimida, l’explotada pel patriarcat. I hem de ser conscients de que hi ha moltes formes de patriarcat igual que de feixisme.
Com bé posa la moció, aquesta llei és un gran pas enrere en els drets de les dones i portarà a moltes dones al perill d’avortar en la clandestinitat i en situacions molt precàries on podrien perdre la seva vida.
Segons l’Organització Mundial de la Salut, prop de 47.000 dones moren cada any al món a causa d’avortaments fets a la clandestinitat, la majoria en països amb lleis restrictives, com la que ens presenta el Partit Popular.
L’any 76 es van produir cent mil avortaments clandestins a l’Estat espanyol segons el Tribunal Suprem. Entre dos-centes i quatre-centes dones van morir, una xifra que esgarrifa i que podria tornar a passar en un futur si no aturem aquesta llei.
A més a més, la llei recollirà penes de fins a tres anys de presó i 6 anys de inhabilitació a les professionals que practiquin avortaments amb el consentiment de la dona.
Aquest 8 de març i cada dia de l’any ha de ser un clam fort i combatiu contra la Llei de l’Avortament i els drets de les dones.”

Manifesta el Sr. Gómez Montero:
“Desde Plataforma por Cataluña estamos a favor de las teorías del nuevo feminismo de Mari Ann Glendon y a favor de la cultura de la vida, por lo tanto, nosotros votamos en contra.”

Exposa la Sra. Ma. Carmen Sáez:
“Ante todo manifestar que lamento profundamente que un tema de tan extraordinaria profundidad y trascendencia merezca por parte del Grupo Socialista, consideraciones tan sesgadas y superficiales.
Es posible que ante un debate de este tipo esta sea su única carta de presentación, que fuera de sus manidos eslóganes, que no argumentos, no haya absolutamente nada, porque solo desde la ausencia de una argumentación medianamente sostenible, puede entenderse que estén trivializando uno de los procesos más impactante en la vida de una mujer.
Ni su ley, señores del Grupo Socialista, otorga derechos a las mujeres, ni por supuesto el actual anteproyecto del Partido Popular se los quita.
Hace décadas que las mujeres resolvieron el cuándo, el cómo y de qué forma ser madres. Nadie, absolutamente nadie obliga a una mujer a ser madre; al contrario, son muchas las mujeres a las que les gustaría serlo y que por desgracia no pueden.
Ustedes siguen enredados y obsesionados por negar la evidencia, lo que médicos y científicos vienen acreditando día a día: que detrás de un embarazo hay una vida y que detrás de un aborto se esconde el fin de esa vida.
Negar la evidencia es la única forma que encuentran para sostener un discurso retrógrado y anticuado. Nos tratan a las mujeres como a seres insensibles, como si paralizar un embarazo fuera algo intrascendente. Cualquier mujer que ha pasado por eso, voluntaria o involuntariamente, sabe que no es así. Ninguna mujer quiere pasar por un aborto.
La mujer quiere alternativas para no tener que abortar, pero eso a ustedes no les importa, porque huyen de la realidad, destierran el debate jurídico, ético y científico, ignoran los principios defendidos en la Constitución Española y en las sucesivas sentencias del Tribunal Constitucional. Esos fundamentos jurídicos, afirman rotundamente que la vida del concebido y no nacido encarna un valor fundamental, que es una vida distinta a la vida de la madre y que merece protección desde el primer momento, y que solo desde la ruptura del equilibrio entre los derechos de la madre y del no nacido pueden extenderse las excepciones a las que da cobertura la ley.
Ustedes nos hablan ahora de consenso, pero fueron ustedes quienes rompieron el existente en torno a una ley que estuvo vigente veinticinco años con Gobiernos de diferente signo; lo rompieron fabricando una demanda política en ausencia de una demanda social, en contra de siete de cada diez españoles, que consideraban que los menores debieran de tener al menos el consentimiento de los padres para someterse a un aborto.
Ustedes ignoraron los dictámenes de los órganos consultivos, entre ellos el del Consejo Fiscal y el del Consejo General del Poder Judicial, que fueron incapaces de avalar la constitucionalidad de su ley. Por eso plantearon y pasaron por encima del dictamen del Consejo del estado que calificó de catequética, panfletaria y farragosa la exposición de motivos de su ley, por eso cerraron los ojos cuando se les dijo que el aborto nunca podía ser un derecho.
Eso no lo reconoce ni la Constitución Española, ni el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, ni el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, ni la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ni la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
No existe un derecho al aborto ni en España ni en la normativa europea internacional de carácter vinculante y con eficacia jurídica en nuestro país.
Ahora pretenden llamar a la puerta de Europa, pues yo les digo que ojalá lo hubieran hecho antes, nos hubiéramos ahorrado esta ley tan tremendamente radical que aprobaron ustedes.
Por lo pronto, el Parlamento Europeo, rechazó el pasado 10 de diciembre, la propuesta de una diputada socialista, para que el aborto pudiera ser un derecho.
No pretendan comparar su ley con la del resto de Europa porque no se sostiene.
Igual ocurre con el sistema de asesoramiento e información a la mujer. El periodo de reflexión de siete días que propone el anteproyecto del Gobierno se da también en Francia y en Italia.
No hay derecho más fundamental que el derecho a la vida, y el aborto nunca puede ser un método de planificación familiar.
Como decía, no hay derecho más fundamental que el derecho a la vida si se convierte a la mujer en el centro de cuantas actuaciones y excepciones han de contemplarse en una cuestión tan sensible como el aborto, que la exime de toda responsabilidad penal, que elimina cualquier tipo de discriminación a las personas con discapacidad y que contempla el protagonismo que en esta cuestión han de tener los médicos que protegen a los menores.
Ya les dijimos que no estábamos de acuerdo con su ley, que no podíamos avalar una ley que atropellaba la Constitución, ignoraba los derechos de los más débiles y desprotegía a la mujer ante uno de los momentos sin duda más difíciles de su vida, que discriminaba a los discapacitados, que abocaba a los menores a la soledad ante una de las experiencias más traumáticas.
Por eso dijimos que no, por eso presentamos un voto particular a las conclusiones de la subcomisión, por eso registramos una enmienda a la totalidad pidiendo la devolución de la ley, por eso hemos acudido al Tribunal Constitucional, y por eso, absolutamente a nadie, a nadie puede sorprenderle la iniciativa de este Gobierno, porque nosotros somos consecuentes con la historia de nuestro partido.
Intervé la Sra. Susana Abelló, del grup municipal de Convergència i Unió:
“Avui, els regidors de Convergència i Unió a l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, presentem conjuntament aquesta moció en la línia de posicionament personal que tant el Regidor Combarros com jo mateixa hem anat defensant en altres ocasions en aquest Plenari sobre un tema tan sensible com és l’avortament.
Efectivament, com deia la moció, cada dia és 8 de març i cada dia ha de servir a les societats civilitzades per recordar les èpoques negres, que a Espanya, van viure milers de dones desesperades víctimes d’avortaments clandestins, i cada hora de cada dia no és suficient quan es tracta d’unir forces en la lluita per la superació de dificultats, matèria de les que són mestres les dones.
Avui, al parlar del 8 de març, hem de parlar obligatòriament de la reforma de la Llei de Salut Sexual i Reproductiva i ho hem de fer perquè amb la reforma les dones patim la decapitació del nostre dret a decidir lliurament la nostra maternitat, pilar fonamental, creiem, en qualsevol societat democràtica.
Lluny de banalitzar l’avortament, és evident que en aquest tema, l’Educació Sexual, la Planificació Familiar, la Prevenció, s’ha de situar com matèries insubstituïbles i obligatòries per prendre una decisió del tot meditada.
Però senyores i senyors del PP perquè una societat com la nostra es vegi des d’Europa com una societat lliure i democràtica, les dones hem de ser subjectes de drets i llibertats i no objectes de les decisions retrògrades dels membres d’un partit que ha entès incorrectament –com ja hem dit en varies ocasions- les majories absolutes i no escolta les demandes de la societat i es gira d’esquena amb una llei aconseguida amb un ampli consens, impulsant un altre que pretén amagar la realitat evident.
Ningú està tan legitimat per prendre unes decisions com unes dones en el tema de l’avortament i, en cap cas, un Govern que ha reduït les ajudes a la maternitat i les ajudes en els cas dels dependents. ¿Quines dones, dins les situacions econòmiques que patim, podran pagar-se un viatge a un país civilitzat per beneficiar-se de lleis més democràtiques i compromeses amb la societat igualitària i justa on s’aproven? Tornem enrere, i molt, tornem enrere i novament qui ho pagaren més seran les dones que no tinguin aquest recurs.
Malauradament és possible que, com avançaven en alguna intervenció, que tornem a reviure alguna situació com l’any 76 on es calculaven uns cent mil avortaments il·legals amb uns resultats de fins a quatre-cents dones mortes cada any.
No senyors i senyores del PP, les dones no volem tornar a reviure situacions com aquestes. Les dones volem i podem decidir lliurament.”

Exposa el Sr. Sánchez Travería:
“Presentem de manera conjunta aquesta moció amb motiu del 8 de Març, Dia Internacional de la Dona, perquè estem assistim a uns dels moments històrics de major atac al dret de les dones.
La dreta està agredint els pilars més bàsics de la democràcia, com és la aspiració a la que tenim dret, totes les persones, a la llibertat, a l’autonomia personal, als accés dels recursos i a la igualtat entre tots els éssers humans.
Aquesta regressió es manifesta de manera categòrica respecte als Drets Humans de les dones que, amb l’excusa de la crisis econòmica, ha vist les possibilitats obertes per destruir tot l’aconseguit. El retrògrad plantejament sobre el dret a l’avortament i els drets sexuals i reproductius de les dones que representa l’avantprojecte de llei del Partit Popular, deixa al descobert l’especial violència en la utilització de la política contra els drets de les dones.
L’intent de forçar la maternitat o que s’avorti clandestina i perillosament és l’expressió més cruenta de la consideració patriarcal, androcèntrica i misògina del Govern i del seu Ministre de Justícia.
La llista de normes segregadores i sexistes com la reforma laboral, la recent llei d’educació, és aclaparadora; els retalls en sanitat i en l’assistència en la dependència, o la provisionalitat en la feina o que no es faci res, veritablement, contra les desigualtats salarials, són mesures que estan produint un impacta de gènere que s’està traduint en l’increment de la feminització de la pobresa i la intensificació dels valors de l’autonomia de les dones. L’assignatura de religió a l’escola pública i l’exclusió de l’educació sexual i reproductiva de la mateixa, pretenen instaurar un model ja caducat.
Per això subscrivim aquesta moció i cridem a la insurrecció i insubmissió feminista contra tot intent de retorn al passat contra totes aquelles decisions que pretenen mantenir a les dones com a éssers subordinats contra qualsevol temptativa de repressió a la seva sexualitat i contra el nostre dret a decidir sobre els nostres propis cossos i les nostres vides.”

Respon la Sra. Lidia Guinart:
“Vostè a parlat, Sra. Sáez, parlant de la llei actual, encara vigent i que per molt temps sigui, de consideracions esbiaixades, de llei radical. S’equivoca, aquesta és la seva, la seva proposta. La seva llei obeeix a la dreta més recalcitrant, l’església més recalcitrant.
Amb una cosa si que estic d’acord de les que ha dit, només amb una, que cap dona vol passar per l’avortament, evidentment que no, el que passa és que la llei actual no obliga a ningú a avortar, evidentment no obliga a ningú, en canvi si que atorga a tothom que vol fer-ho el dret a disposar del seu propi cos i a decidir sobre el seu propi cos.
Escolti’m, primer posin-se d’acord, és que estan donant un espectacle: desenes de mocions d’ajuntaments, com aquesta, ajuntaments d’arreu de la geografia espanyola, han prosperat amb el vot afirmatiu del PP.
Sra. Sáez, voti’ns aquesta moció. Igual que li dèiem a l’anterior li dic ara: voti’ns aquesta moció com han fet els seu companys, li enumeraré alguns quants: A Paterna, València, sis regidors del PP van votar a favor de la retirada d’aquest avantprojecte de la reforma de la llei de l’avortament; a Estivella, València; a Cullera; Oliva; Paterna; a Quatretonda; a Faura; Benetússer; Mislata; Almàssera; Xàbia; Teulada –que es van abstenir-; a Lepe, a Andalusia; o a Canàries, a municipis com l’Oliva, San Bartolmé de Tirajana; a Galicia, O Grove, a San Sadurniño; a Cangas d’Onis, a Asturias. El President d’Extremadura, el Sr. Monago; el de Galicia, el Sr. Feijjo, estan en desacord amb aquest avantprojecte. I tants altres dirigents nacionals del seu partit: a Navarra, València, han discrepat i la Sra. Villalovos, que va dir sense embuts que el millor que podria passar seria que la llei no arribes a la Camara. I va votar en contra quan li van donar l’oportunitat d’una moció presentada per l’oposició.
També és veritat això, també s’ha de dir, que n’hi ha altres del seu partit que s’alineen a l’altre extrem, potser vostè se sent més còmoda i més a prop del dirigent del PP de Cuenca, el Sr. Julián Huete, Vicepresident de la Diputació d’aquella província que diu ‘que tot i actualment l’avortament és legal és equiparable a l’esclavitud, a la solució final nazi, a alguns Gulag soviètics; o als espartans que llançaven als nens pel Pireu.’ És que el PP enyora els temps passats, pretenen un retrocés en els drets assolits per la majoria en els darrers anys. Ja sabem que han fet, i s’ha dit aquí, amb la reforma de la llei eductiva, laboral, amb la sanitària, ara toca el tema de l’avortament, no sé que serà després. ¿No els fa vergonya situar-e a la dreta de la dreta europea, més a la dreta que Le Pen.”

Replica la Sra. Ma. Carmen Sáez:
“Simplemente decirle Sra. Guinart que somos muy libres y muy dueños, y usted no es quien para decirnos lo que tenemos que votar, allá cada compañero que haya votado lo que le haya parecido correcto con su conciencia y con su opinión. Aquí, usted no es quien para decirnos lo que tenemos que votar. Evidentemente y faltaría más, si la votamos es porque estamos de acuerdo. Nosotros estamos donde siempre hemos estado.
Estamos defendiendo el derecho a la vida.
En defensa del derecho a la vida, de los derechos de la mujer y a la no discriminación en la protección del más débil, y les diré una cosa, no nos cansamos, ustedes no se cansan de pedir igualdad de condiciones para las personas que tienen algún tipo de minusvalía. Y ahora con toda ligereza y al margen de lo que dice la Convención de los Derechos de las personas con discapacidad, son partidarios de eliminarlos antes de nacer, esto en todos los aspectos es una hipocresía. Es una hipocresía.”
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


La base de datos está protegida por derechos de autor ©bazica.org 2016
enviar mensaje

    Página principal