Seguiment d’Expedients Descargar 1.01 Mb.
Página9/11
Fecha de conversión06.05.2017
Tamaño1.01 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Sotmesa la moció a votació, és aprovada per majoria, en obtenir 17 vots a favor i 4 en contra dels 21 regidors assistents.

Voten a favor els regidors dels grups municipals:
PSC
Esteve Serrano Ortín

Lidia Guinart Moreno

Jordi Mas Herrero

Antonio Carmona López

Diego Arroyo Bote

Laia Tordera Roig

Ma Remedios Aragón Aragón

Petra Jiménez González

Raül Moreno Montaña

Ana Belén Moreno Jorge

Antoni Fogué Moya
ICV-EUiA
Francesc Sánchez Travería

Xavier Pujols Martínez


CiU
Carles Combarros Vilaseca

Susana Abelló Barbero


GG
Sergi Arnau Castro

Aleix Madrid Alcaraz


Voten en contra els regidors dels grups municipals:
PP
Ma Carmen Sáez Bellver

Francisco Martín Sendín


PxC
Juan Gómez Montero

Esteban Escribano Saavedra
15 - MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA, CONTRA DE LA MODIFICACIÓ DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL SOBRE LA JUSTICIA UNIVERSAL.
* Intervé el Sr. Xavier Pujols i dóna lectura a la moció següent:
“El passat 24 de gener es va publicar al Boletín Oficial de las Cortes Generales, la proposició de Llei Orgànica de Modificació de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder Judicial relativa a la justícia universal presentada pel Grup Parlamentari Popular al Congrés.
El Ministeri de Justícia va decidir utilitzar la via de proposició de llei del Grup Popular per evitar tràmits i eludir els informes preceptius del Consell General del Poder Judicial, el Consell Fiscal i el Consell d’Estat. Si el Govern hagués fet servir la via de projecte de llei, aquesta reforma no hauria entrat en vigor abans de l’estiu i, a més, hagués hagut d’estar sotmesa a la polèmica pública. La intenció del Govern és l’evitar conflictes diplomàtics per tal que la llei estigui en vigor a finals del març, posant els interessos econòmics per davant dels drets humans.
Amb aquesta proposició de llei, España deixarà de ser un país de referència en la protecció dels drets humans i en la persecució dels delictes de genocidi i lesa humanitat, en modificar els requisits i dotar de caràcter retroactiu l’aplicació dels mateixos.
Així la competència dels jutges es concentra en canviar els requisits com: la víctima ha de ser resident a España o de nacionalitat espanyola, el presumpte autor ha de ser espanyol o s’ha de trobar en territori nacional. Aspecte aquest dels més escandalosos perquè genera un diferent tractament per a les víctimes en funció del delicte. Mentre qualsevol espanyol que pateixi un atemptat terrorista en l’estranger té garantida la tutela dels jutges espanyoles en caso de no obtenir-la en el país on es va produir el delito; les víctimes de tortures hauran d’acreditar que tenien “nacionalitat espanyola en el moment de la comissió dels fets” i que el seu presumpte torturador es trobi en España.
Aquesta llei presentada pel PP, obre espais d’impunitat que dificulten la investigació de greus delictes, fins i tot reconeguts per fiscals de l’Audiència Nacional, dificultarà l’actuació en casos d’intercepció de vaixells amb carregaments de drogues en aigües internacionals, el crim organitzat transnacional de narcotràfic i deixa sense protecció a víctimes de delictes com la tracta de blanques o la mutilació genital, terrorisme internacional i lluita contra la pederàstia.
Una altra de les situacions greus generada per aquesta reforma es reflexa, al introduir amb tota la intenció política, en la seva disposició transitòria única d’aquesta Llei, que les causes en tràmit actuals queden sobresegudes i hauran d’acreditar que compleixen els nous requisits. Això suposa que l’entrada en vigor de la reforma de la Llei Orgànica del Poder Judicial suposarà l’arxiu immediat d’una dotzena de sumaris.
D’aquesta dotzena de casos als Jutjats d’Instrucció per delictes de genocidi i lesa humanitat, en els que existeixin víctimes espanyoles i que no han estat investigats per cap altre Estat competent o per algun tribunal internacional.
Cal destacar els següents:


  • Guatemala. El jutge Santiago Pedraz ha imputat a 10 ex alts càrrecs del Govern guatemalenc per una querella de genocidi en la que se investiga, entre altres fets, l’incendi de l’Ambaixada espanyola en aquell país en 1980, en la que van morir 37 persones. La querella, presentada en 1999 per la premi Nobel Rigoberta Menchú, es va ampliar per investigar els crims contra les dones maies.
  • ‘Cas José Couso’. El mateix jutge Pedraz ha demanat l’entrega dels tres militars d’Estats Units que van matar al càmera de Telecinco José Couso en 2003 quan treballava en la guerra d’Irak. Estats Units té oberta una altra causa per les tortures contra presos investigats per terrorisme en la presó irregular de Guantánamo.
  • Tibet / Falun Gong. El magistrat Ismael Moreno té sobre la seva taula la querella contra la cúpula militar i política de Xina pel genocidi en el Tíbet. La Secció Quarta de l’Audiència va obligar al jutge a ordenar la recerca i captura de l’expresident xinès Jiang Zemin i de l’exprimer ministre Li Peng, entre altres líders. També segueix oberta la causa contra altres dirigents del gegant asiàtic pel genocidi de membres del moviment espiritual Falun Gong.
  • Sàhara. En 2006 l’aleshores jutge Baltasar Garzón va admetre una querella contra 13 alts càrrecs del Marroc per l’assassinat, les tortures i desaparicions de ciutadans sahrauís en els anys 70, 80 i 90.
  • Carmelo Soria. En 2012, el jutge Pablo Ruz va processar a set ex-agents de l’extinta Direcció d’Intel·ligència Nacional (DINA) de Xile pel segrest i assassinat del diplomàtic espanyol Carmelo Soria, en 1976. Tots ells tenen ordres de detenció que no s’han completat al país andí.

Suspendre aquestes causes planteja un tema d’inconstitucionalitat, perquè la signatura de tractats per part del Govern espanyol, té la mateixa força que la Constitució, pel que existeix la possibilitat de plantejar qüestions de constitucionalitat a mesura que es vagin veien obligats a arxivar les causes, els jutges de l’Audiència Nacional de justícia universal que tenen obertes, ja que entenen que es podria donar un incompliment dels convenis internacionals signats per España.


Aquesta proposició de Llei del PP va en contra dels esmentats convenis com el Conveni de Ginebra, la Convenció contra la Tortura i Altres Tractaments o Penes Cruels, Inhumans o Degradants; o la Convenció Contra la Tortura o la Convenció Internacional per a la protecció de totes les persones contra las desaparicions forçades.
Per tot això, proposem que el Ple acordi:
Primer - Manifestar el rebuig i desaprovació de la Proposició de Llei Orgànica de modificació de la Llei Orgànica del Poder Judicial, relativa a la justícia universal que presenta el PP i sol·licitar que sigui retirada.
Segon - Manifestar aquest rebuig por les maneres, en haver escollit un tràmit ràpid i poc democràtic i pel contingut, a l’estar aquesta reforma subjecta a interessos merament econòmics per davant dels Drets Humans.
Tercer - Manifestar el nostre rebuig al deixar amb total impunitat delictes comesos contra ciutadans espanyols en casos que actualment s’estan duent des de l’Audiència Nacional.
Quart - Donar trasllat dels acords als Grups Parlamentaris del Congrés de Diputats i al Senat, així com al president del Govern de l'Estat.”

* Intervé el Sr. Antonio Garcia, en representació del “Grupo Local de Amnistia Internacional”:
“Bona tarda,
El principi de jurisdicció universal estableix que qualsevol Estat del món pot investigar i, si existeixen proves admissibles suficients, processar a qualsevol persona sospitosa o acusada d'haver comès un delicte contemplat pel dret internacional, independentment de la nacionalitat del sospitós o acusat i de les víctimes, i del lloc en què es va cometre el delicte.
Arran del cas Pinochet, durant la passada dècada diversos presumptes responsables de violacions de drets humans han estat o estan sent investigats o processats sobre la base de la jurisdicció universal en països com Alemanya, Àustria, Bèlgica, Canadà, Dinamarca, Espanya, França, Noruega, Països Baixos, Regne Unit, Senegal, Suècia i Suïssa.
Espanya, a través de l'exercici efectiu de la jurisdicció universal, havia contribuït en el passat a generar, en la comunitat internacional, una major consciència de que els perpetradors dels crims més atroços no són "intocables", que els seus actes poden, i han de ser castigats, i que no hi ha paradisos segurs per a aquests. Recerques per part de la justícia espanyola de violacions de drets humans comeses a Xile, Argentina, Guatemala, Xina, Rwanda o el Sàhara Occidental, entre altres, en aplicació del principi de jurisdicció universal, eren alguns dels exemples positius.
Totes aquestes actuacions judicials havien atorgat a Espanya un important reconeixement per les seves contribucions per avançar en el dret penal internacional i la lluita contra la impunitat.

No obstant això, en 2009, després de ser aprovada la reforma de l'article 23.4 de la Llei orgànica del Poder Judicial, que consagra la jurisdicció universal, Espanya va entrar a formar part dels països restrictius per a la jurisdicció universal.


Aquesta restricció en l'exercici de la jurisdicció universal per part d'Espanya, no va ser, lamentablement, el resultat d'un debat públic i informat, sinó el resultat indirecte d'una proposta de reforma d'una norma d'indole processal, aparentment intranscendent. D'aquesta manera, els grups parlamentaris que van votar a favor de la reforma, van abusar del poder i confiança que en ells havien dipositat el conjunt deis ciutadans espanyols; ja que no van propiciar un debat ciutadà davant l'opinió pública sobre la pertinència, necessitat i abast d'aquesta reforma.
Ara, en 3 dies, el dijous 27 de febrer, el Congrés espanyol podria aprovar una Proposició de Llei, que suposaria un altre cop per a la jurisdicció universal, afegint un nou obstacle perquè els jutges espanyols investiguin greus violacions de drets humans -com a genocidi, delictes de lesa humanitat o crims de guerra- ocorreguts fora d'Espanya.
Per Amnistia Internacional, es tracta d'una clara reculada en la lluita contra la impunitat dels crims de dret internacional, la justícia i els drets humans.
A més, aquesta reforma, pretén tancar les diligències que es troben obertes a Espanya en aplicació del principi de jurisdicció universal, que no compleixin amb els nous i extemporanis requisits estipulats en la reforma (com que el presumpte autor sigui espanyol o estranger residint a Espanya, entre altres).
Per això, aquesta iniciativa significa un considerable pas enrere, i entela el compromís espanyol amb el sistema universal de drets humans.
Amnistia Internacional està exigint al Grup Parlamentari del Partit Popular i al govern, que facin marxa enrere amb la reforma. Ja s'ha aprovat un tràmit, però podem aconseguir que no s'aprovi aquesta reforma.
Per a això, el 31 de gener, vam engegar una acció en la qual animem a la ciutadania a demanar-li al PP que no faci desaparèixer la jurisdicció universal a Espanya, i que a continuació els passo a llegir:
Benvolgut Sr. Alonso, (Portaveu del Partit Popular al Congrés deis Diputats):
Em poso en contacte amb vostè en relació a la Proposició de Llei Orgànica de modificació de la Llei Orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del Poder Judicial, relativa a justícia universal, presentada pel seu Grup Parlamentari el passat 17 de gener de 2014.
Aquesta proposició suposa una clara reculada en la lluita contra la impunitat deis crims de dret internacional, la justícia i els drets humans. En particular, la modificació proposada en l'Article primer, apartat dos, en relació ais crims de dret internacional (com els delictes de genocidi, lesa humanitat, crims de guerra, tortura i desaparicions forçades) respecte a les condicions de territorialitat, legitimació activa -o legitimació passiva, segons els casos- desvirtua totalment el contingut i abast de la jurisdicció universal, i és contrària a les obligacions internacionals d'Espanya.
Un país compromès amb els drets humans ha de donar els passos oportuns per reforçar el sistema de justícia internacional a través del seu suport al principi de jurisdicció universal. En aquest sentit, desitjo recordar-li que el principi de jurisdicció universal és una eina fonamental per a totes les víctimes que tenen el legítim dret de buscar la justícia en altres països quan no la troben ais seus.
Per tot això, li demano que:

  1. Retiri la Proposició de Llei Orgànica de modificació de la Llei Orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del Poder Judicial, relativa a justícia universal, presentada pel seu Grup Parlamentari el passat 17 de gener de 2014.
  1. Promogui legislació que prevegi et principi de jurisdicció universal. Aquesta legislació haurà de permetre a les autoritats nacionals investigar i processar a tota persona sospitosa d'un crim de dret internacional, amb independència del lloc en el qual s'hagi perpetrat el delicte o de la nacionalitat de la persona acusada o de la víctima, així com concedir reparacions a aquesta i ais seus familiars.
  1. Asseguri no obstaculitzar les diligències de les causes que es troben actualment en tramitació en virtut del principi de jurisdicció universal i de l'art. 23.4 de la Llei Orgànica del Poder Judicial

(fi de la carta)A dia d'avui puc dir-vos que hi ha més de 67.000 persones que han signat la petició.
Per acabar amb la meva intervenció, destacar que amb aquesta proposició de Llei, Espanya transmet el missatge que les seves autoritats es preocupen més per no ofendre a alguns governs poderosos, que per posar fi a la impunitat de la qual gaudeixen els autors de les més greus violacions dels drets humans.
Gràcies per la seva atenció.”

A continuació intervé el Sr. Felipe Moreno, en representació de la Xarxa Catalana i Balear de suport a la querella Argentina
“Buenas noches,
Desde la Xarxa estamos totalmente en desacuerdo con la modificación de la Ley de la Justicia Universal, fundamentalmente porque es un retroceso en la impunidad, o sea, aumenta la impunidad de todos los crímenes de lesa humanidad o de genocidio. Es totalmente contrario a todos los intereses y todos los acuerdos que ha firmado el Estado español, últimamente, con Naciones Unidas.
También hay que recordar que los auditores de Naciones Unidas han venido dos veces a rectificar sobre la Ley de Amnistía y la Ley de Memoria Histórica, pero también ha habido la reunión, a nivel internacional, por las desapariciones forzosas. En todos estos ha habido las recomendaciones que modifique las leyes para ampliar el derecho a los ciudadanos a reclamar y a acusar a los genocidas y criminales de guerra.
Eso, los que somos españoles y estamos reclamando, se nos ha negado. Hemos tenido que ir a Argentina, que si que reconoce el Derecho de la Justicia Universal que consta en su Constitución desde 1855. En España, la última modificación fue en 1985, posteriormente la del 2009 y ahora. Todas restrictivas.
En el Estado español, a principios del siglo XIX, ya existía en su legislación ese reconocimiento a la justicia universal: que nace de la Revolución Francesa y de todas las Constituciones y reglamentaciones judiciales que nacen de ella. Lo único es que esta no se ha aplicado hasta últimamente y que cabe al Estado español ser el garante, el primero que lo hizo, con los españoles que habían sido asesinados en Argentina: fueron 40 españoles, 300 hijos de españoles y más de 600 nietos. Esa justicia se tuvo que aplicar en España porque la dictadura en Argentina lo impedía. Eso dio pie a que llegásemos a juzgar a un Presidente de un Estado, que es Pinochet.
El temor que se tiene, es que avanzando en ese progreso, el de la Justicia Universal, se llegue a juzgar a un ex Presidente español por lo que hizo en Irak, con sus compañeros Bush i Blair. Eso es lo que están intentando hacer; igual que impedir los quince procesos que se están haciendo en estos momentos en España, pero esa ley mantiene un sistema anticonstitucional.
Cuando la Audiencia Nacional le hagan archivar esos artículos, tendrán que empezar a negociar de nuevo. Puede que algunos jueces de esa Audiencia Nacional lo declaren anticonstitucional y se nieguen; también puede que se lleve los diputados que tenemos conocimiento, que van a llevar la inconstitucionalidad de esa ley al Tribunal Constitucional, pero también tienen derechos los afectados: Couso, los Saharauis, todos, tienen derecho a volver a llevar al Constitucional que es una violación de sus derechos. Por lo tanto, acogiéndose al derecho internacional tenemos derecho a hacerlo siempre.
Yo solo pido al Ayuntamiento es que apoye movimientos sociales que estamos promoviendo su anulación. Su trabajo es negar que España este haciendo algo que es ilegal a nivel internacional. Por lo tanto, pedimos que este Ayuntamiento apoye a estos movimientos sociales que hay en Santa Coloma para que podamos trabajar en esa anulación.”

Exposa el Sr. Sergi Arnau:
“Sí, nosaltres sabem que el Partit Popular y el Govern de l’Estat espanyol té masses interessos econòmics i polítics i vincles històrics amb cops militars mar enllà, per això –com comentava el company Felipe- dons potser per això volen eliminar la justícia universal.
No ens hem sumat però a la presentació de la moció –no ens allargarem molt més perquè tant el company d’Amnistia Internacional com el de la Xarxa Catalana i Balear de suport a la querella Argentina han emmarcat molt bé la situació-, però no ens hem sumat a la moció per la terminologia, una mica, que s’utilitza, els termes –com està escrita- per exemple, els exemples dels delictes que se citen obvien d’altres que podrien ser iguals d’important.
Creiem que no calia especificar tant en els tipus, perquè hi han altres que no apareixen i poden ser iguals d’importants, sobre tot en una afirmació que és fa al llarg de la moció que diu textualment: ‘Espanya deixarà de ser un país de referència en la protecció de Drets Humans’. Primer de tot –permetin la broma o la ironia- posem en dubte que Espanya sigui un país, en tot cas un estat, i per altra banda, en cap cas l’Estat espanyol pot ser considerat un referent en la defensa dels Drets Humans, al nostre mode de veure les coses. Condemnes internacional per tortures no investigades que encara es donen a l’Estat espanyol i, s’obvien que existeixen memòria històrica inexistent, o sigui, tenim un exemple claríssim en el cas del company Felipe: s’han eliminat qualsevol tipus d’ajuts a desenvolupar la nostra memòria històrica; agents socials criminalitzats i empresonats injustament; corrupció no investigada i un llarg etcètera de coses que creiem que no s’adeqüen a la afirmació.
Tot així, òbviament, votem a favor i estem d’acord amb els acords que promou la moció.”

Manifesta el Sr. Gómez Montero:
“Desde Plataforma por Catalunya estamos a favor de que haya una justicia Universal. Y estamos a favor de que haya una justicia universal, como es obvio, porque eso permitiría en un futuro juzgar a todos esos dictadores comunistas que han ido destrozando la vida, las ilusiones, los sueños, de millones de personas. Digo sueños, claro, gente que realmente han matado No hay partido en el mundo que haya matado más personas, no hay Holocausto más feroz que el perpetrado por los comunistas en Rusia, de China.
Por lo cual, Sr. Pujols, cuando les hemos oído hablar del Tíbet casi nos saltan las lágrimas, mi compañero ha dicho: como hable de los Gulag, de Cuba y Venezuela, me levanto y le aplaudo. Claro, si pertenece usted a ese partido que viene del Partido Comunista y nos habla de derechos humanos, del Tíbet. Si precisamente nosotros estamos totalmente a favor de esta moción, porque con una moción así se podría juzgar a criminales como Lenin o como ese criminal que ustedes, a día de hoy, apoyan el Kim Jong-un, ese de Corea, que ustedes invitan incluso a...,si, ríase, ríase, es que hay un consistorio que gobierna su partido que ha invitado a representantes de ese partido genocida. Ríase, ríase, que todos tenemos en la mente a esas mujeres llorando ahí, forzadas, esas imágenes, porque sino ya sabían lo que les esperaba del régimen de terror.
Siguiendo el principio de justicia universal, evidentemente, cuando caiga el régimen este en el que nos encontramos, a ustedes se les podrá perseguir allá donde estén, allá donde se escondan. Es decir, siguiendo la senda de lo que esta ocurriendo en Ucrania, porque un día les vamos a pedir responsabilidades a todos ustedes. Soy consciente de lo que digo, no se alarmen, y lo digo de verdad, lo digo convencido, un día les vamos a pedir responsabilidades a todos ustedes.
Y, una moción como esta va muy en la línea de lo que nosotros pensamos y de lo que pensamos hacer en un día. Con lo cual, la votamos a favor.”

Intervé la Sra. Ma. Carmen Sáez:
“En cuanto a la proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular para la modificación del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que afecta a la regulación de la denominada justicia universal, la finalidad que inspira la reforma es doble.
Por un lado, ampliar la lista de delitos que, cometidos fuera del territorio nacional, son susceptibles de ser perseguidos por la jurisdicción española, como es el caso de los delitos de violencia contra la mujer, los delitos contra la libertad e integridad sexual cometidos sobre víctimas menores de edad, o los delitos de corrupción en las transacciones económicas internacionales.
Por otro lado, delimitar con claridad, con plena aplicación del principio de la legalidad internacional y reforzando la seguridad jurídica, los supuestos en que la jurisdicción española pueda investiga y conocer de delitos cometidos fuera del territorio en que España ejerce su soberanía, dando cumplimiento así a las obligaciones impuestas por los tratados internacionales que España ha ratificado.
A veces resulta necesario comenzar recordando cuestiones básicas, sobre todo en el ámbito del derecho penal, para no perder la perspectiva más elemental a la hora de enfrentar cualquier problema jurídico con su mejor solución. Por este motivo, señalas que cada Estado ejerce su jurisdicción, sin lugar a dudas, dentro de los límites de su soberanía territorial.
Tampoco se puede cuestionar la posibilidad de extender la jurisdicción más allá de los límites territoriales cuando se trata de intereses que son titularidad del Estado o de delitos cometidos por españoles.
Más allá de estos supuestos, cualquier extensión de la jurisdicción a delitos cometidos en el extranjero, como señala el artículo 2.7 de la Carta de Naciones Unidas, en la medida en que supone una intromisión de la jurisdicción nacional en derechos cometidos en el territorio de otro Estado, solo es admisible en supuestos de violaciones de derechos humanos cuando el derecho internacional o un tratado así lo autoricen.
Así que partiendo de que la jurisdicción universal no es una jurisdicción ilimitada y que debe concebirse desde los límites y exigencias propias del derecho internacional, la proposición de ley ha querido garantizar el principio de subsidiariedad de la forma más clara y precisa.
De esta manera excluye el proceso penal en España cuando, los hechos delictivos a los que se refiere el artículo 23 aparatado 4, están siendo conocidos por un tribunal internacional o cuando se haya iniciado un procedimiento para su investigación y enjuiciamiento en el Estado del lugar en el que se hubieran cometido los hechos o en el Estado de nacionalidad de la persona a la que se impute su comisión, siempre que dicha persona no se encuentre en territorio español o se hubiera iniciado un procedimiento para su extradición.
Ahora bien, los tribunales españoles sí podrán perseguir aquellos hechos delictivos cuando el Estado extranjero no esté dispuesto a llevar a cabo la investigación o no pueda realmente hacerlo y así se valore por la Sala segunda del Tribunal Supremo. Además, se recogen los parámetros objetivos que han de ser valorados para determinar si hay o no disposición a actuar en un determinado asunto, así como aquellos que deben ser examinados para determinar la incapacidad para investigar o enjuiciar en un asunto concreto, teniendo en cuenta los criterios recogidos en el estatuto de la Corte Penal Internacional.
De esta manera, se garantiza de forma objetiva la persecución y enjuiciamiento en España de hechos delictivos cometidos fuera de nuestro territorio cuando el estado del lugar de comisión de los hechos no quiere o no puede afrontar su persecución, respetando en caso contrario su legítimo ámbito de actuación.
En cuanto a los requisitos de procedibilidad, y dado el carácter excepcional de su ejercicio, la propuesta presentada exige la interposición de querella por el sujeto agraviado o bien por el ministerio fiscal para la persecución de los delitos a los que se refieren los apartados 3 y 4 del artículo 23. Conviene dejar claro que esta exigencia no implica limitación en el acceso a la jurisdicción, pues no existen restricciones de oportunidad aplicables a la actuación del fiscal, que vendrá obligado a presentar la querella en todos los casos en que conste que ha podido ser cometido uno de estos delitos, conforme al artículo 105 de la Ley de enjuiciamiento Criminal.
Sin perjuicio de los argumentos expuestos hasta este momento, me gustaría dejar muy claro que la regulación proyectada ni limita ni restringe la competencia extraterritorial de los tribunales españoles sobre la base del principio de justicia universal, ni crea espacios de impunidad para nadie, sino que muy al contrario permitirá que estos crímenes, sin crear falsas expectativas, puedan se perseguidos y juzgado de manera más efectiva y eficaz que antes.
Así que, si lo que queremos es que la justicia, concretamente la justicia universal, no quede en una mera declaración de principios, si queremos superar un sistema que se limita a promover una especie de justicia quijotesca que, buscando remediar las injusticias, no consigue resultado alguno, estaremos obligado a mejorar nuestra regulación para garantizar que la teoría y la práctica sean efectivas. Y eso es lo que se pretende con esta iniciativa.
Estamos frente a una propuesta que resulta más ambiciosa que la contenida en la redacción actual. De esta forma, los jueces españoles seguirán siendo competentes para juzgar delitos descritos actualmente en el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Además, como queda patente en la exposición de motivos, se amplía la lista de motivos que, cometidos fuera del territorio nacional, serán susceptibles de ser perseguidos por la jurisdicción española. Este es el caso, por ejemplo, de los delitos regulados en el Convenio del Consejo de Europa sobre la prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica.
En definitiva esta nueva regulación de justicia universal no solo no creará espacios de impunidad sino que seguirá permitiendo que estos delitos más graves no queden impunes y puedan se perseguidos y juzgados de forma más efectiva y más eficaz que antes.
Por supuesto votaremos en contra de la moción.”

Exposa el Sr. Carles Combarros:
“Primer de tot, agrair les intervencions que s’han fet per part del públic. Un punt de reflexió inicial, ens trobem en una clara situació en la que hi ha un concepte de com es fa servir la Sobirania nacional, no vull anar molt al detall pero cuando uno entiende la Soberanía nacional en función de los intereses y no de los valores ens trobem que se hace una reforma: ‘Tramitación ultrarrápida para accelerar l’entrada en vigor d’aquests nous límits de la justícia universal’, reforma ultrarrápida. Hi han altres exemples en el que la legislació, els canvis legislatius, per part dels mateixos actors, no han estat tan ràpida com la que s’està produint ara: me’n vaig a la “Ley Hipotecaria” per atendre a aquelles persones que es troben en situació de desprotecció davant de desnonaments. Aquello requería de un tiempo, un maduración, unos consensos, que en aquest cas doncs miri, no son necesarios, hay mayoría absoluta para hacerlos. Si entonces había requisitos para hacer modificaciones legislativas, en aquest cas hauria de ser.
Per tant, ha d’haver algun objectiu que vagi una mica més enllà, i en aquest cas no són los valores de justícia universal, sinó són els interessos que prevalen i que posen a sobre de la taula, como moneda de cambio, esta soberanía nacional que algunos, quan convé els hi val molt i quan convé no valen absolutament res.
Intentant evitar, i ho dic de tot cor, que a mi se me ponga una categoría ideológica, avui fullejant El País hi havia la gran sorpresa de què com es fa de manera ultraràpida, pues se cometen errores, y errores de bulto: ‘Interior rectifica la reforma de la justicia Universal para perseguir barcos con drogas’, és van adonar que siendo tan limitados en la justicia universal docs es podrían trovar que barcos llenos de droga, interior, la Guardia Civil, l’Audiència Nacional, que ja els tenia localitzat no ho podien –com se diu en castellà- aprehender en aguas internacionales porque no lo pueden hacer, porque quedarían exentos.
Però és que lo greu d’això és que els altres delictes, els juristes, això contradiu a la portaveu de Partit Popular a Santa Coloma, doncs també quedarien lliures de pecado, que són: l’oblació del clítoris per part de famílies d’origen africà, que tornen als seu països d’origen, practiquen l’oblació perquè ho creuen i tornen a aquest país. Això la justícia espanyola no ho podria perseguir. No podria perseguir, per exemple, el tràfic de persones, el trato de personas, de mujeres, això no ho podria perseguir tampoc. Pero, en cambio, la única reforma que hace de este anteproyecto de reforma de ley es la de los barcos con droga i no fa cap mena de reforma vinculades ni al tráfico de personas, ni a la oblación del clítoris por parte de familias a niñas de determinados orígenes. Si les coses es fan malament acaben malament.
I això, Sra. Sáez, els senyors del Partit Popular, limita la justícia universal i és paradoxal, i això li dono tota la raó als que han intervingut per part del públic, que hem de fer autocrítica tots plegats quan hem d’anar a buscar justícia universal a altres països d’altres conrades de “paises conquistados” en contes d’aplicar-lo al nostre país. Alguna cosa no funciona. Si alguna cosa funciona es la concepció de la Soberanía nacional.
Més enllà de reflexions que pugin fer altres Grups Polítics, doncs nosaltres donem suport a aquesta moció. Votarem afirmativament.”

Intervé la Sra. Petra Jiménez, del grup municipal Socialista:
“En primer lugar ... [sense so] de la Audiencia Nacional del pasado mes de noviembre, dictando una orden de busca y captura contra el ex Presidente Jiang Zemin, y el ex Primer Ministro Li Peng y otros tres miembros de su ejecutivo acusados de un delito de genocidio contra el pueblo del Tíbet, produjo una reacción diplomática que ha provocado que el Gobierno presidido por Mariano Rajoy haya decidido modificar el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Este artículo contempla que los tribunales españoles pueden investigar los genocidios y demás crímenes de la humanidad siempre que sus presuntos responsables se encontrasen en España o existiesen víctimas de nacionalidad española, como es el caso de un afectado por el genocidio en el Tíbet, o algún vínculo de conexión relevante con España y que no se hubiese iniciado una causa por los mismo hechos.
Mediante las modificaciones planteadas en el artículo y su carácter de aplicación retroactiva, el Gobierno del PP desactiva la posibilidad de que un juez español pueda investigar delitos de homicidios en otros países. Desactiva, que las ONGs o asociaciones, puedan ejercer la acción popular en causa de este tipo. Deja totalmente desprotegidas la víctimas y dificulta gravemente la persecución de delitos como la oblación, el crimen organizado, la violencia de genero, la desaparición forzosa, las torturas o la pederastia.
Con esta pretendida reforma se incrementará, sin duda alguna, la impunidad de delitos cometidos contra ciudadanas y ciudadanos españoles, y la impunidad en los distintos casos que actualmente se están llevando desde la Audiencia Nacional.
En caso de ir adelante esta propuesta, España estaría contradiciendo las normas de derecho internacional que determinan que algunos crímenes, debidos a su gravedad, obligan a otros estados a investigarlos y a juzgarlos y, en su caso, a extraditar a las personas sospechosas si se encuentran en su territorio.
Mientras no exista un tribunal penal internacional que tenga jurisdicción universal, real y efectiva, es deber de todo Estado ejercer su jurisdicción penal contra los responsables de crímenes internacionales. Garantizar los Derechos Humanos ejerciendo una posición de persecución de este tipo de delitos, sobre todo cuando hay españoles víctimas de ellos.
Actualmente, países como Estados Unidos, Rusia y China no aceptan la jurisdicción de un tribunal penal internacional. Responder a las presiones de un gigante como China, dejaría en evidencia la debilidad de un país, que hasta ahora, había sido referencia mundial en la defensa de los Derechos Humanos.
Con está reforma, el Gobierno central, ha decidido acabar unilateralmente con esta situación y alinearse con naciones que, o no tienen entre sus prioridades la defensa de los Derechos Humanos o, que directamente, atentan de manera habitual contra ellos. La intención del Gobierno es la de evitar conflictos diplomáticos para que la ley este en vigor a finales de marzo, poniendo los intereses económicos por delante de los Derechos Humanos.
El Instituto de los Derechos Humanos de Cataluña, junto con otras diez y seis organizaciones internacionales, han entregado una carta al Congreso para pedir a los Grupos parlamentarios que rechacen la reforma y que cualquier modificación del marco jurídico sea respetuosa con las obligaciones internacionales, el propósito y principio de la jurisdicción universal.
En la lucha mundial para poner fin a las atrocidades masivas y, por primera vez en la historia, España se había situado hasta ahora en la vanguardia en el compromiso por la defensa de los Derechos Humanos y contra la impunidad. No dejemos que, a partir de ahora, volvamos atrás. Hay límites que no se pueden traspasar, y más cuando se trata del interés general de todos los españoles.
Pretender cargarse la justicia universal es vergonzoso, aberrante e inaceptable.
Por todo ello, votaremos a favor de la moción.”

Exposa el Sr. Gómez Montero:
“Cuando oímos hablar de amputaciones de clítoris y de qué esos ciudadanos que cometen –digo ciudadanos, porque es que ustedes les dan los papeles y son ciudadanos, aunque no sean españoles son ciudadanos-, que comenten esas aberraciones antinatura, anticultura y, claro, oírlo en voz de ustedes, cuando Plataforma por Cataluña ha traído aquí propuestas tajantes en cuanto a esto y ustedes han hecho como que no existe, claro, es que no entendemos. Directamente entendemos que esto es partidista.
No voy a entrar mucho más porque estamos totalmente a favor de la moción. Si que me gustan los matices, poner de relieve sus contradicciones. Aquí se habla, por ejemplo, del Estado, el País no existe, hombre, vuelva usted a la escuela, lea mejor los libros y veamos si estamos o no estamos en un País. El Estado imaginario es el que usted tiene en la cabeza. Que por cierto, con ese apellido de la capital del Estado, entendemos que no va muy acorde con lo que usted pide. Porque entre Franco y Madrid, van ustedes apañados en Gent de Gramenet.”

Replica la Sra. Ma. Carmen Sáez:
“Intentaré ser breve:
Al Sr. Combarros, contestando a la crítica que ha realizado acerca de que con esta reforma se desprotege a las mujeres y que lastrará la lucha contra la ablación, cuando nada más lejos de la realidad. Decirle que la reforma propone una nueva referencia bajo el título Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales cometidos sobre víctimas menores de edad, que es más amplia que la actual referida solo al capítulo V del título VIII del Código Penal. Con la propuesta se incluirán, dentro del ámbito de la justicia universal, los delitos de agresiones sexuales, abusos sexuales, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual cuando la víctima sea menor de edad. Por tanto es más amplia que la anterior, Sr. Combarros.
En cuanto a la Sra. Jiménez, los delitos regulados en el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y violencia doméstica, decirle que con la propuesta, se amplía la competencia de la jurisdicción española para conocer de una pluralidad de delitos relativos a la violencia contra la mujer, a los que se refiere el citado convenio, y no solo de los relativos a la mutilación genital femenina, tal y como prevé el vigente apartado 4 del capítulo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Intervé el Sr. Xavier Pujols:
“Quan Amnistia Internacional està reclamant que ja ha recollit 60.000 firmes contra aquesta proposició de llei, no crec que un organisme com Amnistia Internacional s’estigui equivocant quan diu que s’està carregant la Justícia Universal aquesta proposició de llei. És així de clar, no ho diguem les forces polítiques. Està claríssim.
Vostè està fent trampa perquè és cert -jo m’he llegit la proposició de llei orgànica aquesta- que amplia els supòsits de delictes, tots aquests que acaba de mencionar. Però la trampa està que es podran perseguir. Hi han uns requisits, si no tenen aquests requisits no pots perseguir-los.
En el cas que estava dient: una nena abusada sexualment per un estranger i que se’n va al seu país: no el podran perseguir, perquè el requisit és que ha d’estar en el territori i, a més, a de ser espanyol, amb el qual, si que s’amplien els supòsits de delictes, però els requisits que es demanen per poder la Justícia Universal aplicar-s’hi i perseguir, no es podran complir.
Sr. Gómez, ya se que por alusiones me va a contestar, yo que me declaro comunista y no me avergüenzo de ello, veo que necesita un tema de historia, porque ha de saber que los comunistas de Catalunya, de España, hace años que ya ciertas cosas hechas por regímenes que se decían comunistas, los hemos condenado y los hemos censurado. Por eso es lógico que en esta moción nos sumemos también a aquellos delitos de genocidios hechos en nombre de quien sea –me es igual la ideología- que digan que representan, estaremos en contra.”

Respon el Sr. Gómez Montero:
“Lo celebro, Sr. Pujols, que usted reconozca que viene de esta raíz genocida y que renieguen de ella, la extirpen. Lo celebramos.
También celebramos que supongo que también condenan esos delitos y esos crímenes comunistas en el territorio español y lo celebramos igualmente.
Nos complace escucharle hablar de la China comunista que no respeta los derechos humanos; nos complace oírle hablar del Tíbet; nos complace mucho cuando usted habla del Sahara, dicho sea de paso, ahí si que estamos muy en la línea, pero de Corea del Norte no le he oigo hablar, pero ahí, ya sabe usted que hay un alcalde de su partido, que invita a dirigentes de ese partido genocida, con lo cual, hombre, muy contradictorio nos parece. Que ustedes hablen de Lenin y de más, que claro, ya lo ha juzgado la historia, pero de estos comunistas, que aún a día de hoy, siguen matando y siguen coaccionando, pues no dicen nada. Se me ocurre también el Sr. Chávez o el Sr. Maduro.”

Manifesta la Sra. Ma. Carmen Sáez:
“Si, brevemente Sr. Pujols, yo le recomendaría que se volviera a leer la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial con más cariño y menos sectarismo, porque, simplemente, porque viene del Partido Popular, ya sabemos que para usted es el diablo, y: no, no, no señor, no es así.”
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


La base de datos está protegida por derechos de autor ©bazica.org 2016
enviar mensaje

    Página principal